UPUTILI APEL VLADI

NVO Health UP: Što hitnije formirati Nacionalni savjet za zdravstvo

"Formiranje ovakvog tijela, osim što je jedna od preporuka već duže vrijeme, omogućilo bi preduzimanje konkretnijih koraka na saniranju posljedica višedecenijskog zanemarivanja položaja i statusa zdravstvenih radnika/ca, a samim tim i položaja građana odnosno pacijenata u sistemu"
58 pregleda 0 komentar(a)
ljekar, Foto: Shutterstock.com
ljekar, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 30.01.2019. 21:58h

Koalicija NVO Health UP zatražila je od Vlade Crne Gore da preduzme hitne i odlučne korake u rješavanju problema u zdravstvu, koji se, kako su naveli, periodično ponavljaju već duži vremenski period. 

"U cilju suočavanja sa problemima i izazovima i rješavanja istih, snažno ohrabrujemo Vladu i resorno ministarstvo da preduzmu neophodne korake za formiranje Nacionalnog savjeta za zdravstvo kojim bi predsjedavao predsjednik Crne Gore, predsjednik Vlade ili ministar zdravlja, i koje bi uključivalo sve menadžere ključnih zdravstvenih institucija, kao i predstavnike/ce civilnog sektora i sindikata. Formiranje ovakvog tijela, osim što je jedna od preporuka već duže vrijeme, omogućilo bi preduzimanje konkretnijih koraka na saniranju posljedica višedecenijskog zanemarivanja položaja i statusa zdravstvenih radnika/ca, a samim tim i položaja građana odnosno pacijenata u sistemu", navodi se u saopštenju NVO Health UP.

Dodaju da bi se na ovaj način obezbijedio kvalitetan i kontituiran monitoring pružanja zdravstvenih usluga ali i funkcionisanja javnih zdravstvenih institucija. 

"Smatramo neophodnim da Ministarstvo zdravlja što hitnije inicira izmjene Zakona o pravima pacijenata i davanja više nezavisnosti i slobode u radu zaštitnicima prava pacijenata u zdravstvenim ustanovama, jer će se na taj način sami zaštitnici osjećati slobodnije i imati efikasniji rad u praksi u cilju ohrabrivanja građana da prijavljuju sve slučajeve nesavjesnog rada. U većini slučajeva poznatih javnosti, nedostaje reakcija upravo onih čiji je posao zaštita i promocija prava pacijenata – zaštitnika prava pacijenata". 

NVO Health UP dodaje da se ovakvi propusti ne smiju dešavati ubuduće i da je potrebno stvoriti praksu odgovornosti za propuste u zdravstvu.

"Počev od vrha hijerarhije pa do samih zdravstvenih radnika/ca za koje se jasno i nedvosmisleno utvrdi da snose krivicu u svakom konkretnom slučaju. Činjenica je da ogroman broj zdravstvenih radnika/ca svoj posao radi na profesionalan, posvećen i odgovoran način, i da njihov humani poziv nije nimalo lak. Oni se nalaze na prvoj liniji kada je u pitanju direktan rad sa pacijentima odnosno građanima, i upravo zahvaljujući njima su zabilježeni svi pozitivni pomaci u sistemu do sada. Međutim, neophodno je uvesti i veći stepen komunikacije i saradnje sa građanima odnosno pacijentima".  

U saopštenju se navodi i da predložene inicijative, uz poboljšanje životnog standarda zdravstvenih radnika/ca, mogu značajno doprinijeti vraćanju poljuljanog povjerenja u zdravstveni sistem Crne Gore. 

Preporučujemo za Vas