PORAŽAVAJUĆE

Svako peto dijete seksualno zlostavljano

Djeca koja su zlostavljana nikome ne vjeruju jer se osjećaju izdano
68 pregleda 2 komentar(a)
PEdofilija, Foto: Shutterstock
PEdofilija, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 18.05.2012. 08:13h

Svako peto dijete u Evropi doživjelo je neki od oblika seksualnog zlostavljanja i ne vidim razloga što bi to bilo drugačije u našem regionu. Pitanje je samo koliko su ljudi spremni o tome progovoriti i sami sebi priznati, jer to je tema o kojoj nerado govorimo. Ne želimo da znamo da djeca pate, kazala je psiholog i psihoterapeut, profesor na Zagrebačkom sveučilištu i direktor Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba Gordana Flander.

Ona je to saopštila na predavanju održanom u okviru kampanje „Jedno od petoro“ na temu - Seksualna zloupotreba djece u turističkim centrima održanom u Budvi.

Flanderova je navela da time što ne želimo da govorimo o zlostavljanju, dajemo prostor seksualnim zlostavljačima da oni poduče djecu o seksualnosti na svoj način.

Amerika zna već dugo da je svaka četvrta djevojčica doživjela neki od oblika seksualnog zlostavljanja, a svaki šesti dječak isto

Dodala je da je najveći problem kod seksualnog zlostavljanja ćutanje u porodici i ćutanje državnih ustanova.

Trećina seksualnih zlostavljača su roditelji, tata, mama, očuh, maćeha

"Prvi korak je podizanje javne svijesti, poput ove kampanje, da prihvatimo da je zlostavljanje nešto što se dešava kod nas, u našim porodicama, susjedstvu, školama, vrtiću. Nažalost, jedna trećina seksualnih zlostavljača su roditelji, tata, mama, očuh, maćeha. Ostatak do 50 odsto čini bliska rodbina, a ostatak od 80 odsto bliski prijatelji porodice. Najmanje je seksualnog zlostavljanja od djeci nepoznate osobe.

O njima djeca odmah progovore, ali zato ćute o onome što se dešava u porodici, jer imaju teški teret odgovornosti da održe porodicu na okupu. Djeca koja su zlostavljana nikome ne vjeruju jer se osjećaju izdano. Prvi nam je zadatak da djetetu damo neko sigurno mjesto gdje će progovoriti. Nažalost, imam iskustva, a radila sam sa stotinama zlostavljane djece, da nezlostavljajući roditelj često ne povjeruje djetetu i to su najčešće majke. I kada to dijete progovori, ono ostaje samo na svijetu, ostvaljeno”, kazala je Flander.

Djeca koja su zlostavljana nikome ne vjeruju jer se osjećaju izdano

Ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić uvjeren je, kako tvrdi, da sve ono što činimo kroz kampanju Savjeta Evrope učiniće da Crna Gora i dalje bude bezbjedno mjesto kako za našu, tako i djecu koja nam dolaze u goste, jer, kako je naveo, „to im dugujemo jer oni su naša budućnost“.

Šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama kazao je da se problem trgovine djecom zbog svoje specifičnosti izdvaja kao poseban u okviru aktivnosti koje se sprovode u cilju borbe protiv trgovine ljudima.

“Pojavni oblici su različiti, tako od trgovine djecom u cilju radne eksploatacije, prinudnog prosjačenja, vršenja krivičnih djela, sklapanja prinudnih brakova, prodaje tjelesnih organa, seksualne eksploatacije kroz dječiju prostituciju, pornografiju, do zloupotrebe djece u oružanim sukobima. U Crnoj Gori preduzimaju brojne aktivnosti većeg broja institucija na prevenciji, kao i zaštiti djece od trgovine ljudima”, zakljičio je Ulama.

Za 5 godina 95 krivičnih djela

Direktor Uprave policije Božidar Vuksanović naveo je da je u periodu od 2007. do 2012. godine registrovano 95 krivičnih djela protiv polne slobode gdje su žrtve bile maloljetne osobe, od čega su 32 djeteta. “Podaci o prijavljenim slučajevima potvrđuju da u Crnoj Gori ima znatno manje ovih kriminogenih akata.

I pored toga, Uprava policije, kao i zajednica u cjelini, preduzimaju aktivnosti na primjeni metoda i standarda država Evropske unije u borbi protiv svih oblika zlostavljanja maloljetnih lica.

Jedino profesionalnim angažovanjem i unapređenjem saradnje svih nadležnih institucija možemo poboljšati i na veći nivo podići sistem prevencije i efikasne represije u slučajevima iskorišćavanja djece i pomoći žrtvama, što je jedna od ključnih uloga društva”, kazao je Vuksanović.

Preporučujemo za Vas