"ODLUKA BILA DOBRA I OPRAVDANA"

Pažin: Javni izvršitelji doprinijeli efikasnijem ostvarenju prava građana

Pažin je kazao da Ministarstvo pravde pažljivo prati i vrši nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja
961 pregleda 1 komentar(a)
Pažin na sastanku sa delegacijom Komore, Foto: Saša Matić
Pažin na sastanku sa delegacijom Komore, Foto: Saša Matić

Građani, privrednici i investitori u Crnoj Gori, pet godina nakon početka rada javnih izvršitelja, svjedoče znatno bržem i efikasnijem ostvarenju prava i povoljnijem ambijentu za poslovanje, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin na sastanku sa predstavnicima Komore javnih izvršitelja.

Prema riječima Pažina, vrijeme je pokazalo da je odluka Vlade iz 2014. godine da pokrene temeljnu reformu sistema izvršenja sudskih presuda i uvede samostalnu i nezavisnu izvršiteljsku funkciju bila dobra i opravdana, budući da je uspostavljen znatno efikasniji, brži i jeftiniji postupak izvršenja sudskih presuda.

On je naglasio da javni izvršitelji značajno doprinose ostvarenju pravde u Crnoj Gori, obezbjeđujući ažurno ispunjavanje zakonskih obaveza prema povjeriocima i nosiocima imovinskih prava.

„Ovim se, značajno rasterećuju sudovi, dok se građanima i privredi obezbjeđuje ažurnije i efikasnije ostvarenje prava koja su im bila uskraćena“, dodao je Pažin.

On je podsjetio da Ministarstvo pažljivo prati i vrši nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja.

Kako je naglasio Pažin, Ministarstvo pravde tijesno sarađuje sa Komorom javnih izvrštitelja kako na snaženju stučnih kapaciteta javnih izvršilaca, tako i na obezbjeđivanju striktnog poštovanja etičkih i profesionalnih standarda izvršiteljske funkcije.

„Pokretanje odgovarajućih postupaka, uključujući i odstranjenje iz službe manjeg broja nesavjesnih izvršitelja, u proteklom periodu doprinijelo je jačanju profesionalizma i odgovornost izvršiteljske funkcije“, ocijenio je potpredsjednik Vlade.

Predsjednik Komore javnih izvršitelja Vidak Latković naveo je da su u proteklih pet godina javni izvršitelji u Crnoj Gori imali u radu čak 350 hiljada predmeta.

Prema njegovim riječima, broj predmeta opada svake godine, što svjedoči o povećanoj disciplini u ispunjavanju zakonskih obaveza i većem stepenu ostvarenja prava povjerilaca.

Latković je saopštio da je Komora formirala posebnu komisiju koja će, u saradnji sa Ministarstvom pravde, vršiti redovne interne kontrole rada javnih izvršitelja.

Preporučujemo za Vas