Institut Alternativa: ANB mora približiti svoj rad javnosti

Iz te NVO su pozvali direktora ANB-a Bora Vučinića da objavi informacije o opsegu primjene mjera tajnog prikupljanja podataka
94 pregleda 4 komentar(a)
Ažurirano: 23.03.2013. 22:00h

Tradicionalna zatvorenost obavještajnih službi je prevaziđen koncept pa bi i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) morala da približi svoj rad javnosti, saopšteno je juče iz Instituta Alternativa (IA).

Iz te NVO su pozvali direktora ANB-a Bora Vučinića da objavi informacije o opsegu primjene mjera tajnog prikupljanja podataka.

“Nedavno je i srpska Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) objavila precizan godišnji podatak o broju ostvarenih uvida u sadržaj telefonskih i internet komunikacija, kao i najavu šefa kabineta direktora BIA da će se takvi podaci objavljivati svake godine.

Pozitivan primjer iz susjedne zemlje pokazuje da je bojazan, koju je crnogorska obavještajna služba do sada imala, da će isti podaci ugroziti nacionalnu bezbjednost, pretjerana”, saopštila je Dina Bajramspahić, istraživačica javnih politika u IA.

Pozitivan primjer iz susjedne zemlje pokazuje da je bojazan, koju je crnogorska obavještajna služba do sada imala, da će isti podaci ugroziti nacionalnu bezbjednost, pretjerana”, saopštila je Bajramspahić

Iz te NVO su saopštili da ANB značajno zaostaje za ostalim institucijama iz sektora bezbjednosti i odbrane u Crnoj Gori u pogledu proaktivnog objavljivanja informacija u skladu sa principima slobodnog pristupa informacijama.

“Posljednje saopštenje istaknuto na internet stranici ANB-a je iz novembra 2010. godine, a ukupan broj saopštenja je tri”.

“Smatramo da je potrebno na internet stranici učiniti dosupnim, osim Zakona o ANB, ostale zakone i sva podzakonska akta kojma se uređuje rad ANB a koja nijesu pod oznakom 'tajno', odobreni budžet ANB za tekuću godinu, izvještaje o izvršenju budžeta (završne račune), dokumentaciju o nabavkama koje nisu bile povjerljivog karaktera, i to pozive na postupak javnih nabavki, odluke o dodjeli ugovora po pozivu na postupak javnih nabavki, i ugovore o javnim nabavkama, kao i organizacionu strukturu ANB”, smatraju iz ANB.

Budući da opozicioni članovi skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu često izražavaju ocjene o nepotrebnim oznakama tajnosti od strane Agencije, u IA smatraju da ANB treba da razmotri sva rješenja o označavanju dokumenta znakom tajnosti i da ukloni oznaku "tajno" sa eventualno neopravdano zaštićenih dokumenata i informacija, i objavi ih.

“One djelove godišnjih izvještaja o radu ANB čije objavljivanje ne ugrožava nacionalnu bezbjednost takođe treba objaviti u skladu sa demokratkim načelima transparentnosti i odgovornosti.

Konačno, potrebno je inicirati izmjene i dopune Zakona o ANB. Odredbu koja se odnosi na nadzor nad elektronskim komunikacijama i poštanskim pošiljkama je potrebno preciznije formulisati tako da objašnjava šta sve nadzor nad elektronskim komunikacijama obuhvata, što sada nije slučaj.

Odredba Zakona se mora precizno uskladiti sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava kojom je određeno da sadržina komunikacije mora biti na istom nivou zaštite kao i podaci sa baznih stanica i IP adrese.

Po istom osnovu, potrebno je usvojiti posebnu odredbu koja će se odnositi na uvid u listinge i koja će obuhvatiti razumno vremensko ograničenja za primjenu te mjere”, kažu u IA.

Galerija

Bonus video: