NEDOVOLJNO STUDENATA

Na Univerzitet Crne Gore se upisalo samo 4 Roma i Egipćana

Iz Fondacije su ocijenili su najveći problemi za školovanje ovih zajednica teški materijalni uslovi i tradicionalni obrasci ponašanja oličeni u ranoj udaji i ženidbi
0 komentar(a)
Ažurirano: 06.09.2011. 13:15h

Broj pripadnika romske i egipćanske zajednice uključenih u obrazovanje nije na zadovaljavajućem nivou u Crnoj Gori, smatraju u Fondaciji za stipendiranje Roma.Ove školske godine na fakultete Univerziteta Crne Gore upisana su četiri studenta iz romske i egipćanske populacije.Iz Fondacije su ocijenili su najveći problemi za školovanje ovih zajednica teški materijalni uslovi i tradicionalni obrasci ponašanja oličeni u ranoj udaji i ženidbi.„Sve više Roma i Egipćana se odlučuje za obrazovanje. Porast broja onih koji idu u školu ili na fakultet u poslednjih pet, šest godina ohrabruje”, kazao je agenciji MINA voditelj odjeljenja za stipendiranje, Andrija Đukanović.On smatra da tome snažno doprinosi podrška koju dobijaju od države i civilnog sektora i dodaje se napori na obrazovanju te populacije moraju biti nastavljeni.Đukanović je objasnio da broj srednjoškolaca koji su krenuli u škole još nije poznat, ali da se očekuje da će srednje škole pohađati od 20 do 30 novih đaka romske i egipćanske nacionalnosti.„Prethodne školske 2010/2011 godine imali smo 57 učenika romske i egipćanske nacionalnosti koji su pohađali crnogorske srednje škole. To je najveći broj stipendista od početka rada Fondacije”, rekao je on.Đukanović je dodao da pored problema školovanja, novi Zakon o državljanstvu komplikuje proceduru dobijanja ličnih dokumenata Romima i Egipćanima zahtijevajući od njih previše komplikovane i skupe procedure. On smatra da se bez rješavanja pravnog statusa ne može ostvariti nijedno drugo ljudsko pravo.„Pored ostvarenog napretka i dalje veliki broj osoba ima problem sa dobijanjem ličnih isprava. Dešavaju se i slučajevi da osobe koje su već dobile dokumenta budu kontaktirana od Ministarstva unutrašnjih poslova da vrate dokumentaciju zbog grešaka administracije”, zaključio je Đukanović.

Preporučujemo za Vas