Ruše se svi bespravno podignuti objekti uz obalu Ribnice

"U planu nema tačan podatak koliko je to objekata... To su svi objekti koji su bespravno sagrađeni na opštinskom zemljištu uz rijeku Ribnicu"
89 pregleda 1 komentar(a)
Ribnica, Foto: Zoran Đurić
Ribnica, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 03.10.2013. 10:56h

Svi objekti, koji su bespravno sagrađeni na opštinskom zemljištu uz rijeku Ribnicu u okviru UP-a ’’Drač – Nova Varoš’ - dio, biće srušeni, a ista sudbina čeka i tri objekta, smještena uz rijeku Moraču kod uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.

Te podatke je na današnjoj sjednici Odbora za planiranje i uređenje prostora, komunalno-stambenu djelatnost, saobraćaj i zaštitu životne sredine, saopštila predstavnica gradskog Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Zorica Rakčević.

Rakčević je, odgovarajući na pitanje odbornika SNP-a Slavka Vukčevića koliko će objekata biti srušeno i na čiju inicijativu se donosi plan „s obzirom da ga naručilac i plaća”, odgovorila da su na prostoru koje plan ’’Drač – Nova Varoš’ - dio, obuhvata i u zoni vlasništva Glavnog grada, svi objekti koji se tu nalaze planirani za rušenje.

"U planu nema tačan podatak koliko je to objekata... To su svi objekti koji su bespravno sagrađeni na opštinskom zemljištu uz rijeku Ribnicu. Incijativu je podnijela firma „Germani invest””, objasnila je Rakčević.

Prostor zahvata UP-a ’’Drač – Nova Varoš’ - dio je sa zapada definisan objektima Doma zdravlja i Zavoda za socijalno staranje, a sa sjevera je ograničen ulicom IV Proleterske brigade i objektom Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore. Sa istoka je, kako je navedeno u planu, „zgusnuta naseljska struktura objekata lošijeg kvaliteta, dok južnu granicu predmetnog zahvata čini prirodna granica - rijeka Ribnica”.

Odbornici su predložili Skupštini Glavnog grada da pomenuti plan usvoji na sjednici devetog oktobra. Vukčević je glasao protiv, a uzdržani su bili Radoš Zečević (NOVA) i Slaviša Guberinić (NS).

Kod kolektora se ruše tri objekta

Tokom rasprave o Izmjenama i dopunama DUP-a ’’Naselje 1. Maj- dio“ , koji obuhvata područje površine od 10,59 hektara uz Moraču kod uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, Vukčevića je, takođe, zanimalo koliko je objekata planirano za rušenje.

„Ruše se samo tri objekta koja su se našla na saobraćajnici infrastrukture. U donjem dijelu nema planiranih objekata za rušenje”, objasnila je Rakčević.

Vukčević je ocijenio da u izgradnji i kreiranju ovoga plana " vidi veliku zainteresovanost privrednog društva „Čelebić” , pitajući da li Čelebić ima nešto obećano u tom poslu oko izgradnje novog kolektora.

Planom ’’Naselje 1. Maj- dio“ je uz obalu rijeke Morače predviđena izgradnja kompleksa stambeno - poslovnih terasastih objekata, a osnovna namjena ostalog prostora uz Moraču je sport, rekreacija, turizam i ugostiteljstvo.

Plan je, takođe, predložen Skupštini na usvajanje, a odbornici su se tokom glasanja isto izjasnili kao i u slučaju UP-a ’’Drač – Nova Varoš’ .

Bonus video: