AUTOMATIZOVANA RAZMJENA

Sve prijave nasilja u porodici od danas u jedinstvenoj bazi podataka

"Razmjena prijava i obavještenja između centara za socijalni rad i Uprave policije više se neće odvijati u formi papirnih dopisa, već elektronskim putem. Po saznanju o nasilju u porodici, centri za socijalni rad šalju prijavu UP kroz informacioni sistem, a UP potom, takođe kroz informacioni sistem, centrima za socijalni rad šalje obavještenje", kazala je na predstavljanju baze Ida Kolinović iz MRSS
1127 pregleda 1 komentar(a)
Sa konferencije, Foto: Damira Kalač
Sa konferencije, Foto: Damira Kalač
Ažurirano: 23.05.2019. 19:36h

Sve prijave nasilja u porodici, bilo da stižu od institucija, civilnog sektora ili građana, od danas će biti dio jedinstvene baze podataka, što će omogućiti automatizovanu razmjenu prijava i obavještenja o nasilju između Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije (UP), te Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), odnosno centara za socijalni rad.

To bi, kako su kazali iz resora Kemala Purišića (MRSS), trebalo da omogući efikasnije postupanje u predmetima zaštite od nasilja u porodici.

"Razmjena prijava i obavještenja između centara za socijalni rad i Uprave policije više se neće odvijati u formi papirnih dopisa, već elektronskim putem. Po saznanju o nasilju u porodici, centri za socijalni rad šalju prijavu UP kroz informacioni sistem, a UP potom, takođe kroz informacioni sistem, centrima za socijalni rad šalje obavještenje", kazala je danas na predstavljanju baze Ida Kolinović iz MRSS.

Prema njenim riječima, obavještenja koja će UP slati centrima za socijalni rad sadržaće sve važne informacije o svim učesnicima u slučaju prijavljenog nasilja – i potencijalnim žrtvama i počiniocima, djeci (ako su djeca žrtve ili žive u porodici u kojoj se desilo nasilje), preduzetim mjerama, odnosno prekršajnim i krivičnim prijavama, procijenjenom stepenu rizika...

"Obavještenje će sadržati sve informacije koje su propisane Protokolom o postupanju prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je usvojen u septembru prošle godine, nakon čega je baza i razvijena", kazala je ona.

Po dobijanju prijave i obavještenja, u centrima za socijalni rad, za svaku žrtvu, u sistemu će biti pokrenut postupak vođenja slučaja, te postupak zaštite od nasilja u porodici.

Baza porodičnog nasilja, kako je saopšteno na prezentaciji, trebalo bi da omogući efikasnije i pravovremeno postupanje u slučajevima nasilja u porodici, te efikasnije sprovođenje i praćenje relevantnih postupaka i generisanje zvanične statistike.

Danas predstavljena baza porodičnog nasilja neće sadržati arhivu slučajeva, već će se u njoj nalaziti samo prijave i obavještenja koja su upućena od danas.

Kolinović iz MRSS objašnjava da to ne znači da nadležni neće prilikom nove prijave biti upoznati sa istorijom nasilja.

"Centri za socijalni rad i MUP su sve dosadašnje prijave razmjenjivali putem dopisa. Centri su sve prijave evidentirali u informacionom sistemu, ali na drugačiji način. Ovom bazom krećemo u razmjenu, pa ćebaza obuhvatiti podatke od danas, ne možemo retroaktivno", kazala je Kolinović.

Objasnila je da centri za socijalni rad po svakoj prijavi svakako moraju da provjere da li je žrtva njihov korisnik.

"Vođenje slučaja centri rade već pet godina. Sve što su dosad dobijali od UP to je evidentirano u papiru. Sada će umjesto podataka u papirnoj, morati da nam šalju sve podatke propisane Protokolom o postupanju u elektronskoj formi", dodala je ona.

Baza je integralni dio Informacionog sistema socijalnog staranja - Socijalnog kartona.

Izrada baze za porodično nasilje koštala je 35 hiljada eura, od čega je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori obezbijedila 8.500.

Baza je rezultat zajedničkog rada Ministarstva za ljudska i manjinska prava, MRSS, MUP, Delegacije EU u Podgorici i Kancelarije UNDP u Crnoj Gori.