Aco Đukanović traži još 10 miliona eura od države

Nastavljen spor po tužbi premijerovog brata oko zemljišta u podgoričkom naselju Momišići
0 komentar(a)
Ažurirano: 01.02.2013. 14:44h

Biznismen Aco Đukanović traži da mu država, na osnovu izgubljene dobiti, isplati preko 10 miliona eura, jer mu nije na vrijeme predata zemlja koju je kupio u podgoričkom naselju Momišići, na kojoj se nalazilo sjedište podgoričke policije.

To je u Osnovnom sudu saopštio punomoćnik premijerovog brata, Vido Đakonović, pozivajući se na nalaze vještaka građevinske i finansijske struke.

Đukanović je tužio državu nakon što je Vlada odbila da mu isplati obeštećenje zbog neispunjenih obaveza iz ugovora o kupoprodaji zemljišta u podgoričkom naselju Momišići

Đakonović je takođe tražio i da se tužiocu isplati i skoro milion i po eura izmakle koristi od 2010. do dana raskida ugovora, maja 2012, sa kamatom od dana utuženja.

"Nesporno je dokazano da je do raskida ugovora došlo isključivom krivicom tuženog, da je tužilac bio spriječen da realizuje planiranu investiciju koja se odnosila na izgradnju objekta u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, a osim što je bila planirana, tužilac je čak bio i obavezan shodno odredbama javnog poziva, DUP-a i Ugovora, budući da je decidno bilo predviđeno da se pravo na zemljištu prenosi u cilju privođenja namjeni", kazao je Đakonović.

Zamjenica imovinsko-pravnih interesa države Radomirka Raičević, došla je na suđenje tek kada je Đakonović već davao završnu riječ, navodeći da je pogrešno upisala termin suđenja.

Ona je potom zamolila sud da se ročište odloži, kako bi pripremila završno izlaganje, tvrdeći da nije bila u mogućnosti da pribavi sve činjenice koje su joj bile neophodne za postupanje.

Sudija je prihvatila predlog i odložila davanje završnih riječi za 7. februar.

Zemljište koje je kupio Aco Đukanović

Đukanović je tužio državu nakon što je Vlada odbila da mu isplati obeštećenje zbog neispunjenih obaveza iz ugovora o kupoprodaji zemljišta u podgoričkom naselju Momišići.

On je kupio zemljište od preko 7.000 kvadrata na kojem se nalazi takozvana policijska “limenka”. Ugovorom koji je potpisan sa Upravom policije, službenici te institucije i MUP-a obavezali su se da se iz tog objekta isele do kraja 2010. godine.

Dogovor je, međutim, ispoštovala jedino policija, preselivši se u novu zgradu, dok se u “limenci” i dalje nalaze šalteri MUP-a, gdje se izdaju lična dokumenta.

Sud je već usvojio dio tužbenog zahtjeva Đukanovića, po kojem država treba da mu vrati preko tri i po miliona eura, čime će mu sa kamatom vratiti novac koji dao za kupovinu tog zemljišta.

SNP: Neodgovornost na štetu države

Poslanik SNP-a Velizar Kaluđerović saopštio je da je prodaja zemljišta na lokaciji zgrade, tzv. "Limenke" MUP-a, jedan je od primjera ogromne neodgovornosti Vlade CG, MUP-a i Uprave policije, njihovog nezakonitog i nedomaćinskog postupanja na štetu Države, a u korist brata premijera Đukanovića i premijeru bliskih lica.

"Podsjećamo, preduzeće "Čelebić" je još 2007. godine dobilo posao, koji mu je neposrednom pogodbom dala Uprava policije da izgradi poslovnu zgradu u Podgorici za potrebe Uprave policije po cijeni od 13 miliona eura. Njihov ugovor je predviđao da Vlada dio cijene, u iznosu od 3 miliona, plati preduzeću "Čelebić" prenosom vlasništva na predmetnom zemljištu sa Države na to preduzeće" navodi se u saopštenju.

Iz SNP-a navode da nakon što je ova nezakonita transakcija poništena intervencijom državnog Tužilaštva, ubrzo je potom vlasnik navedenog zemljišta postao brat premijera Đukanovića, za cijenu od 3.3 miliona eura.

"Istovremeno, konačna cijena za izgradnju poslovne zgrade Uprave policije u Podgorici, koju je Vlada platila preduzeću "Čelebić", a koja je ugovorena neposrednom pogodbom, povećava se sa 13 na 15.5 miliona eura, odnosno približno cijeni prodatog zemljišta" stoji u saoštenju.

Transakcije nisu zadovoljile halapljivost pojedinaca

Kaluđerović je u saopštenju naveo "da je očigledno da navedene nezakonite transakcije na štetu države nijesu zadovoljile halapljivost pojedinaca, naviknutih da bez rada zgrću milione i stiču ogromnu imovinu, koju samo premijer Đukanović ne vidi".

"Uslijedilo je prilagođavanje prostorno-planske dokumentacije za predmetnu parcelu zahtjevima porodice Đukanović, čime je višestruko povećana vrijednost navedene parcele. Kako im ni to nije bilo dovoljno, Vlada, MUP i Uprava policije, očigledno svjesno, ulaze u višegodišnje kašnjenje sa oslobađanjem lokacije objekta "Limenke", i time bratu premijera Đukanovića, kao novom vlasniku te parcele, prave argumentaciju za njegov višemilionski odštetni zahtjev od Države" piše u saopštenju.

U SNP-u samtraju da odštetni zahtjev premijerovog brata jasno pokazuje kako članovi porodice Đukanović, i sa njima povezana lica, stiču višemilionsko bogatstvo.

"U konkretnom slučaju, brat premijera se nije ustezao da prizna da imovina, koju je platio Državi 3.3 miliona eura, ako je uopšte i platio svojim novcem, poslije par godina, samo po osnovu izgubljene dobiti, njemu obezbjeđuje tri puta više novca" navodi se u saopštenju.

SNP je pozvao novog ministra unutrašnjih poslova, Raška Konjevića, "da neodložno obavijesti javnost – kako se moglo desiti da Vlada, MUP i Uprava policije, pristupe prodaji zemljišta još 2007. godine, a da ni u 2013. godini još nijesu oslobodili taj prostor, kao i da li će pokrenuti postupak utvrđivanja odgovornosti za sve pojedince, koji ovakvim činjenjem kompromituju Državu, i istovremeno joj nanose višemilionsku štetu".

Galerija