Socijalni ciljevi ubuduće da budu predmet veće pažnje

Misija Unije slobodnih sindikata je izgradnja Crne Gore kao države socijalne pravde i države društvenog blagostanja za sve njene građane, kazao je generalni sekretar USSCG, Srđa Keković
490 pregleda 0 komentar(a)
Sa panela, Foto: PR Centar
Sa panela, Foto: PR Centar

Načela Evropskog socijalnog stuba predstavljaju odrednice za kreiranje politika socijalne zaštite u Crnoj Gori, a pitanja socijalnih prava u budućem periodu moraju biti predmet veće pažnje, kako države, tako i socijalnih partnera.

To je ocijenjeno na panel diskusiji „Sindikat za socijalnu Evropu, Evropski stub socijalnih prava – realna korist za radnike Evrope“ koji je organizovala Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), u saradnji sa njemačkom političkom fondacijom Fridrih Ebert Stiftung,

Generalni sekretar USSCG, Srđa Keković, kazao je da USSCG po prirodi svoje misije ima prevashodnu obavezu da, njenom članstvu i crnogorskoj javnosti pokuša da približi Evropski stub socijalnih prava, jer je, kako je pojasnio, misija USSCG izgradnja Crne Gore kao države socijalne pravde i države društvenog blagostanja za sve njene građane i građanke.

„Moramo da kažemo da u Crnoj Gori imamo veliki broj zaposlenih koji primaju zarade do 250 eura. Njih ima oko 82 hiljade. Do 193 eura prima oko 31 hiljada osoba, dok od 193 do 250 eura prima njih oko 51 hiljadu. Veliki je i broj porodica koje primaju materijalno obezbjeđenje porodice. Njih ima oko 9.140, i obuhvataju preko 30 hiljada članova“, napomenuo je Keković.

On je zaključio da će se njegova organizacija boriti za dostizanje nekih od osnovnih ciljeva Evropskog stuba socijalne pravde sa aspekta tržišta rada, kao što su da nezaposlene osobe imaju pravo na individualno prilagođenu, stalnu i dosljednu podršku, da mladi imaju pravo na kvalitetnu ponudu za posao u razdoblju od četiri mjeseca u periodu nakon gubitka posla ili prekida obrazovanja.

„Borićemo se da se podstiče prelazak na zapošljavanje na neodređeno vrijeme sa ugovora na određeno vrijeme, da se sprječava sklapanje ugovornih odnosa sa nesigurnim radnim uslovima, te između ostalog, zabrana nestandardnih ugovora o radu i konačno, da radnici imaju pravo na pravedne zarade koje im omogućavaju dostojanstven životni standard“, poručio je Keković.

Direktor Regionalne kancelarije FES fondacije dr Maks Brandl je napomenuo da njegova kancelarija smještena u Beogradu već 16 godina sprovodi aktivnosti i na teritoriji Crne Gore, te da već devet godina sarađuje sa USSCG.

„Zalaganje za veću socijalnu Evropu biva sve važnije u aktuelnoj Evropi i doživljavamo da mnogi ljudi unutar EU uviđaju sve više nepravilnosti i sve manje pravde i nama je važno da se upravo sa našim partnerima, kao što su sindikati, kao što su socijaldemokratske organizacije, zauzmemo za socijalne ciljeve“, istakao je Brandl.

On je naglasio da su takvi izazovi prisutni i u najrazvijenijim evropskim društvima kao što su Njemačka i Francuska, jednako kao i u onim manje razvijenim.

„Iz našeg ugla nema smisla odvajati debatu koja se vodi u Evropi od debate koja se vodi u državama koje žele da postanu članice jer svi mi stojimo pred istim zadatkom. Ti zadaci su liberalna demokratija i socijalna Evropa“, kazao je Brandl.

Komentarišući predstavljene izvještaje o napretku država kandidata za članstvo u EU, Brandl je ocijenio da svi moraju jače da se potrude u domenu evropskih integracija, kako bi ideja socijalne Evrope bila bliža našim društvima.

„Vidjeli smo u izvještajima da su određeni pomaci konstatovani, međutim, u isto vrijeme ima i puno deficita na koje treba ukazati. U jednom dijelu tog izvještaja su navedeni konkretni zadaci koje treba realizovati i tu vidimo novi Zakon o radu, kao i Zakon o zaštiti na radu i nadamo se da mi kao fondacija možemo pružiti naš doprinos i kroz saradnju sa sindikatima doći do nekih pomaka“, zaključio je Brandl.

Državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Vukica Jelić istakla je da načela Evropskog socijalnog stuba predstavljaju odrednice za kreiranje politika socijalne zaštite u Crnoj Gori i da je izgradnja sistema socijalne zaštite, koji zadovoljava potrebe svih koji žive u Crnoj Gori, cilj svih u Vladi.

„Imajući u vidu da crnogorsko tržište rada i pored značajnih rezultata i dalje karakterišu visoka neaktivnost radne snage i niska stopa zaposlenosti, posebno žena, nezaposlenost mladih sa naglaskom na visokoobrazovane, te da postoje regionalne razlike na tržištu rada, u narednom periodu jačaće se napori da stepen iskorištenosti ljudskih resursa bude veći, čije uključenje u tržište rada treba da doprinese ukupnoj konkurentnosti ekonomije, ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva“, zaključila je Jelić.

Bonus video: