VRIJEME SE MIJENJA

U Vladi počela da radi prva Romkinja, Behija Ramović

Ako sam diskriminisana ja - koja sam obrazovana Romkinja, možete zamisliti kako je nekoj Romkinji koja se pojavi na šalteru, kazala je Ramović
143 pregleda 0 komentar(a)
Behija Ramović, Foto: Boris Pejović
Behija Ramović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 03.09.2011. 08:35h

Predsjednica Upravnog odbora u Fondaciji za stipendiranje Roma Behija Ramović prva je pripadnica te populacije koja je zaposlena u Vladi, kao saradnica u Birou za odnose s građanima, u kabinetu premijera Igora Lukšića.

“Sve je ovo poteklo od inicijative predsjednika Vlade, trebalo bi i drugi resori da slijede ovaj pozitivan primjer, jer ovo je jedan veliki korak kada je u pitanju poboljšanje položaja romske i egipćanske populacije”, istakla je Ramović.

Njena zaduženja biće saradnja sa građanima, rad na projektima koji se tiču inkluzije Roma i Egipćana i saradnja sa ženskim nevladinim romskim organizacijama.

“Prije deset godina Romi uopšte nijesu bili vidljivi. Međutim, sada nas ipak ima kada se raspravlja o politici, inkluziji i drugim temama, ali smatram da Vlada treba više da sarađuje sa nama kada rješava neki problem naše populacije”, kazala je Ramović.

Kada su u pitanju Romi i Egipćani, Ramović je ocijenila da je njihov pristup Vladi da sada bio veoma težak, najviše zbog neobrazovanosti i nepoznavanja svojih prava.

Što se tiče Strategije o poboljšanju položaja te populacije, smatra da se ona najviše ispoštovala na polju obrazovanja, ali da ubuduće treba ispoštovati sva četiri aspekta strategije, gdje su osim obrazovanja i zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje.

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici, studentkinja je prve godine Fakulteta političkih nauka, a osim toga i samohrana majka dvanaestogodišnje djevojčice

Osnovnu i srednju školu završila je u Podgorici, studentkinja je prve godine Fakulteta političkih nauka, a osim toga i samohrana majka dvanaestogodišnje djevojčice.

Deset godina učestvuje u svim projektima u vezi sa poboljšanjem položaja Romkinja i Egipćanki, predsjednica je prve ženske RAE mreže, koja okuplja deset aktivistkinja, a već pet godina je i u Fondaciji za stipendiranje Roma.

“Svjesna sam da bez daljeg usavršavanja i obrazovanja nema pozitivnih promjena i velikog uspjeha. Moja ćerka je odličan đak u školi koja ima preko 500 romske djece, što je takođe pozitivan primjer”, ocijenila je Ramović.

Od njih 12-oro koji su položili državni ispit, za sad u Vladi radi samo njen kolega Sokolj Beganaj, u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

“Znamo se lično, bili smo kolege na Filozofskom fakultetu, on je završio pedagoški smjer za vaspitača. Dok nismo imali državne ispite, kad god bismo slali zahtjeve za zapošljenje uvijek je bilo problema, te nemamo stručni ispit, pa nemamo završenu srednju školu, sada nam treba samo pružiti šansu, a mi ćemo znati kako to da iskoristimo”, naglasila je ona.

Trostruko diskriminisana

Ramović je rekla da je u toku svog profesionalnog razvoja bilo dosta diskriminacije, jer Romkinje su dvostruko diskriminisane, a ona i trostruko jer sama podiže dijete.

“Bilo je diskriminacije i pri zapošljavanju, pri upisu na fakultet, sad ne bih isticala neki poseban primjer. Ako sam diskriminisana ja - koja sam obrazovana Romkinja, možete zamisliti kako je nekoj Romkinji koja se pojavi na šalteru i koja ne zna svoja osnovna prava”, kazala je saradnica u Lukšićevom kabinetu.

U regionu je bolja situacija

Ramović je navela da su svi važni dokumenti za poboljšanje položaja te populacije u regionu već doneseni i da se primjenjuju.

“Akcioni plan za Romkinje u Srbiji i Bosni već je donesen, Strategija za poboljšanje položaja Roma rekla bih bolje funkcioniše, jer se njeni aspekti više poštuju. Kod nas je najviše urađeno u Podgorici i Nikšiću, dok u ostalim gradovima nije vidljiv neki pozitivan pomak”, smatra Ramović.

Preporučujemo za Vas