PREDSJEDNIK SUDA ZA "VIJESTI"

Dašić: U Osnovnom sudu Berane u 2018. neriješeno 13 odsto slučajeva, uprkos problemima

Prema njegovim riječima od nezavršenih 668 predmeta, veći broj je primljen u zadnjem kvartalu godine, te iz tog razloga iste nije bilo moguće završiti zbog neispunjenja zakonskih pretpostavki potrebnih za njihovo rješavanje
599 pregleda 13 komentar(a)
Dašić, Foto: Tufik Softić
Dašić, Foto: Tufik Softić

Predsjednik Osnovnog suda u Beranama Dragan Dašić ocijenio je da je uprkos objektivnim problemima sa kojima se ovaj sud susreće, 2018. godina bila poslovno vrlo uspješna i da je ostalo neriješeno svega trinaest odsto predmeta.

Beranski Osnovni sud, osim Berana, pokriva još opštine Andrijevica i Petnjica.

„Osnovni sud u Beranama započeo je sudijsku 2018. godinu sa 905 predmeta, primio u istoj 4.220 predmeta, a što ukupno iznosi 5.125 predmeta. Ostalo je neriješeno svega 668 predmeta ili 13,03 procenta, dok je završeno 4.157 predmeta ili 86,97 procenata“ - kazao je Dašić na redovnoj godišnjoj konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima od nezavršenih 668 predmeta, veći broj je primljen u zadnjem kvartalu godine, te iz tog razloga iste nije bilo moguće završiti zbog neispunjenja zakonskih pretpostavki potrebnih za njihovo rješavanje.

„Navedeni rezultati ostvareni su radom osam sudija koji su prosječno bili opterećeni sa po 640,63 predmeta, prosječno su završili po 519,63 predmeta. Prosječna ostvarena norma sudija iznosila je 119,28 odsto“ – kazao je Dašić.

On je dodao da je ovaj sud radio bez dvoje sudija, što predstavlja veliki problem, obzirom da se obim posla kako sa aspekta nadležnosti suda, tako i sa aspekta priliva i broja predmeta u radu, a time i opterećenosti, konstantno uvećava i teško se može blagovremeno pratiti, bez obezbjeđivanja potrebnog broja sudija, odnosno popunjavanja upražnjenih sudijskih mjesta.

„Međutim, i pored navedenog, neophodno je istaći dobar učinak u rješavanju tzv. „starih“ predmeta – predmeta starijih od tri godine, obzirom da je od 668 neriješenih predmeta na kraju 2018. godine u „stare“ predmeta spadalo „samo“ njih 11, od čega je 6 predmeta izvršenja krivičnih sankcija u kojima su protiv osuđenih lica po naredbi suda raspisane potjernice čija realizacija je u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, dok su ostalih 5 predmeta uglavnom riješeni do današnjeg dana“ – rekao je Dašić.

Kako je kazao u krivičnom referatu bio je u radu 601 predmet. Od tog broja 258 je krivičnih predmeta, riješeno je 229, dok je 29 krivičnih predmeta neriješeno. U ostalim referatima iz krivične materije gotovo svi predmeti koji su bili u radu riješeni su.

„Kaznena politika suda se, u suštini, može ocijeniti kao kaznena politika koja odgovara vrsti i težini krivičnih djela koja se raspravljaju pred osnovnim sudom. Pa, tako od ukupnog brojaosuđujućih odluka na zatvorske kazne i kazne rad u javnom interesu spada oko 35%, dok su ostale vrste kazni novčane, uslovna osuda i sudske opomene“ – rekao je predsjednik beranskog Osnovnog suda.

Dašić je dodao da je Građansko odjeljenje ovog suda imalo je u radu 2.526 predmeta, od kojih je 1.749 predmeta riješeno, dok je 477 predmeta neriješeno.

„Suočeni sa izazovima u građanskoj oblasti u vidu konstantnog rasta priliva predmeta i težnji ka planskom rješavanju zaostalog broja predmeta, te i opisanog nedostatka sudijskog kadra, tokom 2018. godine, Vrhovnom sudu dostavili smo spise 300 novoprimljenih parničnih predmeta, sa predlogom da se umjesto ovog suda odredi da u istim postupa neki drugi stvarno nadležan sud, pa su donesene odluke o delegiranju 300 parničnih predmeta Osnovnom sudu u Bijelom Polju“ – naveo je Dašić.

Objasnio je da u sudu postojii Služba za pružanje besplatne pravne pomoći koja je namijenjena najranjivijim kategorijama građana, onima koji prema svom imovnom stanju nijesu u mogućnosti da ostvare pravo na sudsku zaštitu bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice.

„U 2018. godini podneseno je 49 zahtjeva za ostvarivanje ovog prava, a u 40 slučajeva besplatna pravna pomoć je odobrena. Shodno potpisanom Memorandumu o saradnji između Vrhovnog suda i NF „Građanska alijansa“, predstavnicima „Građanske alijanse“ omogućeno je da prisustvuju glavnim pretresima i ročištima, pa i u ovom sudu, sa izuzetkom onih slučajeva u kojima je isključena javnost“ – rekao je Dašić.

On je na kraju istakao da će Osnovnom sudu u Beranama od maja mjeseca ove godine nedostajati čak troje sudija, što predstavlja jednu trećinu sudijskog kadra ovog suda „zbog čega ćemo u tekućoj, kao i u prethodnoj sudijskoj godini, pojačano raditi u otežanim uslovima radi postizanja potrebne ažurnosti“.

„Bez hitnog izbora najmanje dvoje sudija sa postojećim prilivom predmeta Osnovni sud u Beranama neće biti u mogućnosti da održi višegodišnju ažurnost i uspješne rezultate, jer je za funkcionisanje suda potreban dovoljan broj mladih i kvalitetnih sudija“ – zaključio Dašić.