PORUKA NVO SEKTORA

Green Home: Raditi na jačanju svijesti građana o zaštiti životne sredine

NVO Green Home poručio da treba raditi na jačanju svijesti građana o zaštiti životne sredine
0 komentar(a)
Ažurirano: 24.02.2011. 19:04h

Nedostatak statističkih podataka u oblasti životne sredine predstavlja ozbiljan problem u radu institucija i njihovoj komunikaciji sa Evropskom komisijom, zaključeno je na drugom nacionalnom sastanku u sklopu pripreme za godišnji sastanak Foruma za životnu sredinu u Briselu.

Kako je saopšteno iz NVO Green Home, koji je koordinator tog Foruma za Crnu Goru, u narednom periodu prioritetna aktivnost trebalo bi biti angažovanje na poboljšanju energetske efikasnosti.

"Ozbiljan nedostatak u primjeni mjera energetske efikasnosti predstavlja nepostojanje centralne institucije, fonda za energetsku efikasnost, kao i odgovarajućih podsticajnih mjera za građane", navodi se u saopštenju te organizacije.

Učesnici sastanka istakli su i da je u oblasti alternativnih izvora energije, posebno korišćenja energije vjetra, neophodno duže i detaljnije ispitivanje potencijala, efekata za životnu sredinu, kao i postojanje odgovarajućih tehničkih uslova i finansijskih sredstava.

"Predloženo je da nevladine organizacije kao doprinos boljoj primjeni mjera energetske efikasnosti rade na jačanju svijesti javnosti o značaju i prednostima energetske efikasnosti. Takođe, potrebno je nastaviti sa motivisanjem građana za prisustvo na javnim raspravama i uključivanje u proces donošenja odluka", piše u saopštenju NVO Green Home.

Na sastanku je utvrđeno i da je neophodno veće zalaganje državnih institiucija u animiranju građana prilikom organizovanja javnih rasprava.

Zaključeno je i da je neophodna revizija postojećih strateških dokumenata u cilju dobrog planiranja, njihove usklađenosti sa zahtjevima očuvanja životne sredine, kako bi se postigao konsenzus po pitanjima realizacije projekata.

Jedan od ciljeva projekta Forum za životnu sredinu je uspostavljanje dijaloga između ekoloških organizacija sa Balkana i Turske i Evropske komsiije.