krivične prijave

MANS sumnjiči članove Komisije za kontrolu nabavki da su pomogli Bemax-u

Vrijednost tendera je bila tri miliona eura, dok je kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila ekonomski najpovoljnija cijena
112 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 14.11.2011. 13:01h

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnijela je Specijalnom državnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, Đurđini Ivanović, krivičnu prijavu protiv predsjednika Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Marka Lazarevića i članova Komisije Slobodana Marinovića i Ane Miljanić, zbog sumnje da su svojim djelovanjem omogućili građevinskoj kompaniji „Bemax“ da suprotno Zakonu o javnim nabavkama pobijedi na tenderu za sanaciju jalovišta u Mojkovcu.

"Direkcija javnih radova je krajem februara prošle godine objavila tender za izvođenje radova na izgradnji sistema za odvođenje atmosferskih voda u okviru projekta „Sanacija i rekultivacija jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu“.Vrijednost tendera je bila tri miliona eura, dok je kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača bila ekonomski najpovoljnija cijena. Pored uobičajenih uslova za učestvovanje na tenderu, Direkcija javnih radova je definisala da ponuđači u sklopu ponude moraju dostaviti i licence, za izvođenje radova na objektima saobraćaja, izvođenje radova na objektima hidrotehnike i licence stručnih kadrova koje ponuđač namjerava da angažuje na realizaciji ovog ugovora", saopštio je Dejan Milovac, direktor programa za urbanizam MANS-a.

Bemax bio treći na listi

Do isteka roka, na tender se prijavilo čak 17 kompanija, uključujući kompaniju „Bemax“.

"U postupku otvaranja i vrednovanja ponuda je ocijenjeno da 11 kompanija ispunjava uslove tendera, te da su priložene sve licence koje su i zahtijevane javnim pozivom. Nakon što su ove ponude vrednovane, kao najpovoljnija je cijenjena ponuda kompanije „Tehnoput“ iz Podgorice sa cijenom od 1,59 miliona eura sa rokom završetka od šest mjeseci", dodao je Milovac.

U Zapisniku sa otvaranja ponuda, sredinom juna prošle godine, se navodi da „Komisija smatra da je ponuda ponuđača „Tehnoput“ DOO. Podgorica najpovoljnija, obzirom da je ispravna u smislu odredbi iz Zakona o javnim nabavkama, da je ovaj ponuđač dostavio sve tražene dokaze o ispunjavanju uslova traženih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, na način propisan članom 51 Zakona o javnim nabavkama, te je primjenom kriterijuma dobila najveći broj bodova.“

Kompanija „Bemax“ je rangirana kao treća sa cijenom od 1,74 miliona eura sa istim rokom završetka radova.

"U Zapisniku se, takođe, navodi i da je „Bemax“ u okviru svoje ponude dostavio licencu za izvođenje radova na elektro-instalacijama slabe i jake struje koje nisu zahtijevane javnim pozivom. Prilikom otvaranja ponuda predstavnici Bemax-a su uložili primjedbu da drugi ponuđači nijesu dostavili ovu licencu, što je odbijeno uz obrazloženje da naručilac tu licencu nije nije zahtijevao, pa prema tome ostali učesnici nisu ni bili dužni da je dostave. Kompanija „Bemax“ je nakon toga uputila žalbu Komisiji za kontrolu postupka javnih nabavki koja je krajem jula 2010. donijela rješenje kojim usvaja žalbu"dodali su iz MANS-a.

Postupajući po rješenju Državne komisije, Direkcija javnih radova je sprovela novo vrednovanje ponuda i „odbila sve ponude zbog neposjednovanja licence, a prihvatila „Bemax“ kao jedinu koja je imala licence koje su naknadno definisane kao kriterijum“.

"Umjesto da naloži raspisivanje novog tendera čime bi se dala šansa drugim ponuđačima da dostave sve tražene licence, Komisija je, direktno protežirala kompaniju „Bemax“ i u startu eliminisala sve ostale ponuđače što je rezultiralo prihvatanjem skuplje ponude. Ugovor o građenju između Direkcije javnih radova  i „Bemax-a“ je sklopljen krajem septembra prošle godine na iznos od 1.7 miliona eura, odnosno za 140.000 eura više nego što je bila najpovoljnija ponuda na tenderu prije modifikacije tendera. Na ovakvu odluku Direkcije su se žalile kompanije „Tehnoput“, „Cijevna komerc“, „Zanatstvo“ i „Gradnja-promet“, ali bez uspjeha", zaključio je Milovac.

Imaju privilegovan tretman

"Nakon slučaja izgradnje nadvožnjaka u Baru, ovaj slučaj dodatno potvrđuje sumnje da kompanija „Bemax“ ima privilegovan tretman kod državnih institucija koje raspisuju tendere za javne radove vrijedne milione eura, bilo da se radi o uslovima tendera ili plaćanja koji se mijenjaju u korist ove kompanije", istakao je Milovac.

MANS očekuje da državni tužilac u postupku istrage utvrditi koji su bili motivi ljudi iz Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, ali i same Direkcije za javne radove da na ovakav način „izađu u susret“ „Bemax-u“ i omoguće mu da pobijedi na ovom tenderu.

Preporučujemo za Vas