NE PREUZIMAJU SVE ZAKONSKE MOGUĆNOSTI

Umjesto da naplaćuje, Vodovod otpisuje dugove

DRI utvrdio da podgorički Vodovod potražuje 8,1 milion eura, a ne koristi zakonske mogućnosti za naplatu
2861 pregleda 5 komentar(a)
Zgrada Vodovoda, Foto: Arhiva "Vijesti"
Zgrada Vodovoda, Foto: Arhiva "Vijesti"
Ažurirano: 17.05.2019. 14:03h

Podgoričko preduzeće “Vodovod i kanalizacija” od kupaca potražuje 8,1 milion eura od čega se 7,72 miliona odnosi na potraživanja za potrošenu vodu, a ostatak od 389,38 hiljada na usluge, utvrdila je Državna revizorska institucija (DRI).

“Vodovod ne preduzima sve zakonske mogućnosti za naplatu potraživanja zbog čega dolazi do zastare potraživanja i nemogućnost naplate”, konstatovano je u reviziji finansijskog poslovanja za 2017. godinu koja je juče objavljena. Revizijom je utvrđeno da je Vovovod u 2017. godini otpisao 2,13 miliona eura potraživanja jer su ona zastarjela. Od te sume građanima je otpisano 1,9 miliona, dok se ostatak od 177,46 hiljada odnosi na pravna lica. Prema zakonu o obligacionim odnosima potraživanja naknade za isporučeno vodu građanima zastarijevaju za dvije godine kada je isporuka, a za privredu za tri godine.

Izvršni direktor Vodovoda do kraja 2018. godine bio je visoki funkcioner DPS -a Vladan Vučelić koji je prešao za izvršnog direktora Luke Bar.

DRI je preporučila da Vodovod uradi strategiju naplate potraživanja sa jasnim akcionim planom i planira da izvještaj dostavi Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja koje je zaduženo za razvojnu politiku upravljanja vodama i za upravni nadzor u oblasti vodoprivrede, kako bi se preduzele mjere za unapređenje te oblasti.

DRi je utvrdio da su najviši dužnici vodovoda građani čiji se dug nagomilao na 5,48 miliona eura. Državni i opštinski organi, sportski klubovi i ustanove duguju 752,23 hiljade, dug za građevinske priključke je 125.48 hiljada, veći potrošači (privredna društva...) duguju 375.14 hiljada, a ostali kupci (samostalne i druge radnje) 776.32 hiljade..) Revizijom je rukovodio član Senata DRI Zoran Jelić, dok je drugi član kolegijuma bio predsjednik Senata Milan Dabović. Vodovodu su data uslovna mišljenja na revizuje pravilnosti i finansijskog poslovanja.

Revizijom su utvrđena odstupanja i neusklađenosti poslovanja Vodovoda sa zakonima o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, radu, porezu na dohodak fizičkih lica, javnim nabavkama, uputstvom za obračun bruto zarada... DRI je evidentirao slabosti i u planiranju javnih nabavki.

Vodovod je donio 21 izmjenu plana javnih nabavku za 2017. godinu kojima je vrijednost plana uvećana za 2,21 milion eura, odnosno za 44,10 odsto, a od ukupno planiranih javnih nabavki od 7,24 miliona realizovano je 3,7 miliona. DRI je preporučio da se plan javnih nabavki zasniva na procjeni stvarnih potreba.

Revizijom sudskih sporova je utvrđeno da Vovodod ne vodi posebnu evidenciju i ne raspolaže podacima o broju i vrijednosti donesenih rješenja o izvršenju gdje je izvršni dužnik. Analizirani su prihodi i rashodi za 2017. godini i utvrđeno je da je Vodovod planirao prihod od 12,86 miliona, a ostvario je 14,14 miliona, dok su rashodi bili planiranii na 12,42 miliona, a ostvareni u iznosu od 14 miliona. Dobit preduzeća prije oporezivanja je bila 125,54 hiljade, a neraspoređena dobit 4,4 miliona eura.

Skupština bez odluke o vrijednosti imovine Vodovoda

DRI je konstatovao da nije utvrđena i knjigovodstveno evidentirana realna vrijednost kapitala Vodovoda, a na osnovu procjene iz 2013. prema kojoj je 68,33 miliona bila vrijednost kapitala.

“Skupština Glavnog grada, u svojstvu osnivača, još uvijek nije donijela odluku u pogledu statusa i vrijednosti imovine. Procjena po izvještaju iz decembra 2013. godine, koja do sada nije sprovedena, zbog protoka vremena ne daje realan prikaz vrijednosti imovine i kapitala”, konstatovao je DRI.

Trošak za plate povećali za pola miliona eura u odnosu na plan

Vodovod je u 2017. godini povećao troškove za plate i ostale naknade za zaposlene za pola miliona eurai to je bilo najveće povećanje na rashodnoj strani. Ukupno je 605 zaposlenih, a za sve radnike je potrošen 6,1 milion eura.

Plata izvršnom direktoru je 1.100 eura sa uvećanjem za minuli rad, njegovom zamjeniku 1.000 eura uvećana za minuli rad, a pomoćnicima izvršnog direktora 900 eura uvećana za minuli rad. Obračunska vrijednost koeficijenta u bruto iznosu od 133,65 eura. Revizijom je utvrđeno da prilikom zasnivanja radnog odnosa, u većini slučajeva nije pribavljan dokaz da lice koje zasniva radni odnos posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost kao opšti uslov za zasnivanje radnog odnosa. Preporučeno je da se zakon poštuje u tom dijelu. Prema internim propisima Vodovoda direktor ima pravo da mjesečno potroši 350 eura za gorivo za službeni automobil, zamjenik direktora 130 eura, a pomoćnici direktora 100 eura.

Preporučujemo za Vas