povodom reagovanjA

Odgovor Adriatic Marinas-u: Ugovor kaže da je cijena 3,26 miliona

Kompanija „Adriatic Marinas“ na iznos od 26 miliona eura koliko su platili kompletnu imovinu Arsenala, dodaje „babe i žabe“
0 komentar(a)
Ažurirano: 13.08.2013. 16:11h

Kompanija „Adriatic Marinas“ saopštila je u svom jučerašnjem reagovanju na moje tekstove neistinu da je kupoprodajna cijena za imovinu Arsenala bila 23 miliona eura, umjesto 3,26 miliona, što ja tvrdim.

Ko je u pravu, pokazuje čan 5 „Ugovora o kupovini, prodaji i investiranju u vojnu imovinu MTRZ „Sava Kovačević Tivat“ i Doma Vojske Tivat, a koji su 28.oktobra 2006. u Tivtu potpisala gospoda Milo Đukanović u ime prodavca i Piter Mank u ime kupca. Da ne bi bilo zabune, ovom članu koji ovdje prilažem, prethodi član 2 u kome se precizno navodi koja imovina će se prodati za 3,26 miliona eura - 73 objekta Arsenala ukupne površine 206.072 kvadrata, zgrada Doma Vojske površine 1.305 kvadrata, te 174 stavke tehničke opreme Arsenala, knjigovodstvene vrijednosti 5.476.975 eura.

U pokušaju da zamaže oči javnosti, kompanija „Adriatic Marinas“ na iznos od 3,26 miliona eura koliko su platili kompletnu imovinu Arsenala, dodaje „babe i žabe“ – iznos socijalnog programa (otpremnina) radnicima Arsenala od 15,5 miliona eura, te iznos od pet miliona eura donacije Vladi Crne Gore i Opštini Tivat. Ova donacija predviđena je članom 17 Ugovora kao „dodatno ex gratia plaćanje na zatvaranju“ (transakcije za prodaju Arsenala), a plaćanje te donacije nije bio uslov za zatvaranje cijelog posla oko prodaje Arsenala. Pravni prevod termina „ex gratia“ je „iz milosti“, pa to dakle još jednom ubjedljivo dokazuje da ta donacija (koju je, uzgred budi rečeno „Adriatic Marinas“ više nego nadoknadio prodavši za oko 5,5 miliona oba plutajuća doka Asrenala) nije i ne može biti dio kupoprodajne cijene plaćene za imovinu Arsenala.

To i socijalni program su povezani troškovi, a ne kupoprodajna cijena što menadžeri „Adriatic Marinasa“ vrlo dobro znaju, ali uz pomoć nekih sa crnogorske javne scene, pokušavaju uporno da podmetnu našoj javnosti kao nešto sasvim drugo. U tom kontekstu, a budući da ja veoma držim do svog profesionalnog kredibiliteta, klevetu da „novinar Luković izostavlja da u svojim tekstovima objavi potpune informacije“, kompanija „Adriatic Marinas“ će imati prilike da dokaže na sudu.

Preporučujemo za Vas