SVE PO PROPISIMA

Mugoša: Italijani dostavili za digitalizaciju više nego što je traženo

Nedavno dodjeljivanje projekta digitalizacije italijanskom Eurotelu naišlo je na oštru reakciju pojedinih učesnika na tenderu
0 komentar(a)
Ažurirano: 15.06.2011. 10:03h

Portparol delegacije Evropske Komisije (EK) u Podgorici Dragan Mugoša tvrdi da je procedura izbora kompanije, koja treba da završi posao digitalizacije radiodifuznog sektora, u potpunosti sprovedena u skladu sa pravilnikom Evropske unije (EU) o javnim nabavkama.

Nedavno dodjeljivanje projekta digitalizacije, vrijednog oko dva i po miliona eura, italijanskom Eurotelu naišlo je na oštru reakciju pojedinih učesnika na tenderu, koji tvrde da je izabrana kompanija koja nema reference u tom poslu i koja je dostavila jednu od najskupljih ponuda.

U pisanim odgovorima na pitanja “Vijesti”, Mugoša je to negirao, konstatujući da je Eurotelova ponuda bila za 200.000 niža od drugoplasirane u završnim pregovorima.

"Željeli bismo da potvrdimo da je Eurotel dostavio mnogo više referenci nego što to zahtijeva Obavještenje o nabavci"

Kada je riječ o referencama, Mugoša tvrdi da su Italijani dostavili više nego što je traženo.

„Od četiri kompanije koje smo pozvali na pregovore, tri su potvrdile svoje učešće. Od ponuda koje su te tri kompanije dostavile, opet jedna nije ispunjavala uslove tehničke specifikacije, a druge dvije jesu, u potpunosti. Ponuda Eurotela je za gotovo 200.000 eura povoljnija od druge ponude koja ispunjava uslove.

Isto tako željeli bismo da potvrdimo da je Eurotel dostavio mnogo više referenci nego što to zahtijeva Obavještenje o nabavci. Tokom revizije i provjere tih referenci nijesu utvrđeni nikakve sporne tačke ili problemi“, kazao je Mugoša.

Ni jedna kompanija se nije žalila na poništavanje tendera

On tvrdi da je pokretanje pregovora nakon poništenja tendera, na koji se prijavilo 13 kompanija, u skladu sa propisima EU.

„Tender je poništen, jer nijedna od kompanija nije u potpunosti ispunila kriterijume odabira naznačene u Obavještenju o nabavci niti sve zahtjeve tehničke specifikacije koju je pripremio nezavisni stručnjak.

Iz EK nijesu odgovorili koje su kompanije, osim Eurotela, pozvane na pregovore nakon poništenja tendera i kolike su bile njihove ponude

Nijedna kompanija se nije žalila na odluku delegacije da poništi tender, koja je objavljena na sajtu EuropeAida, i svaka od njih je pojedinačno informisana o posebnim razlozima zbog kojih je njihova ponuda odbijena.

Po poništenju tendera u skladu sa članom 4.2.4.1 d Praktičnog vodiča za zaključivanje ugovora za spoljne aktivnosti EU - PRAG (priručnik za nabavke EK na osnovu kog se sprovode sve tenderske procedure), Delegacija je odlučila da pokrene pregovore nakon prijema pisanog zahtjeva od korisnika – Radiodifuznog centra (RDC)“, kaže Mugoša.

„Vijestima“ je u RDC potvrđeno da su uputili zahtjev delegaciji EK, sugerišući da se izabere neka od prijavljenih kompanija, jer „novi tender ne bi donio ni bogatiju ponudu ni niže cijene“ i predstavljao bi, kako su kazali, samo gubljenje vremena.

Iz EK nijesu odgovorili koje su kompanije, osim Eurotela, pozvane na pregovore nakon poništenja tendera i kolike su bile njihove ponude.

Pet ponuda je ispunjavalo kriterijume

„Na pregovore smo pozvali sve kompanije za koje je utvrđeno da su u potpunosti ispunile sve naše zahtjeve, osim onih u tehničkoj specifikaciji. Nijedna od 13 ponuda dostavljenih na međunarodnom tenderu nije ispunjavala uslove tehničke specifikacije u potpunosti.

"Četiri kompanije smo pozvali da učestvuju u procesu pregovora"

Samo pet dostavljenih ponuda je ispunjavalo kriterijume odabira naznačene u obavještenju o nabavci, i četiri kompanije smo pozvali da učestvuju u procesu pregovora. Ponavljam, pozvali smo sve kompanije za koje je utvrđeno da su u potpunosti ispunile sve naše zahtjeve, osim onih koji se tiču tehničke specifikacije.

Neispunjavanje potonjih je bilo moguće nadomjestiti tokom procedure koja je uslijedila (npr. kompanije su mogle zamijeniti aparat sa neodgovarajućim karakteristikama nekim koji u potpunosti odgovara zahtjevima), ali neispunjavanje uslova predviđenih opisom nabavke nije moguće nadomjestiti (npr. kompanija koja nije ispunila uslov minimalnog godišnjeg obrta, isti uslov neće ispuniti ni tokom narednih evaluacija ponuda)“, piše u Mugošinom odgovoru.

Cijena i tehničke specifikacije

On je prokomentarisao i dilemu kako je izabran Eurotel ako je, po ocjeni drugih učesnika na tenderu, dostavio jednu od najskupljih ponuda.

"Tokom pregovora, uporedili smo cijene dostavljene od onih kompanija koje su uspješno nadomjestile svoje ponude kako bi ih učinile u potpunosti odgovarajućim preostalim kriterijumima, a najjeftinija među njima je dobila ugovor“

Predstavnik delegacije EK Nikola Bertolini nedavno je izjavio da prilikom donošenja odluke "nijesu bile presudne tehničke specifikacije".

„Tehnička specifikacija nije bila presudna samo za odabir kompanija, koje će biti pozvane na učešće u pregovorima. Međutim, ispunjavanje uslova tehničke specifikacije je, uz cijenu, bio jedini odlučujući faktor koji je komisija za procjenu koristila kada je birala ponuđača kome će biti dodijeljen ugovor.

Kao što je već opisano, za kompanije koje su pozvane na pregovore je već ranije utvrđeno da u potpunosti ispunjavaju sve zahtjeve i kriterijume, osim onih o tehničkoj specifikaciji.

Tokom pregovora, uporedili smo cijene dostavljene od onih kompanija koje su uspješno nadomjestile svoje ponude kako bi ih učinile u potpunosti odgovarajućim preostalim kriterijumima, a najjeftinija među njima je dobila ugovor“, tvrdi Mugoša.

Tenderska dokumenatcija je tajna

Zbog brojnih nedoumica oko izbora Eurotela, oko visine dostavljenih ponuda i referenci, „Vijesti“ su od EK tražile tendersku dokumentaciju i objašnjenje o načinu izbora.

"Izvještaj o procjeni je isključivo za zvaničnu upotrebu, te ne može biti objavljen učesnicima tendera"

„Sva dokumentacija vezana za tender je još na sajtu EuropeAida. Uzmite u obzir činjenicu da su pregovori u potpunosti zasnovani na prvobitno objavljenoj tehničkoj specifikaciji. Ipak, 'pregovori' nijesu bili otvoren proces i, u skladu sa našim propisima, nijedan dokument povezan sa pregovorima nije objavljen.

Šta više, u skladu sa članom 4.3.9.7 PRAG-a, Izvještaj o procjeni je isključivo za zvaničnu upotrebu, te ne može biti objavljen učesnicima tendera ili bilo kojoj strani izvan ovlašćenih službi naručioca, Evropske komisije i nadzornih organa (npr. vijeće revizira).

Nažalost, upravo zbog ovog vam ne možemo dostaviti te dokumente“, navodi se u odgovoru portparola EK.

Antena M tvrdi da nije dostavljena validna dokumentacija

Italijanska kompanija Eurotel nije dostavila validnu dokumentaciju o opremi za digitalizaciju radio difuzije u Crnoj Gori, objavio je radio Antena M, navodeći da posjeduje dokument koji to potvrđuje.

Prema navodima Antene M, dokumentacija milanske kompanije bila je netransparentna i neprihvatljiva.

Podgorički radio tvrdi da dokument koji posjeduje potvrđuje konstataciju pravnog zastupnika jednog od ponuđača, Skaj /Sky/ sata, da je Eurotel u nekoliko navrata odbio da Komisiji dostavi sve tražene podatke neophodne za procjenu kvaliteta ponuđene opreme, uz obrazloženje da je ona tajna i da će je dostaviti kada dobije posao.