PISALI MORT-U

CNP ne može rekonstruisati krov do revizije DUP-a

Neophodno napraviti studiju zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade planskog dokumenta
65 pregleda 0 komentar(a)
CNP, Foto: Boris Pejović
CNP, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 28.05.2018. 14:55h

Zbog toga što je Ustavni sud pojedine detaljne urbanističke planove (DUP) za područje Podgorice proglasio nevažećim, sa obrazloženjem da im je isteklo vrijeme važenja, mnogi investitori ili građani ne mogu da dobiju dozvole za gradnju ili rekonstrukciju.

„Vijestima“ se požalilo nekoliko građana, a Uprava Crnogorskog narodnog pozorišta (CNP) nije dobila urbanističko tehničke uslove za rekonstrukciju dijela krova.

Direktorica CNP Zorana Kralj, zatražila je od Ministarstva održivog razvoja i turizma da im izda urbanističko tehničke uslove, jer, navedeno je, na dijelu iznad gledališta postoje problemi u funkcionisanju krovne izolacije – ravnog krova, kao i da taj dio objekta predstavlja izdvojenu cjelinu koja može biti nezavisno sanirana.

“Naša je želja i potreba da poštujući naslijeđeno građevinsko stanje objekta, kao zasebne cjeline unutar bloka I, planiramo ukrovljavanje dijela objekta sa poštovanjem postojećih kota atike, te i kako bi se na dijelu iznad dvorane dobio krov koji bi riješio problem funkcionisanja postojeće izolacije“, piše u dokumentu.

U zahtjevu je navedeno da bi se time stvorila mogućnost da se dobije neophodan prostor za ostavljanje dekorske lake opreme, pozorišnog inventara, ali i za probe i pripremu predstava.

Međutim, iz Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora odgovoreno je da kako se DUP „Nova varoš, koji tretira zgradu, ne nalazi u registru planske dokumentacije, ne mogu izdati uslove jer je plan prestao da važi, a u toku je njegova revizija.