U Vladi će nagrađivati činovnike koji se ističu

U uredbi se ne navode kriterijumi prema kojima će se birati najbolji službenik u ministarstvima, fondovima, sudovima i tužilaštvu
62 pregleda 0 komentar(a)
Vlada CG, Foto: Savo Prelević
Vlada CG, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 17.08.2013. 07:58h

Od iduće sedmice predsjednik države, ministri, predsjednici sudova, tužilaštva i direktori fondova proglašavaće najbolje službenike i namještenike i nagrađivati ih pohvalama, ali i najmanje jednom mjesečnom platom. Prosječna činovnička plata je oko 400 eura.

Tako predviđa Uredba o vrsti i postupku dodjele priznanja državnom službeniku i namješteniku koju je Vlada donijela na sjednici 1. avgusta, a koja je objavljena u najnovijem Službenom listu.

Prema Uredbi, Odluku o dodjeli priznanja državnom službeniku, odnosno namješteniku donosi starješina državnog organa, na predlog neposrednog rukovodioca. Predlog za dodjeljivanje priznanja mora biti obrazložen. U uredbi se, međutim, ne navode kriterijumi prema kojima će se birati najbolji službenik.

Pohvale i nagrade će se državnom službeniku i namješteniku dodjeljivati za izuzetne uspjehe u radu ministarstva, organa uprave, službe predsjednika, Vlade, Ustavnog suda, suda i državnog tužilaštva. Primjenjivaće se i na zaposlene u Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondu za zdravstveno osiguranje, Zavodu za zapošljavanje, Fondu rada i Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

U Uredbi piše da se priznanja dodjeljuju u vidu novčane nagrade i pohvale.

“Novčana nagrada određuje se u iznosu koji ne može biti niži od jedne, niti veći od tri mjesečne zarade koju je državni službenik, odnosno namještenik, ostvario u mjesecu koji prethodi mjesecu u kome se nagrada dodjeljuje. Pohvala je veličine formata A 4, izrađena od plastificiranog papira i sadrži Grb Crne Gore, naziv "Crna Gora", naziv državnog organa koji dodjeljuje pohvalu, ime, prezime i zvanje državnog službenika, odnosno namještenika, kome se dodjeljuje: "Pohvala za izuzetne uspjehe u radu”, stoji u uredbi koju potpisuje premijer Milo Đukanović.

Donošenjem ove prestala je da važi uredba iz marta 2005. godine, kojom nijesu bili precizirani državni organi koji mogu da nagrađuju svoje službenike i namještenike.