"Lipa otpora"

Lipe probudile Nikšićane

I dok su Nikšićani potpisivali peticiju, stanari Ulice Ivana Milutinovića posadili su "lipu otpora" u znak upozorenja da namjera o sječi neće biti realizovana
3 komentar(a)
Ažurirano: 23.02.2019. 17:24h

Ono što politačari nijesu uspjeli da urade godinama uspjele su lipe – "probudile" su Nikšićane i "natjerale" ih da dignu glas.

To buđenje je krenulo od ekološke svijesti. Da bi se rekonstruisao dio Ulice Ivana Milutinovića, na potezu od skvera do Turističke organizacije, donijeta je odluka da se posiječe 50 stabala lipe starih pola vijeka. Peticiju, koju su pokrenuli stanari pomenute ulice i Facebook grupa "Za bolji Nikšić", do sada je potpisalo preko 1.000 građana koji ne žele da se odreknu mirisa lipa, dok je to putem on-line uradilo njih blizu 450.

Nikšićani se peticijom bore za lipe u Ulici Ivana Milutinovića >>>

Nikšićani ustali u odbranu lipa, potpisao i Šobić >>>

Hoće da posjeku simbol Nikšića zbog kamiona >>>

I dok su Nikšićani potpisivali peticiju, stanari Ulice Ivana Milutinovića posadili su "lipu otpora" u znak upozorenja da namjera o sječi neće biti realizovana.

Stanarima podršku daju i članovi NVO "Ozon", a izvršni direktor te organizacije Aleksandar Perović uradio je i dokument procjene uticaja eventualnog proširenja Ulice Ivana Milutinovića na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

"Interesantan je podatak da se uništavanje zelenih zona dovodi u vezu sa porastom stepena kriminaliteta. Proširenje saobraćajnice negativno bi uticalo na zdravlje ljudi kako povećanim aerozagađenjem tako i povećanom jačinom i intenzitetom buke" o bjašnjava Perović.

Povećano aerozagađenje bi dovelo do povećanja kancerogenih oboljenja disajnih organa, kardiovaskularnih bolesti i alergijskih reakcija, dok pojačana buka može dovesti do povećanog krvnog pritiska, ubrzanog pulsa, smanjene osjetljivosti uha, dok bi stanari, zbog dugotrajne izloženosti, bili psihološki osjetljiviji, posebno u periodu odmora. Tu su i povećana nervoza, razdražljivost, negativan uticaj na razvoj i psihofizičko stanje djece.

"Proširenje saobraćajnice bi ugrozilo bezbjednost djece koja idu u vrtić "Kosovka djevojka", a imajuću u vidu vrstu djelatnosti koja je zastupljena u ovoj ulici, gdje se nalaze poslovnice banaka, filijala osiguranja, ugostiteljski objekti, te frekfentnost pješaka tokom cijelog dana, može se pretpostaviti da bi povećana dinamika saobraćaja, naročito teretnog, značajno povećala opasnost od nesreća i udesa", upozorava Perović u studiji.

Negativni uticaji na zdravlje i bezbjednost ljudi i životnu sredinu značajno bi se odrazili i na socio-ekonomsku situaciju jer bi vrijednost nekretnina značajno opala, a bilo bi ugroženo i poslovanje privrednih subjekata koji se nalaze u toj ulici, što bi moglo usloviti i premještanje ili zatvaranje, a konačno dovesti i do otpuštanja jednog broja zaposlenih.

"Sječom razvijenih stabala izgubio bi se svojevrstan štit i to bi se negativno odrazilo na mikroklimu. Efekti bi bili povećana temperatura vazduha, smanjenje stepena vlažnosti, negativan uticaj na regulaciju jačine vjetra. Uništavanje zelenog pojasa imalo bi negativan uticaj i na ornitofaunu", navodi se u studiji.

Perović se nada da će lokalna uprava ispoštovati volju onih koji su joj dali mandat da štiti javni interes građana.

Pobunili se i u Staroj varoši

Nikšićani su odlučili da žive u skladu sa odrednicom da je Crna Gora ekološka država. Zato su, pored stanara Ulice Ivana Milutinovića, sa peticijom krenuli i mještani Stare varoši, tačnije starih željezarinih zgrada, jer su dobili informaciju da će umjesto parka "nići" nova zgrada i parking.

Obratili su se Opštini od koje traže da ih obavijesti kakva je sudbina zelenih površina u Staroj varoši i da li će umjesto tridesetak stabala lipe, breze, jasena, bora, smrče i ukrasnog drveća "nići" beton.

Galerija

Preporučujemo za Vas