NACRT NOVOG ZAKONA

Pravi se prostor da u Crnu Goru uplovljavaju američki nosači aviona

Naša administracija traži i da “svaki nuklearni brod mora da ima i “priručnik o rukovanju nuklearnim uređajima” koji će ovjeriti upravo crnogorska administracija
79 pregleda 0 komentar(a)
Nosač aviona USS Abraham Lincoln, Foto: Defenceforumindia.com
Nosač aviona USS Abraham Lincoln, Foto: Defenceforumindia.com
Ažurirano: 17.02.2012. 09:58h

Nacrt novog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koji je Ministarstvo pomorstva i saobraćaja stavilo na javnu raspravu, donosi i novinu kojom će posebno biti „oduševljeni“ svi pobornici zaštite životne sredine – mogućnost da u naše luke uplovljavaju i brodovi na nuklearni pogon.

„Strani nuklearni brod koji namjerava da dođe u crnogorsku luku otvorenu za međunarodni saobraćaj, dužan je da Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje dozvole za uplovljavanje u luku. Uz zahtjev, prilaže se ovjereni prepis dokumentacije o sigurnosti nuklearnog pogona broda”, glasi dio člana 23 Nacrta novog zakona.

Inače, bivša SFRJ bila je jedna od rijetkih zemalja koje su svojim pomorskim propisima izričito zabranjivale brodovima na nuklearni pogon da uplovljavaju u njihove vode.

Nakon raspada SFRJ, Slovenija i Hrvatska su u svoje zakonodavstvo uvele mogućnost da strani brodovi na nuklearni pogon uplovljavaju u njihove luke, što se u javnostima tih država objašnjavalo potrebom njihove integracije u NATO.

Naime, dio RM zapadnih zemalja – SAD, Velika Britanija i Francuska, u svojim sastavima imaju površinske ratne brodove i podmornice na nuklearni pogon, pa je izmjenama legislative u Sloveniji i Hrvatskoj tim brodovima omogućeno da uplovljavaju u njihove vode. Ratne brodove na nuklearni pogon pored ove tri zapadne vojne sile, imaju i Rusija, Kina i Indija.

Inače, bivša SFRJ bila je jedna od rijetkih zemalja koje su svojim pomorskim propisima izričito zabranjivale brodovima na nuklearni pogon da uplovljavaju u njihove vode

Iako Ministarstvo pomorstva u Nacrtu novog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe eksplicitno ne pominje termin „strani nuklearni ratni brod“, izvjesno je da je ta odredba uvedena samo zbog ratnih brodova naših transatlantskih partnera, jer trgovačkih brodova na nuklearni pogon, sa izuzetkom nekoliko ruskih ledolomaca, nema u komercijalnoj upotrebi već decenijama.

Zanimljivo je što zakonodavac ostavlja i mogućnost da domaćoj javnosti „maže oči“, time što će se, navodno, resor kojim već godinama rukovodi ministar Andrija Lompar ubuduće procjenjivati stepen opasnosti koja nam može zaprijetiti od reaktora koji pokreću američke nosače aviona - klase „Enterprise“i „Nimitz“ ili njihovog znatno manjeg „nuklearnog brata“, francuskog nosača „Charles De Gaulle“.

„Dozvola (za uplovljavanje u luku), izdaće se pod uslovom da od broda ne prijeti opasnost prouzrokovanja nuklearne štete i ako taj brod, na zahtjev Ministarstva, dostavi dokaz o zaključenom ugovoru o obaveznom obezbjeđenju ili potvrdu o finansijskoj garanciji ili zaključen ugovor o obezbjeđenju od odgovornosti za štetu u skladu sa zakonom.

Prije uplovljenja stranog nuklearnog broda, koji je dobio dozvolu, organ uprave nadležan za zaštitu od radijacije i jonizirajućeg zračenja, na zahtjev Lučke kapetanije, vrši pregled dokumentacije o sigurnosti nuklearnog pogona broda i pregled broda radi utvrđivanja opasnosti od prouzrokovanja nuklearne štete. Organ uprave može po potrebi da vrši ponovne preglede nuklearnog broda i za vrijeme njegovog boravka u luci”, piše u nastavku istog člana novog zakona o sigurnosti pomorske plovidbe.

Iako je teško zamisliti situaciju u kojoj bi, recimo, Agencija za zaštitu prirode Crne Gore ili CETI detaljno pregledala visokopovjerljivu dokumentaciju o pogonskom kompleksu na primjer, jednog od ukupno 11 američkih nosača aviona klase “Nimitz” ukoliko bi takav brod doplovio u naše vode, naša Vlada u članu 77 novog zakona uvodi obavezu da “isprave o sigurnosti nuklearnih uređaja na brodu mora da ima svaki nuklearni brod”.

“Ispravama o sigurnosti nuklearnih uređaja na brodu dokazuje se da brod ne ispušta nikakva nedopuštena zračenja u plovidbi ili u luci opasna za posadu, putnike ili stanovništvo, plovne puteve, hranu i zalihe vode. Isprave o sigurnosti nuklearnih uređaja na brodu izdaje proizvođač tih nuklearnih uređaja. Isprave ovjerava organ uprave”, piše u tom članu.

Naša administracija, vjerovatno iz svog ogromnog iskustva sa tom vrstom energetskih uređaja, u članu 78 traži i da “svaki nuklearni brod mora da ima i “priručnik o rukovanju nuklearnim uređajima” koji će ovjeriti upravo naša administracija.

“Priručnik o rukovanju nuklearnim uređajima sadrži podatke i uputstva potrebna za rukovanje nuklearnim uređajima. Priručnik o rukovanju nuklearnim uređajem izdaje proizvođač tog nuklearnog uređaja. Priručnik ovjerava organ uprave”, glasi član 78.

Ukoliko se ovaj nakaradni Nacrt zakona usvoji, američka Ratna mornarica, na primjer, može očekivati da će svaki put kada neko od njihovih plovila na nuklearni pogon dođe u Crnu Goru, a da prethodno ne zatraži dozvolu za uplovljavanje od našeg Ministarstva pomorstva ili istome ne predoči dokumentaciju o sigurnosti i rukovanju nuklearnim postrojenjem, platiti kaznu u iznosu od 1.500 do 20 hiljada eura.

To je predviđeno kaznen im odredbama istog akta.

Hrvati na papiru imaju oštrije uslove

Za razliku od Crne Gore, Hrvatska, makar na papiru, ima oštrije odredbe oko načina na koji kod njih mogu dolaziti strani nuklearni brodovi. Naime, u Hrvatskoj je propisano da se prije izdavanja dozvole za uplovljavanje obavlja ispitivanje da li i koliko takav brod u suštini zrači, što u Nacrtu našeg novog zakona nije slučaj.

“Ministarstvo će izdati brodu odobrenje za uplovljavanje u hrvatsku luku ako na temelju stručne ocjene tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost, ustanovi da od tog broda ne prijeti povećana opasnost od uzrokovanja nuklearne štete”, piše u tamošnjem zakonu.

Inače, u Hrvatskoj su proteklih godina boravila tri američka nosača aviona na nuklearni pogon – nosač “Enterprise” posjetio je Split, a nosači “George Washington” i “Dwight D. Eisenhover” boravili su u Dubrovniku.

Preporučujemo za Vas