Promijenili ste ime, možete i ponašanje

Navodi se da je za građansku kontrolu rada policije od suštinske važnosti da se konačno prevaziđe policijska kultura koja je potpuno ograničavala demokratski nadzor i tužilačke istrage
6756 pregleda 6 komentar(a)
Vježba SAJ-a i i pripadnika Vojske (ilustracija), Foto: Savo Prelević
Vježba SAJ-a i i pripadnika Vojske (ilustracija), Foto: Savo Prelević

Preimenovanje Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) u Protiv-terorističku jedinicu (PTJ) predstavlja važan početni korak u distanciranju specijalne policije od kršenja ljudskih prava u prošlosti, kompromitovane prakse i popravljanju reputacije, ali rukovodstvo Uprave policije već sada mora preduzeti konkretne aktivnosti kako bi se slične stvari izbjegle ubuduće.

To piše u zaključcima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, koji su po sopstvenoj inicijativi razmatrali određena pitanja iz domena rada i funkcionisanja specijalne policije.

Navodi se da je za građansku kontrolu rada policije od suštinske važnosti da se konačno prevaziđe policijska kultura koja je potpuno ograničavala demokratski nadzor i tužilačke istrage: “I generisala, sasvim osnovano, snažna negativna raspoloženja u javnosti prema policiji”.

“Savjet konstatuje da su ozbiljne primjedbe u vezi s tim pitanjem saopštili i najviši predstavnici crnogorske sudske vlasti. Brojni primjeri nezakonitog djelovanja ranijeg SAJ-a predmet su pažnje međunarodnih tijela i nepovoljno se odražavaju na spoljno-političku poziciju i ugled zemlje”, stoji u tekstu.

Konstatuju da - novo ime jedinice specijalne policije simbolički, ali može i praktično, da predstavlja i priliku za novi početak i da je zato dobar trenutak da se rukovodstvu Uprave policije na vrijeme preporuče određeni standardi i aktivnosti kako bi se kredibilitet ove jedinice gradio i čuvao na ozbiljan način i kako PTJ ne bi djelovao u sjenci ranijeg SAJ-a.

“Za Savjet je važno da se osnaže profesionalna razmišljanja i konkretne aktivnosti kako bi se postepeno, vremenom, bez ugrožavanja operativne funkcionalnosti i rezultata, u značajnom smislu promijenio personalni sastav sadašnjeg PTJ-a. Savjet vjeruje da će to, uz promjenu imena, pomoći i reputaciju PTJ-a kod međunarodnih partnera i otvoriti brojne nove razvojne mogućnosti”.

Tvrde da je za Savjet ključno da se ozbiljno povede računa o regrutaciji i selekciji budućih službenika specijalne policije.

“Savjet ocjenjuje neprihvatljivim i profesionalno štetnim da se u sastav specijalne policije uključuju tek svršeni pitomci Policijske akademije bez obzira na njihove stvarne psiho-fizičke sposobnosti”.

Građanska kontrola policije očekuje da komandant Miloš Radulović uzme u obzir lekcije iz prošlosti, kada je riječ o ovoj jedinici, kako bi obezbijedio efikasno, skladno i zakonito djelovanje PTJ i nastavio da jača njen kontakt sa zajednicom i javnošću. Savjet je prvo zvanično tijelo koja je odlučno stalo u zaštitu ličnog i porodičnog integriteta policijskog službenika Radulovića i podržalo njegov profesionalni pristup u borbi protiv kriminala”

Kažu da uz ostale, ključni uslov za prijem u specijalnu policiju mora biti određeno radno iskustvo na početnim, osnovnim, policijskim poslovima i zadacima koji naročito uključuju terenski rad i kontakt sa građanima i izgradnju senzibiliteta i komunikacije.

“Savjet preporučuje direktoru Uprave policije da taj period rada, kao uslov, ne bude kraći od tri godine. Osim toga, jednako važno, i da se policijski službenik koji se pridružuje specijalnoj policiji ima prihvatljivo i profesionalno policijsko ponašanje u određenom, posmatranom, vremenskom periodu, odnosno da se za istog ne vežu ozbiljniji incidenti i događaji u vezi sa disciplinskom i krivično-pravnom odgovornošću”, piše u zaključcima koje potpisuju Aleksandar Saša Zeković, Dražen Cerović, Branislav Radulović, Vladimir Dobričanin i Zoran Čelebić.

Oznake da stalno nose i da budu vidljive

Iz Savjeta su ukazali da službenici PTJ moraju već sada imati vidne i neupitne identifikacione oznake u svakoj situaciji: “Bez obzira na vrstu konkretnih poslova i zadataka koje obavljaju u određenom trenutku”.

Podsjećaju da su ranije ukazivali da oznake moraju biti odgovarajuće veličine i boje kako bi bili vidljive i čitljive sa odgovarajuće udaljenosti u svim uslovima.

“Savjet ocjenjuje da poboljšanja ove vrste ne zahtijevaju ponovnu diksusiju o novim uniformama već treba razmišljati, ukoliko je to stvarno potrebno, o najjednostavnijim dodacima na postojeću uniformu/opremu. Savjet je i ranije ukazao da ova rješenja treba praktično provjeriti i konsultovati odgovarajuću struku, prije svega medicinsku, kako bi se jasno utvrdilo koja je veličina i boja identifikacije optimalna za čitljivost na daljinu od recimo 10 metara”.