UN I UNICEF

Romskoj djeci omogućiti da idu u školu

U prethodnom periodu ostvareni su određeni rezultati u tom smjeru, ali to je nedovoljno, jer je problematika Roma u Crnoj Gori prevelika
0 komentar(a)
UNICEF, Foto: Zoran Đurić
UNICEF, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 14.02.2011. 17:50h

Crna Gora treba da radi na unapređenju prava romske djece, djece smještene u institucijama, žrtava nasilja, kao i na zakonskoj zaštiti prestupnika maloljetnika, poručila je šefica mislije UNICEF-a za Crnu Goru Nola Sikner, na prezentaciji Nacrta programskih dokumenta Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Dječjeg fonda (UNICEF) za period 2012-2016.

Tim sastankom su počele konsultacije o nacrtima programskih dokumanata međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i civilnog sektora.

Predstavnik koalicije NVO Romski krug Vaselj Beganaj naglasio je da očekuje veću integraciju romske djece u obrazovanje, kao i ostvarivanje prava iz oblasti zdravstva i socijale zaštite.

"U prethodnom periodu ostvareni su određeni rezultati u tom smjeru, ali to je nedovoljno, jer je problematika Roma u Crnoj Gori prevelika”, ocijenio je Beganaj.

Veliki problem jeste, kako je rekao, i pravni status te populacije, jer većina te populacije nema ličnu dokumentaciju, pa se na tom polju mora više raditi.

Skiner je naglasila da je bitno da se zakoni primjenuju i usklađuju sa standardima. Predstavnica UNDP- Kristin Bloklus je rekla da, iako je primjetan napredak Crne Gore u oblasti zaštite prava, i dalje izostaje primjena rješenja.

"Problematičan je i odnos prema ugroženim grupama, dok koncept “ekološka država” postoji samo na papiru. Upitna je i realizacija Milenijumskih ciljeva, kao što su ravnopravnost polova i redukcija siromaštva”, naglasila je ona i dodala da je i kapacietet civilnog sektora ograničen.

Prema riječima Skiner, u programu će se naći sva pitanja koja ukazuju na potrebu veće zaštite prava djece u Crnoj Gori.

Tako će UNICEF i dalje podržavati inkluzivno obrazovanje, a Skiner je poručila i da je neophodno da država razvije alternativna rješenja za institucionalni smještaj djece.

“Potrebno je raditi i na podizanju svijesti djece o njihovim pravima, kao i na jačanju uloge Ombudsmana u domenu prava djece”, rekla je Skiner.

Preporučujemo za Vas