OCJENA IZ ISI

Položaj Roma i Egipćana neznatno bolji

„Oni su zajedno sa svojim sunarodnicima koji nemaju nikakvo obrazovanje upućeni jedino na komunalne službe i sezonske poslove"
53 pregleda 3 komentar(a)
Romi, protest, Podgorica 2011., Foto: Arhiva "Vijesti"
Romi, protest, Podgorica 2011., Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 07.04.2014. 11:12h

U Crnoj Gori položaj Roma i Egipćana se neznatno popravio, ali osim zakonske regulative, koja je u skladu sa evropskim standardima, u svakodnevnom životu pripadnika te populacije nema značajnih promjena, ocijenjeno je iz Instituta socijalne inkluzije (ISI). Kako je saopšteno iz te nevladine organizacije, osmi april se svake godine obilježava nizom manifestacija kojima se želi ukazati na izazove u socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Ocjenjuje se da se situacija u Crnoj Gori nezantno popravila u odnosu na prethodne godine. "Osim pojedinačnih dobrih projekata i legislative koja je u skladu sa svim evropskim standardima, u kvalitativnom smislu tačnije u svakodnevnom životu većine Roma nema značajnijih promjena“, kaže se u saopštenju koje su potpisali izvršna direktorica i programski direktor ISI Biljana Alković i Andrija Đukanović.

Sankcije za roditelje koji ne šalju djecu u školuPrema njihovim riječima, integracija zahtijeva rješavanje ogromnog broja problema i izazova. „Analizirajući svaku od oblasti koje su identifikovane kao prioritetne za postizanje pune integracije zaključujemo da će i ovog puta 8. april proći u znaku loših statističkih podataka“, upozorili su Alković i Đukanović.Broj nepismenih i onih van obrazovnog sistema je, kako su naveli, zabrinjavajuće veliki u odnosu na pripadnike drugih nacionalnih zajednica. „Pozitivni pomaci se dešavaju u pogledu broja romske i egipćanske djece koja upisuju osnovnu i srednju školu. Međutim, izazov i dalje ostaje pojava odustajanja od škole“, kazali su Alković i Đukanović.Kako su naveli, od ove školske godine preduzimaju zakonske mjere i aktivnosti koje podrazumijevaju sankcionisanje roditelja koji ne šalju djecu u osnovnu školu što je njihova obaveza. „ISI je pokrenuo inicijativu za formiranje Komisije za suzbijanje pojave drop-outa i praćenje obuhvata romske i egipćanske djece obrazovanjem u Podgorici. Komisija ima za cilj da jače poveže relevantne institucije kako bi se pojava odustajanja od škole suzbila“, podsjetili su Alković i Đukanović.Komisiju čine, kako su objasnili, predstavnici ministarstava prosvjete i za ljudska i manjinska prava, kancelarije Ombudsmana, prosvjetne inspekcije, Centra za socjalni rad, predstavnici škola "Božidar Vuković Podgoričanin" i "Marko Miljanov" u Podgorici, sekretarijat za društvene djelatnosti, predstavnici Romskog Savjeta u Crnoj Gori, Crvenog krsta i Uprave policije. „Preduzete aktivnosti već su dale određene rezultate ali ostaje i dalje mnogo posla, posebno na planu podrške porodicama u podmirivanju školskih obaveza ali i na mijenjajnju ukorijenjenih obrazaca ponašanja romske i egipćanske zajednice“, kazali su Alković i Đukanović.

Problem stanovanja svakodnevnica u svim opštinamaZapošljavanje, kako su ukazali, i dalje ostaje nedostižno za veliki broj Roma naročito onih koji imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje i položen stručni ispit za rad u državnim organima. „Oni su zajedno sa svojim sunarodnicima koji nemaju nikakvo obrazovanje upućeni jedino na komunalne službe i sezonske poslove. Nema dovoljno programa i obuka za one koji ne posjeduju nikakve kavalifikacije a kojih je najviše u strukturi nezaposlenih Roma i Egipćana“, naveli su Alković i Đukanović. Prema njihovim riječima, problem stanovanja i elementarnih uslova za život svakodnevica je Roma i Egipćana u svim crnogorskim opštinama. „Ovaj problem naročito pogađa raseljenu populaciju u kampovima na Koniku koji žive u uslovima nedostojnim ljudima. Pravni status kao osnov za ostvarivanje svih ostalih prava nije regulisao značajan broj Roma u Crnoj Gori“, kazali su Alković i Đukanović. Pozitivno je to što je, kako su naveli, država još jednom produžila rok za regulisanje statusa toj populaciji. „Neophodno je da Crna Gora ali i država porijekla ovih ljudi učine još napora na rješavanju problema sa kojima se raseljeni suočavaju počev od regulisanja statusa do povratka u zemlje porijekla“, smatraju Alković i Đukanović. Kako su naveli, rezervisan stav prema napretku u integraciji Roma i Egipćana ima i EU koja u izvještajima konstatuje da je sprovođenje mjera i aktivnosti u ovom procesu sporo da se postiže ograničen napredak u obrazovanju, zapošljavanju i svim ostalim oblastima života. „Krajnje zabrinajvajuće su i pojave maloljetničkih ugovorenih brakova i prosjačenja romske i egipćanske djece. Najnoviji slučajevi nasilja koji je rezultirao smrtnim ishodom opominje da se ne radi dovoljno na suzbijanju pojave maloljetničkih i ugovorenih brakova“, kazali su Alković i Đukanović.

Funkcioniše afirmativna akcijaOni su naveli da pored negativnih pokazatelja položaja Roma u Crnoj Gori, moraju se istaći i napori države u pogledu poboljšanja situacije. „Usvojena je nova Strategija za poboljšanje položaja Roma i Egipćana 2012-2016 kojom se predviđaju konkretne mjere u pravcu integracije roma i egipćana u naredne četiri godine. To predstavlja kontinuitet u naporima Vlade u integrisanju romske i egipćanske manjine“, precizirali su Alković i Đukanović.Vlada je, kako su kazali, Strategijom za trajno rješavanje pitanja interno raseljenih lica i Koordinacionim odborom koji prati realizaciju akcionog plana učinila veliki pomak u rješavanju pravnog statusa Roma iz kampova na Koniku. „Oni su dobili status stranaca sa stalnim nastanjenjem koji im omogućava da ostvaruju sva prava kao i ostali građani“, naveli su Alković i Đukanović. Oni su kazali da u praksi funkcionišu mjere afirmativne akcije, posebno u oblasti obrazovanja. „Pažnju u perspektivi treba usmjeriti na obezbjeđivanje održivog finansiranja i na unaprijeđenje kadrovske strukture u institucijama da bi se omogućilo stabilno i kontinuirano sprovođenje procesa inkluzije“, rekli su Alković i Đukanović.