IZA KULISA

Đukanovićevom kumu za tri miliona garantovali mjenicom bez pokrića

Mreža istraživačkih novinara (OCCRP) objavljuje nove detalje o sumnjivom poslovanju Prve banke
0 komentar(a)
Ažurirano: 02.06.2012. 17:53h

Kako bi se spriječile zloupotrebe, bankarski propisi strogo određuju prirodu odnosa između banke, menadžmenta i njenih dioničara. No, izvještaji Centralne banke pokazuju da je upravo u slučaju jednog dioničara Prva banka prekršila zakon.

Radi se o Vuku Rajkoviću, kumu bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

Rajković je početkom marta 2007. godine izabran za predsjednika Upravnog odbora, a nekoliko sedmica kasnije i za člana Komiteta za nadzor koji je zadužen da osigura da Banka postupa u skladu sa propisima. Međutim, upravo u njegovom slučaju Banka je postupila suprotno. 

Kada je Rajkovićeva firma Kia Montenegro zatražila tri miliona eura kredita od Hypo Alpe-Adria-Banke, morala je obezbijediti i garanciju da će kredit biti otplaćen. Izbor je bio očit. Prva banka je izdala mjenicu, a ugovor sa Hypo Alpe- Adria-Bankom je potpisan u oktobru 2007. godine.

Osim firme Kia Montenegro, Rajković i još tri njegove firme - Global Montenegro, Juventa i P&G Agency su imale povlašćen odnos sa bankom

Kreditni registar sadrži podatke o svim kreditima koje određena firma ili osoba ima u različitim bankama. 

Međutim, kontrolori Centralne banke su utvrdili da ova mjenica nikad nije ni trebala biti izdata. Naime, u to vrijeme je druga Rajkovićeva firma - P&G Agency - dobila od Banke dva kredita u ukupnom iznosu od 1,5 miliona eura. U skladu sa odredbama Odluke o poslovanju sa licima povezanim sa bankom, najveća izloženost banke prema licu koje je u Upravnom odboru ili komitetu je smjela iznositi najviše 10 posto kapitala prve klase.

Aco ga spasio svojim depozitom

Kontrolori Centralne banke su utvrdili da je ukupna izloženost banke u ovom slučaju dvostruko prelazila dozvoljeni nivo. Skoro dva mjeseca je mjenica bila bez pokrića, kada je Aco Đukanović, akcionar Banke sa najvećim pojedinačnim učešćem, obezbijedio kolateral iz svog depozita u banci. Prema nalazima Centralne banke, Kia Montenegro je u tom periodu bila nelikvidna i imala je nisku profitabilnost.

Aco Đukanović

U Zakonu o bankama, koji je tada bio na snazi, navodi se da banka prilikom poslovanja sa povezanim licima ne smije istim "pružati povoljnije uslove u odnosu na druga lica koja nisu povezana sa bankom".

Osim firme Kia Montenegro, Rajković i još tri njegove firme - Global Montenegro, Juventa i P&G Agency su imale povlašćen odnos sa bankom. Rajkovićevoj firmi P&G Agency je za finansiranje obrtnih sredstava krajem decembra 2006. godine odobren kredit od blizu milion eura. 

Rajković je za predsjednika Upravnog odbora Prve banke imenovan kao predstavnik Monte Nove, firme u vlasništvu Aca Đukanovića preko koje je Banka privatizovana

Firmi P&G Agency je u septembru 2007. godine odobren još jedan kredit u iznosu od 500.000 eura. Kredit je trebalo da bude vraćen u punom iznosu godinu dana kasnije.

Prva banka je iste te godine u decembru odobrila firmi Kia Montenegro još jednu garanciju na iznos od 100.000 eura. Kontrolori Centralne banke su kritikovali banku zbog odobravanja kredita sa dugim grejs periodima, kao i činjenicu da je Banka u nekim slučajevima finansijske izvještaje razmatrala samo prilikom odobravanja kredita, ali ne i kasnije, čime je ulazila u veći rizik. 

Firma Juventa je u februaru 2010. godine imala 34.000 eura duga prema Banci. Iako ne navode početni iznos kredita, kontrolori su primijetili da je obezbijeđen hipotekom sa 17 mjeseci zakašnjenja. Kontrolori su utvrdili da je firma kasnila sa otplatom kredita 210 dana prije nego je isti produžen za 13 mjeseci uz dodatni grejs period. 

Postajali bankari bez dana iskustva

Centralna banka u izvještajima navodi da su kašnjenja u otplati kredita posljedica loše prakse prilikom njihovog odobravanja. Rajkoviću je Banka 8. augusta 2008. godine odobrila stambeni kredit u iznosu od 535.000 eura. Kredit je trebalo da bude vraćen u punom iznosu nakon 18 mjeseci. Kredit je obezbijeđen hipotekom na porodičnu stambenu zgradu, približno iste vrijednosti kao i iznos kredita.

Centralna banka precizno evidentirala sve nepravilnosti

Mada je kredit do sada trebalo da budei otplaćen, ova stambena zgrada se, prema podacima Uprave za nekretnine, još uvijek nalazi pod hipotekom. Prilikom odobravanja ovog kredita, Prva banka nije dokumentovala iz kojih izvora će kredit biti vraćen. Kontrolori su, takođe, zaključili da kredit nije odobren u skladu sa aktima poslovne politike banke. 

Izloženost prema Rajkoviću je i kasnije prelazila dozvoljeni limit, zbog čega je Centralna banka u septembru 2009. godine naložila Prvoj banci da je svede na propisani nivo.

Centralna banka je u više navrata kritikovala propuste interne kontrole u banci koju je Rajković kao član Komiteta za nadzor trebalo da kontroliše

Depoziti su povučeni u vrijeme kada se banka suočavala sa teškim problemima likvidnosti, uzrokovanim dijelom i zbog neotplaćivanja kredita. Banka je sredinom decembra dobila 44 miliona eura iz kreditne podrške omogućene novcem građana. 

Rajković je za predsjednika Upravnog odbora Prve banke imenovan kao predstavnik Monte Nove, firme u vlasništvu Aca Đukanovića preko koje je Banka privatizovana. 

P&G Agency je u februaru 2007. godine posjedovala vlasnički udio u Banci od 6,7 posto, ali je taj postotak nakon niza dokapitalizacija smanjen na 2 posto.

Rajković je u septembru 2007. godine i sam kupio dionice u vrijednosti od 94.000 eura. Kada je imenovan za predsjednika Upravnog odbora, Rajković nije imao bankarskog iskustva. 

Centralna banka je u više navrata kritikovala propuste interne kontrole u banci koju je Rajković kao član Komiteta za nadzor trebalo da kontroliše. Kontrolori Centralne banke su, takođe, u više navrata govorili o slabostima interne kontrole te o kršenjima zakona koje interna kontrola nije uočavala ili, pak, nije činila ništa da se ona isprave.

Galerija

Preporučujemo za Vas