AKCIONI PLAN

Vlada obećala da će da smijeni predsjednika Komisije za konflikt interesa

“Ja za to nisam čuo, mi imamo preporuke, ali među njima nema te o kojoj vi govorite”, rekao je “Vijestima” Leković
70 pregleda 2 komentar(a)
Slobodan Leković, Foto: Boris Pejović
Slobodan Leković, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.02.2019. 10:25h

Prema rokovima Vladinog Akcionog plana u okviru “Partnerstva otvorenih vlada” do kraja januara trebalo je da se obezbijedi politička nezavisnost Komisije za sprečavanje sukoba interesa, tako što bi u njoj sjedjeli članovi bez političkih biografija. Ta mjera iz Akcionog plana nije ispunjena, a predsjednik Komisije Slobodan Leković kaže da za nju ne zna i da će se o njoj izjasniti kada je dobije.

“Ja za to nisam čuo, mi imamo preporuke, ali među njima nema te o kojoj vi govorite”, rekao je “Vijestima” Leković, koji je kadar DPS-a.

Iz Operativnog tima Vlade, koji je zajedno sa nekoliko nevladinih organizacija zadužen za Akcioni plan, „Vijestima“ je saopšteno kako će Vlada u budućem periodu biti posvećena jačanju svijesti javnih funkcionera i državnih službenika o sukobu interesa i značaju njegovog sprečavanja.

“Aktivnosti će se sprovoditi kroz obuke za državne i lokalne javne funkcionere i organizovanje javnih kampanja kako bi se građani podstakli da prijavljuju sukob interesa javnih funkcionera. Takođe, neophodno je obezbijediti punu političku nezavisnost Komisije kroz izbor profesionalaca u ovo tijelo, koji nemaju bilo kakvu političku biografiju“, piše u odgovoru.

Vuk Maraš iz MANS-a kazao je za “Vijesti” da je prvi put da je i Vlada, koja je usvojila taj Akcioni plan, faktički priznala nešto što su svi već znali - da postojeća Komisija nije nezavisna ni profesionalna, a da zbog političkih biografija lica koja sjede u njoj, ona ne može donijeti bilo kakvu ozbiljniju odluku, niti se na efikasan način boriti protiv konflikta interesa.

On je rakao da postojeća Komisija odgovara samo onima koji žele da sakriju svoje stvarne prihode, koji uključuju i prihode od korupcije, provizije od namještenih tendera i privatizacija, jer se za određene javne funkcionere drugačije ne može objasniti život na visokoj nozi koji trenutno vode: “Upravo zbog toga je operativni tim, u čijem sastavu je i MANS, na našu inicijativu prihvatio ovu mjeru, kako bi se borba protiv konflikta interesa unaprijedila. Nažalost, ova mjera do danas ipak nije realizovana, jer Vlada nije uputila nijednu inicijativu Skupštini da se pokrene postupak za razrješenje postojećih članova Komisije, što je prvi preduslov da bi mjera iz AP bila ispunjena”.

Ggaji se imidž nekoga ko svjesno toleriše korupciju

Maraš smatra da bi Vlada morala da vodi računa o činjenici da u projektu “Partnerstva otvorenih vlada” sada učestvuje više od 50 zemalja, uključujući SAD, članice EU i mnoge druge razvijene zemlje.

Prema njegovim riječima, neispunjavanje obaveza iz Akcionog plana samo doprinosi imidžu Crne Gore kao zemlje u kojoj vlada svjesno toleriše korupciju i konflikt interesa na najvišim nivoima, istovremeno ignorišući ozbiljne preporuke i sugestije koje u kontinuitetu upućuje Brisel.

“Zbog toga, smatramo da je hitno potrebno iz korijena reformisati Komisiju i u to tijelo izabrati zaista nezavisne pojedince, koji će nakon više od osam godina konačno dati neke rezultate u borbi protiv konflikta interesa. Sa druge strane, svjesni smo da bi to značilo da će Komisija početi da otvara pitanja kako određenim funkcionerima polazi za rukom da vode veoma luksuzne živote, imaju milione, a zvanično cijeli svoj život žive samo od funkcionerskih primanja koja im to nisu mogla omogućiti, i da vlada želi da uradi sve kako do toga ne bi došlo”, smatra Maraš.