DIREKTOR NIJE ŽELIO DA KAŽE ZA KOGA SU RADILI PROJEKAT

Abaco bi da sidri kruzere na zaštićenom lokalitetu

Prostorno-planska dokumentacija i pravila zaštite kulturne baštine ne daju mogućnost gradnje nove luke između Risna i Perasta
6437 pregleda 8 komentar(a)
Mjesto na kojem je Abaco zamislio novu luku za kruzere, Foto: Vijesti
Mjesto na kojem je Abaco zamislio novu luku za kruzere, Foto: Vijesti

Predlog investicionog projekta „Izgradnja luke za prihvat kruzer brodova u Bokokotorskom zalivu s pratećim postrojenjima i drugim objektima“ za pravljenje nove kruzer luke zmeđu Risna i Perasta, nije u skladu sa aktuelnim rješenjima iz nacrta prostorni plan posebne namjene obalnog područja Crne Gore koji još nije usvojen, a problematičan je i sa stanovišta zaštite registrovanih spomenika kulture.

Ovaj predlog koji nosi oznaku „striktno povjerljivo“ i datum 15. maj 2018. godine predviđa gradnju potpuno nove lučke inftrastrukture - armirano-betonskog gata na šipovima, dužine 740 metara, uz trasu Jadranske magistrale na do sada netaknutom dijelu obale između Risna i Perasta.

Riječ je o lokaciji istočno od manastira Banja, odnosno 430 metara zapadno od ulaza u Perast sa risanske strane. Pored gata za pristajanje i privez brodova, ova luka specijalizovana za prijem putničkih brodova na kružnim turističkim putovanjima - kruzera, sadržala bi i svu neophodnu infrastrukturu, a predviđena je i izgradnja saobraćajnice koja bi je povezala sa magistralnim putem Kotor - Risan.

Projektom je obuhvaćeno i uređenje sidrišta „opremljenog uređajima za vez“, dok je od lučke suprastrukture predviđena „izgradnja objekata i postrojenja za prihvat putnika, granični prelaz sa pratećim objektima i opremom, parkirališta za turističke autobuse, taksi i druga vozila“, a sve to urađeno po standardima međunarodne ISPS konvencije o bezbjednosnoj zaštiti luka i brodova.

Direktor Abaca Petar Đurović nije želio „Vijestima” da kaže za kog naručitelja je ta firma radila ovaj projekat, ili je to možda Abaco uradio samoinicijativno.

Prostorni plan posebne namjene za obalno područje (PPPNOP) ne predviđa bilo kakvu gradnju luke na lokaciji gdje barska firma uvodi novu kruzer-luku. Taj planski dokument definisao je samo mogućnost da se u ovom dijelu Risanskog zaliva, nekadašnji naftni terminal za tankere Jugopetrola u Lipcima, pretvori u novi, izdvojeni putnički terminal za potrebe Luke Kotor koja je najprometnija crnogorska luka za kruzere.

U dokumentu Abaco upozorava da lokacija na kojoj se predlaže gradnja nove luke za kruzere, “važećom planskom dokumentacijom kao i drugim aktima Ministarstva pomorstva i saobraćaja, nije prepoznata kao luka”, pa u drugom dijelu ovog dokumeta barska firma navodi i “radnje koje je potrebno sprovesti za stvaranje uslova za realizaciju predmetnog investicionog projekta”, ističući da je područje na kojem su ga oni zamislili, “potrebno privesti namjeni odnosnim planskim dokumenetom”.

To je PPPPNOP koji inače, još nije formalno usvojen iako je već godinama u izradi kod RZUP-a, firme u vlasništvu Aca Đukanovića, brata lidera DPS-a Mila Đukanovića.

“Nakon tako usvojenog dokumenta, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, odnosno Vlada, predmetnu lokaciju određuje kao luku od nacionalnog značaja i to kao luku otvorenu za međunarodni saobraćaj. Lučka uprava kao organ u sastavu Ministarstva pomorstva i saobraćaja, potom priprema koncesioni akt za izgradnju lučke infrastrukture po BOT sistemu, te za korišćenje luke i pružanje odnosnih lučkih usluga. Nakon usvojenog Koncesionog akta, raspisuje se međunarodni tender za dodjelu naprijed navedene koncesije” piše u Abacovom predlogu.

Zabranjeno sidrenje plovnih objekata

Lokacija na kojoj se lobira za gradnju kruzer luke problematična je i sa stanovišta važećih propisa u domenu organizacije pomorske plovidbe, odnosno zaštite kulturnih dobara.

Iako Abaco predviđa da nova luka ima i sopstveno veliko sidrište, ovaj dio akvatorijuma Boke striktno je zabranjen za sidrenje plovnih objekata, kao i za obavljanje podvodnih aktivnosti, jer je Risanski zaliv jedan od najvažnijih hidroarheoloških lokaliteta u državi, sa ostacima potonulog antičkog grada Rhizona iz vremena ilirske kraljice Teute. Sidrenje u ovom dijelu bokeljskog akvatirijuma zabranjeno je još od 1972. godine, a to se jasno vidi i na važećoj elektronskoj pomorskoj karti koju je izdao Sektor za hidrografiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore.

“Podmorje između rta Strpačkog i rta Murove. Arheološki lokalitet III kategorije, proglašen spomenikom 25.8.1972”, piše u Peljaru za plovidbu Bokom uz napomenu da je ovaj lokalitet kao spomenik prepoznat i u evidenciji kulturne baštine Crne Gore iz 2004.

URA je pisala ombudsmanu “Vijesti”

Povodom teksta “Ko se nameračio da gradi novu luku na pragu Perasta” koji su “Vijesti” juče objavile, žalbu ombudsmanu “Vijesti” uputio je izvršni direktor pokreta URA Zoran Mikić i predsjednica opštinskog odbora tog pokreta u Kotoru i potpredsjednica grada Ljiljana Popović Moškov.

U žalbi su naveli da je, između ostalog, prekršeno novinarsko pravilo da se uzme izjava od ljudi koji se pominju u tekstu, da je autor teksta prekršio novinarski kodeks i doveo u zabludu javnost time što je Popović Moškov i URU povezao sa dokumentom firme Abaco za koji tvrde da prvi put čuju. “Vijesti” su u tekstu navele stavove tog pokreta koji su javno saopšteno kada je “Luka Kotor” dobila novu koncesiju od države i u tekstu su navele šta je tim povodom govorila Popović Moškov.

Preporučujemo za Vas