Vlada ponovo bira direktora policije

Prema stavu suda, kako je Vlada tumačila propise nije jasno da li je Uprava policije pod okriljem MUP-a ili samostalan organ
101 pregleda 10 komentar(a)
Ažurirano: 09.07.2012. 18:27h

Upravni sud ponovo je poništio Vladinu odluku o imenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora Uprave policije jer je odluka donijeta po Uredbi koja je mogla da se primjeni pod uslovom da je policija pripojena Ministarstvu unutrašnjih poslova što se nije desilo.

Prema stavu suda, kako je Vlada tumačila propise nije jasno da li je Uprava policije pod okriljem MUP-a ili samostalan organ.

Tako je Upravni sud još jedno nezakonito rješenje Vlade poništio i uvažio tužbu poslanika Socijalističke narodne partije koji su osporili rješenje zbog pogrešene primjene materijalnog prava.

“Po stavu suda, prelazne odredbe Uredbe su isključivo u funkciji uspostavljanja nove organizacije i odnose se samo na organe uprave osnovane Uredbom. Iz tog razloga te prelazne odredbe nemaju karakter opštih normi, principa, koji bi važili i za druge organe uprave. Polazeći od navedenog, za ovaj sud je nesporno, da je Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, osnovana Uprava policije, kao organ uprave u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova i nesporno da član 64 iste, daje ovlašćenje Vladi CrneGore, da može, pod određenim uslovima, da odredi vršioca dužnosti direktora Uprave policije, kao organa uprave u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova”,navodi se u odluci kaoja je danas proslijeđena strankama.

TV Vijesti, Jelena Ćorluka

Poslanici SNP-a su prethodno u tužbi, naveli da je Vlada Crne Gore, postupajući po presudi Upravnog suda od 03. april 2012. donijela rješenje kojim nije ispoštovan postupak propisan članom 5 Zakona o policiji. Navode, da se Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, na osnovu koje je idonijeto osporeno rješenje, ne može suspendovati zakonom propisana procedura o imenovanju starješine policije.

“Kako Uprava policije nije osnovana kao organ u sastavu MUP-a, smatraju da nije postojao pravni osnov za donošenje osporenog rješenja, na osnovu člana 64 Uredbe. Takođe, ni ostale odredbe Uredbe, koje se odnose na Upravu policije kao organ u sastavu MUP-a, nijesu primjenjive dok je na snazi važeći Zakon o policiji. U konačnom, predlažu da sud tužbu usvoji i osporeno rješenje poništi”, navodilo se u tužbi.

Galerija