NACRT RJEŠENJA URADILA AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Produžiće dozvolu za rad deponije Možura?

Deponija prima otpad iz Bara, Ulcinja, Budve, Kotora i Tivta
419 pregleda 0 komentar(a)
Deponija Možura, Foto: Anto Baković
Deponija Možura, Foto: Anto Baković
Ažurirano: 30.01.2019. 07:14h

Dozvola za rad deponije Možura, koja je jedna od dvije sanitarne deponije u Crnoj Gori, biće produžena za još pet godina, predviđeno je Nacrtom rješenja o produženju važenja integrisane dozvole za rad tog postrojenja.

Nacrt rješenja o produženju važenja integrisane dozvole (dozvola kojom se najvećim zagađivačima utvrđuje količina materija i intenzitet njihovog ispuštanja u životnu sredinu) uradila je Agencija za zaštitu prirode i životne sredine. Nacrt će biti na javnoj raspravi koja će trajati 15 dana.

Integrisana dozvola za deponiju, kojom upravlja preduzeće Možura, izdata je 4. aprila 2013, a produženje dozvole to preduzeće je tražilo u decembru 2017. Možura spada u kategoriju deponija koje primaju više od 10 tona otpada na dan, ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 tona. U državnom planu upravljanja otpadom piše da je ukupno projektovani kapacitet deponije oko milion kubika.

Preduzeće Možura osnovale su opštine Bar i Ulcinj sa ciljem pružanja usluga deponovanja čvrstog komunalnog otpada. Preduzeće je počelo da radi 2012. godine i ima 20 zaposlenih. Deponija se nalazi na parceli površine 135,5 hektara, na granici između opština Bar i Ulcinj, a osim te dvije opštine prima otpad iz Budve, Kotora i Tivta.

Lokacija je od mora udaljena oko 1.500 metara vazdušne linije, a što se tiče životne sredine, kako se navodi u Nacrtu rješenja, mogu biti zagađenje vazduha, vode i zemljišta, buka i vibracije i rizik od udesa. Piše da u blizini lokacije nema stalnih vodotoka, a nema dokaza o postojanju vode za piće i bunara u širem području. U svim mjerenjima kvaliteta zemljišta pokazalo se da nije bilo zagađivanja uslovljenog radom deponije.

U slučaju prestanka rada deponije, kako se navodi, obaveza je izvođača da uradi izolaciju naslaga otpada, prekrivajući ih slojem gline, zemlje ili specijalnim geosintetskim materijalima sa izvodima za prihvat biogasa. 

Preporučujemo za Vas