bez promjena

I dalje ugrožena prava Roma, žena, invalida i pripadnika LGBT

U YIHR smatraju da je zabrinjavajuće stanje u suočavanju sa prošlošću, zlostavljanju, nečovječnom i ponižavajućem postupanju
74 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 04.10.2011. 11:55h

U Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca nije bilo napretka u poštovanju i zaštiti ljudskih prava, ocijenjeno je u izvještaju Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

YIHR nadgleda ljudska prava u Crnoj Gori pet godina i objavili su pet godišnjih, i više kvartalnih izvještaja.

“U ovom kvartalu nije bilo napretka u poštovanju i zaštiti ljudskih prava. Iako se ljudska prava generalno poštuju, postoje brojni primjeri kršenja i neadekvatnog postupanja institucija”, navodi se u danas objavljenom izvještaju za period od 1. jula do 1. oktobra.

U YIHR smatraju da je zabrinjavajuće stanje u suočavanju sa prošlošću, zlostavljanju, nečovječnom i ponižavajućem postupanju, kao i politički motivisanom nasilju.

“Zabrinjavajući je pristup pravdi, sloboda izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja, zaštita ličnih podataka, vjerske slobode, diskriminacija, prava djeteta, manjinska prava kao status raseljenih i ekonomska i socijalna prava”, navodi se u izvještaju.

Bez zaštite institucija

Institucije, ocijenili su, ne štite maksimalno ljudska prava jer u nekim od njih nema dovoljno kapaciteta.

Iz YIHR su poručili da je u narednom periodu neophodno dodatno edukovati zaposlene u državnim institucijama a da pravosudni organi moraju voditi brže i efikasnije istrage koje će procesuirati i sankcionisati kršioce ljudskih prava.

Oni navode da je suočavanje sa prošlošću na veoma zabrinjavajućem nivou i da se nastavlja pasivan odnos države i nadležnih državnih institucija.

Oni navode da je suočavanje sa prošlošću na veoma zabrinjavajućem nivou i da se nastavlja pasivan odnos države i nadležnih državnih institucija.

U tom kvartalu registrovano je 12 prijavljenih slučajeva protiv policijskog postupanja i četiri prijavljena slučaja protiv službenika ZIKS-a, sa navodima o mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.

Da se reaguje na nesavjesni rad

Oni smatraju da bi Uprava policije i ZIKS trebalo da privremeno suspenduju iz službe one službenike protiv kojih građani podnesu pritužbe za zlostavljanje, mučenje i nečovječno ili ponižavajuće postupanje do okončanja postupka provjere, dok bi osuđene službenike za krivična djela zlostavljanja i mučenja nadležni trebalo trajno da udalje.

Dodaje se da je politički motivisano nasilje bilo je izraženo i u tom kvartalu.

Grupe koje su najviše diskriminisane, prema nalazu YIHR su pripadnici LGBT zajednice, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.

Navodi se da sloboda izražavanja nije na zadovoljavajućem nivou i da zabrinjavaju napadi na imovinu dnevnih novina Vijesti i to što počinioci još nijesu pronađeni.

Grupe koje su najviše diskriminisane, prema nalazu YIHR su pripadnici LGBT zajednice, Romi, osobe sa invaliditetom i žene.

„Zabrinjava i porast nasilja prema pripadnicima LGBT zajednice. Nadležne institucije bi trebalo sudski da procesuiraju sve počinioce diskriminacije, a sankcije moraju biti srazmjerne počinjenoj diskriminaciji“, naveli su oni.

Usaglasiti domaće i međunarodno zakonodavstvo

Prava djeteta, ocijenili su, još nijesu zadovoljavajuća.

„Crna Gora još uvijek nije usvojila Zakon o maloljetničkom pravosuđu. Postoje slučajevi nezakonitog privođenja djece i pritvaranja u prostorijama sa odraslim osobama. Registrovani su i primjeri zloupotrebe djece u političke svrhe.

Nadležne institucije bi trebalo da usaglase domaće zakonodavstvo sa međunarodnim standardima i Konvencijom o pravima djeteta“, ukazali su iz YIHR.

Neophodno je, dodaju, da svi slučajevi kršenja prava djeteta budu procesuirani a odgovorni sankcionisani.

U izvještaju se ističe da su ekonomska i socijalna prava i dalje su na zabrinjavajućem nivou.

"U ovom kvartalu registrovan je veći broj štrajkova zbog neisplaćenih zarada, otpremnina, nepovezivanja radnog staža i nepoštovanja kolektivnih ugovora. Pritisci na sindikalne aktiviste i dalje traju a naročito je ugrožena Sindikalna organizacija Vojske Crne Gore čiji se članovi otpuštaju s posla i pod pritiskom se iščlanjuju iz sidnikata", zaključili su iz YIHR.

Galerija

Preporučujemo za Vas