LJUDSKA PRAVA

Polovina žena romske populacije je nepismeno

Nevladin sektor ponudio Vladi plan da poboljša položaj Romkinja i Egipćanki
84 pregleda 7 komentar(a)
Romska inicijativa, Foto: Boris Pejović
Romska inicijativa, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 26.07.2012. 20:01h

Romkinje i Egipćanke su dvostruko dirskiminisane u Crnoj Gore, unutar same zajednice kao žene, i u društvu kao pripadnice nacionalne manjine.

Zbog toga su se nevladine organizacije koje zastupaju interese pripadnica tih manjina odlučili da ponude Vladi Nacrt nacionalnog akcionog plana za Romkinje i Egipćanke za period 2012-2016.

Predsjednica ženske RAE mreže “Prva” Behija Ramović upozorila je da su Romi i Egipćani među najsiromašnijim i najugroženijim manjinama u Crnoj Gori.

"Imaju probleme sa stanovanjem, obrazovanjem zdravstvenom zaštitom, zapošljavanjem, kao i kulturnim i poilitičkim životom”, kazala je Ramović.

Ona je ponovila da su pripadnice te manjine često izložene najgrubljim oblicima kršenja osnovnih ljudskih prava, kao što su prislilni brakovi i kupovina i prodaja djevojčica.

"Što se ekonomskog položaja tiče, 71 odsto pripadnica RE populacije čini izdržavano stanovništvo, mali je njihov broj u radnom odnosu, a samo je polovina njih prijavljeno na evidenciji nezaposlenih, jer nemaju potrebna dokumenta”, kazala je Ramović.

Ona je upozorila da je stopa nepismenosti među pripadnicama RE populacije od 15 do 24 godine više od 50 odsto, a nemaju ni adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

"Poboljšanje položaja romske i egipćanske populacije nije moguće ostvariti bez njihovog adekvatnog učešća u javnom i političkom životu. To je izuzetno važan segment za emancipaciju ove zajednice kao i konkretan činilac protiv diskriminacija Roma i Egipćana”, kazala je ona.

Nacionalnim planom upravo se teži da je poboljša njihov položaj, zbog čega će u narednom periodu ženske organzoiacije lobirati kod nadležnih da ih podrže.

“Predloženi Nacrt nacionalnog plana je razvojni dokument za primjenu politike rodne ravnopravnosti u svim segmentima društvene zajednice uz očuvanje vlastite posebnosti i kulturne specifičnosti”, poručila je direktorica Centra za romske inicijative Fana Delija.

Podršku organizacijama dao je i Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM.