UBJEĐUJU I PIŠTOLJEM

Ljekari sve češće na meti agresivnih pacijenata, traže bolju zaštitu

Dr Dobričanin kaže da se svakodnevno “muče” da objasne pratnji pacijenata da je zadržavanje ispred sobe za posmatranje ugroženih strogo zabranjeno.
143 pregleda 0 komentar(a)
26.02.2019. 18:09h

Ljekari javnih zdravstvenih ustanova sve češće su na meti uzrujanih i agresivnih pacijenata, kao i onih koji su pod dejstvom alkohola i narkotika ili sa psihijatrijskim oboljenjima.

Iako su čelni ljudi i zaposleni u tim ustanovama saglasni da im je neophodno bolje fizičko obezbjeđenje, medicinskom osoblju, uglavnom, preostaje da se, u ambulantama i na terenu oslanjaju jedino na saradnju sa Upravom policije, koji putem rejonskih policajaca vodi brigu o njihovoj sigurnosti.

"Slučaj Podgoričanina kojeg je zbog verbalnog i pokušaja fizičkog napada na dežurnog ljekara Urgentnog centra Kliničkog centra nedavno privela policija, samo je jedan u nizu od skoro svakodnevnih scena koje “uzrujani” pacijenti priređuju medicinskim radnicima u toj ustanovi", kazao je za “Vijesti” direktor Urgentnog centra dr Vladimir Dobričanin.

Osuđujući takvo neprimjerno ponašanje građana prema zdravstvenim radnicima, on je kazao da ono može imati dalekosežne posljedice zbog odgovornosti ljekara za sve one koji dođu i zatraže pomoć.

"Ljekari su često izloženi napadima, i verbalnim i fizičkim, i to u najvećem broju slučajeva od strane pratnje pacijenata", kazao je dr Dobričanin.

Svakodnevno mučenje

Dr Dobričanin smatra da su zamjerke pacijenata da im je zdravstvena usluga uskraćena, neosnovane i pretjerane, jer kako tvrdi, “svaki pacijent koji se obrati Urgentnom centru odmah bude zbrinut.

"Problem nastaje jer pojedini građani ne razumiju da se u Urgentnom obavlja trijaža pacijenata prema hitnosti zdravstvenog stanja u kom se oni nalaze u tom trenutku, već jednostavno smatraju da su oni najbitniji i najugroženiji i bezraložno se bune", smatra dr Dobričanin.

On navodi da se svakodnevno “muče” da objasne pratnji pacijenata da je ulazak i zadržavanje ispred sobe za opservaciju ugroženih pacijenata strogo zabranjeno.

"I pored vidno istaknutog upozorenja oni ulaze, prave nepotrebnu gužvu i ometaju rad doktora, a što je najgore onemogućavaju prolaz kroz hodnik kreveta sa bolesnikom, čiji je život u pitanju", objašnjava direktor Urgentnog centra.

Dr Dobričanin smatra da su zamjerke pacijenata da im je zdravstvena usluga uskraćena, neosnovane i pretjerane, jer kako tvrdi, “svaki pacijent koji se obrati Urgentnom centru odmah bude zbrinut.

"Po dolasku, svaki pacijent se pregleda, a nakon toga, ukoliko mu nijesu ugrožene vitalne funkcije, mora pričekati jer se prednost daje onima kojima je ugrožen život. Uz to, svi pacijenti su pod stalnim nadzorom, bilo sestre ili ljekara", naveo je dr Dobričanin.

Ističući da “kada bi nakon petnaest minuta ljekari mogli da znaju kompletnu dijagnozu pacijenta, medicina bi bila veoma jednostavna i laka profesija, on “odgovorno tvrdi da ne postoji bolnica u regionu, u kojoj se iz Urgentnog centra pacijenti brže upućuju do specijaliste na pregled”.

Za bezbjednost ljekara brine jedna osoba

Dr Dobričanin podsjeća da je bilo i slučajeva kada se čak i oružje potezalo na medicinsko osoblje, kao i uništavanja imovine Kliničkog centra od strane pacijenata.

"Prije nekoliko godina kolegi specijalisti hirurgu oružjem je prijetio pripit pacijent, a nekoliko puta su nam i lomili vrata i propratni inventar", kazao je dr Dobričanin.

Prijave su nekada podnošene, nekad ne, kako on dodaje, jer mi ljekari najčešće takve situacije rješavamo kompromisom, progutamo teške riječi i nastavimo da radimo, jer smo prije svega dužni da sačuvamo integritet pacijenata.

Dobričanin je kazao da je za sigurnost ljekara u toj ustanovi zadužena svega jedna osoba, a i njegovo polje djelovanja je prilično ograničeno.

"S obzirom na to da se dnevno pregleda od 150 do 200 pacijenata, od kojih oko 40 odsto bez uputa, Urgentnom je nesumljivo neophodno mnogo bolje fizičko obezbijeđenje, jer su ljekari za sada prepušteni isključivo pravnom sistemu države. Zbog toga ćemo pokrenuti inicijativu da se napad na doktora smatra napadom na stručno lice", zaključio je dr Dobričanin.

U Zavodu bez fizičkog obezbjeđenja

Dok je Hitna pomoć po osnivanju Zavoda apsolutno ostala bez fizičkog obezbjeđenja u objektu, koje je ranije obavljala ovlašćena osoba, izabrani doktori Doma zdravlja smatraju da bi sve ambulante u glavnom gradu morale imati cjelodnevno fizičko obezbjeđenje.

"U konfliktnim situacijama, do kojih kadkad dolazi, obavezni smo da pribrano reagujemo i da imamo razumijevanja za pacijente", kaže dr Bajagić

Ističući da se verbalni sukobi pacijenata sa medicinskim osobljem dešavaju, on je kazao da su se ranije dešavali i fizički napadi na ljekare, kojih kako navodi “od osnivanja Zavoda, do sada, na sreću nije bilo”.

Dr Bajagić ističe da u slučajevima kada je u toj ustanovi mnogo pacijenata, koje je nemoguće sve odmah zbrinuti, doktor vrši trijažu i na osnovu kratke anamneze bolesti daje prednost onima za koje procijeni da su prioritetni slučajevi.

"U konfliktnim situacijama, do kojih kadkad dolazi, obavezni smo da pribrano reagujemo i da imamo razumijevanja za pacijente, kako se njihovo zdravlje ne bi dodatno pogoršalo ili konflikt dobio veće razmjere", naveo je dr Bajagić.

Dr Momčilo Bajagić

Problemi i na terenu

U slučajevima kada, ipak, dođe do većeg konflikta, kako je dodao, angažuje se policija.

"Sa sličnim situacijama susreću se i ekipe koje odlaze na teren, te kako bi se one izbjegle, dispečer prilikom primanja poziva građana procjenjuje i sigurnost terena za ekipu koja odlazi, i, ukoliko se uvidi da je to neophodno, ekipa ide u pratnji policije, što je najčešće slučaju obilaska psihijatrijskih pacijenata koji se opiru liječenju", obijasnio je dr Bajagić.

"Nerijetko nas, kako doktor dodaje, o problemima sa narkomanima obavještava njihova rodbina, prijatelji, pa i građani koji su ih zatekli u svojim automobilima. Zadovoljan sam što smo im više puta spasili živote. Takođe, situacija je posebno napeta kada ne uspijemo da spasemo nečiji život, jer porodice različito reaguju na vijest o smrti. Ovo je veoma stresan i napet posao, gdje tokom dvadeset četiri sata zbrinete i do 200 pacijenata. Međutim, vremenom to postane rutina, a stres preraste u zadovoljstvo što ste spasili jedan život", ističe je dr Bajagić.

Kavarić: Moramo imati stalno fizičko obezbjeđenje

Da su izabrani ljekari domova zdravlja često izloženi grubostima i prijetnjama pacijenata, ne krije ni direktor podgoričkog Doma zdravlja dr Nebojša Kavarić.

Dr Nebojša Kavarić

Iako smatra da bi u svih 19 objekata te ustanove moralo biti angažovano fizičko obezbjeđenje, Kavarić ističe da je za sigurnost medicinskih radnika trenutno zaduženo desetak njihovih stalno zaposlenih.

"Svakako, da nećemo dozvoliti ugrožavanje profesionalnog i ličnog integriteta i bezbjednosti doktora i svih zaposlenih. Angažovanje većeg broja stručno obučenog kadra svakako bi dobrodošlo, ali trenutno nijesmo u mogućnosti da ih uposlimo", kazao je dr Kavarić.

Sve veće objekte, kako je dodao, poput onih u Bloku V, na Starom aeorodromu, Koniku, te ambulante na Pobrežju i u centru grada tokom dana obezbjeđuje po jedan radnik DZ.

Takođe, u susret im, kada je to neophodno, izlaze i iz Uprave policije. Navodeći da ta ustanova ima više od 500 zaposlenih i da se dnevno zbrine oko 5.000 pacijenata, dr Kavarić ističe da je najčešći razlog koflikata “loša komunikacija medicinskog osoblja i pacijenata, čija su očekivanja ponekada nerealna."

On je naglasio da većina objekata ima ugrađen video -nadzor koji pokriva čekaonice i prostor oko objekata, te daje u planu instaliranje centralnog punkta gdje će se sa jednog mjesta pratiti sigurnost svih ambulanti.

Galerija