Kome je EKIP oprostila dug od milion eura

Ne zna se ni kome je ni kako optisano milion eura duga. Dug se ne može otpisivati i na taj način umanjiti vrijednost vlasništva bez znanja vlasnika, u ovom slučaju Vlade
0 komentar(a)
Ažurirano: 12.10.2011. 10:01h

Čelnici Agencije za elektronske komunikacije moraće poslanicima uskoro da objasne kome su i na osnovu čega oprostili dug od preko milion eura, kada se u Skupštini bude razmatrao finansijski izvještaj te institucije za prošlu godinu.Poslanici će krajem mjeseca, ako zanemare političku priču i posvete se konkretnim ciframa, između ostalog dobiti odgovor zašto se u revizorskom izvještaju konstatuje - “ispravka vrijednosti potraživanja od emitera u iznosu 1.102.411 eura”.

Sagovornik “Vijesti”, upućen u tu problematiku, tvrdi da ta stavka praktično znači da je Agencija nekome oprostila dug od preko milion eura.

“Ne zna se ni kome je ni kako optisano milion eura duga. Dug se ne može otpisivati i na taj način umanjiti vrijednost vlasništva bez znanja vlasnika, u ovom slučaju Vlade. Ako je Vlada i donijela takvu odluku, nje nema u finansijskom izvještaju, pa ostaje enigma kome je oprošten dug i zašto. Osim toga, otpisa nema ni u planu za prošlu godinu”, kazao je sagovornik “Vijesti”, koji je insistirao na anonimnosti, jer je poslovno vezan za telekomunikacije.

Ne zna se ni kome je ni kako optisano milion eura duga. Dug se ne može otpisivati i na taj način umanjiti vrijednost vlasništva bez znanja vlasnika, u ovom slučaju Vlade. Ako je Vlada i donijela takvu odluku, nje nema u finansijskom izvještaju, pa ostaje enigma kome je oprošten dug i zašto

“Ako je za telefonske račune pretprošle godine potrošeno skoro 50 hiljada eura, a za prošlu, da bi se uštedilo, taj rashod planiran na 40 hiljada, zašto je ta stavka premašila 60 hiljada eura. Pretprošle godine, za reprezentaciju je potrošeno skoro 23,5 hiljada. Za prošlu je planirano 30, a potrošeno preko 35 hiljada eura. Slično je i sa sudskim troškovima, koji su bili planirani na 10, a premašili 36 hiljada eura, iako su, kako piše u izvještaju, u Agenciji tvrdili da se protiv nje ne vode sudski sporovi koji bi mogli imati značajne negativne finansijske posljedice”, rekao je isti izvor.

Izvještaj Agencije, prema njegovim riječima, morao je sadržati relizaciju plana javnih nabavki i ukupna kretanja u javnim nabavkama.

Ni kada je riječ o najkrupnijoj stavci u budžetu Agencije, koja se odnosi na iznos bruto zarada zaposlenih, sagovorniku “Vijesti” mnogo toga nije jasno.

Ni kada je riječ o najkrupnijoj stavci u budžetu Agencije, koja se odnosi na iznos bruto zarada zaposlenih, sagovorniku “Vijesti” mnogo toga nije jasno.

“Ako je tačna stavka - da je na neto zarade potrošeno skoro 995 hiljada eura, kako je za plaćanje poreza na zarade trebalo skoro 290 hiljada ako je porez na lična primanja devet odsto. Ako je ovaj odnos iz izvještaja tačan, onda porez na lična primanja nije devet, nego dva i po puta veći, makar kada je riječ o Agenciji”, objasnio je on.Izvještaj Agencije za elektronske telekomunikacije pred Odborom za ekonomiju trebalo da se nađe do kraja mjeseca. Ako ne dobije prelaznu ocjenu na Odboru i u Skupštini, to će značiti smjenu Savjeta Agencije i izvršnog direktora.

Toranj prevruć krompir

Simptomatično je zašto se revizor, koji je analizirao finansijske iskaze Agencije, nije pozabavio najkrupnijom investicijom, izgradnjom kontrolno-mjernog centra na Dajbabskoj gori.

Umjesto toga, on finansijsku reviziju izgradnje tornja i pristupne saobraćajnice, koja je debelo premašila pet miliona, prepušta Državnoj revizorskoj instituciji.

“Reviziju kompletnih ulaganja u izgradnju kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice, izvršiće DRI u okviru svojih nadležnosti na osnovu stava Odbora za ekonomiju od 28. marta kojim se preporučuje da zakonitost, efikasnost i efektivnost provjeri državni revizor”, piše u izvještaju.

Izgeda da je toranj prevruć krompir. Revizor i poslanici su ga prebacili državnom revizoru i tužiocu. Državni rezivor je odgovorio da će se njime možda baviti u budućnosti, a specijalni tužilac za organizovani kriminal mjesecima ispituje taj posao.

Bonus video: