Nezakonito parcelisali tuđu imovinu?

Čuvari Bukovice i NVO Ekološki pokret Donja Bukovica direktoru Uprave za nekretnine poslali primjedbe zbog parcela na kojima se izvode pripremni radovi za mHE “Bukovica”
7527 pregleda 2 komentar(a)
Sa jednog od protesta, Foto: Obrad Pješivac
Sa jednog od protesta, Foto: Obrad Pješivac
Ažurirano: 09.06.2019. 21:47h

Firma "Hydra MNE" koja je dobila koncesiju na vode rijeke Bukovice nezakonito je tražila i dobila parcelaciju zemljišta na kom su planirali radove, iako ta imovina nije u njihovom vlasništvu.

Na osnovu tog dokumenta izdata im je građevinska dozvola.

To piše u dopisu NVO Ekološki pokret Donja Bukovica (EPDB) upućenom direktoru Uprave za nekretnine Draganu Kovačeviću.

Oni od Kovačevića traže odgovor koji njegov službenik je nezakonito potpisao i ovjerio takav elaborat.

Direktor “Hydra MNE” Boban Garović više puta je ponovio da sve rade u skladu sa zakonom.

Predsjednik NVO EPDB Aleksandar Vemić, uz dopis, Kovačeviću je dostavio primjedbe sa obrazloženjem, a u vezi sa propustima tokom postupka i procedure koje su se sprovodile prilikom izdavanja Građevinske dozvole za izgradnju mini hidroelektrane “Bukovica 1” i “Bukovica 2”.

Vemić ističe da su građevinske dozvole za izgradnju te dvije mHE izdate na osnovu podataka iz posjedovnog lista evidencije popisnog katastra:

“Bez priložene kopije plana i skice parcela sa koordinatama detaljnih tačaka, koje je trebalo da se izdaju od strane nadležnog organa Uprave za nekretnine PJ Šavnik”.

Obrazložio je da Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata propisuje da građevinska dozvola, između ostalog, treba da sadrži podatke o vlasništvu - list nepokretnosti sa kopijom plana, kao i skicu parcela sa koordinatama detaljnih tačaka.

“Da bi se mogle tačno utvrditi lokacija prostora za koji se izdaje građevinska dozvola i podaci o vlasništvu na koje se odnosi taj prostor. Dakle, u predmetnom postupku je izdata građevinska dozvola bez utvrđene lokacije prostora, a koju je trebalo da izda nadležni organ – Uprava za nekretnine... Lokaciju prostora, u predmetnoj građevinskoj dozvoli, izdala je, kao ‘izjavu o lokaciji’, geodetska agencija ‘Katastar’ d.o.o Podgorica, 25. 10. 2018. godine”, piše u dopisu koji je dostavljen i “Vijestima”.

Parcelisali bez znanja vlasnika imovine.

Iz NVO EPDB napisali su Kovačeviću da je zbog takvog postupka upitan način kako je sprovedena parcelacija i ovjeren elaborat parcelacije za predmetne lokacije, sadržane u navedenim građevinskim dozvolama, bez saglasnosti vlasnika predmetnih parcela nad kojima je izvršena parcelacija.

“Upitan je i način sprovođenja elaborata o parcelaciji za ‘Bukovicu 1’ i ‘Bukovicu 2’ kada su podaci za KO Donja Bukovica, KO Slatina i KO Timar iz evidencije Popisnog katastra, pa je ključno pitanje na osnovu čega se moglo utvrditi gdje se te parcele u prostoru nalaze.

Dakle, na osnovu čega je izvršena provjera površine novoformiranih parcela i na osnovu čega je izvršena provjera granica novoformiranih parcela sa koordinatama detaljnih tačaka, s obzirom na to da u popisnom katastru nema katastarskih planova u tačnoj razmjeri, već se radi o običnoj popisnoj evidenciji, sa kroki skicama ručne izrade, koje datiraju još iz vremena formiranja popisnog katastra iz prošlog vijeka (1956. – 1958. godine)”.

Tražili su i odgovor kako je firma “Hidra MNE” mogla potpisati i dati ovlašćenje firmi “Katastar“ d.o.o. Podgorica da izvrši parcelaciju, ako nije vlasnik predmetnih parcela:

“U skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 50, propisano je da katastar sprovodi parcelaciju na zahtjev vlasnika katastarske parcele, što ‘Hidra MNE’ nije”.

Ko je iz Uprave za nekretnine aminovao nezakonitost?

Objasnili su da su prilikom sprovođenja parcelacije, korišćeni podaci geodetske agencije “Katastar“ koja je dostavila elaborat parcelacije sa skicom lica mjesta:

“Koja se ne odnosi na parcele i poziciju parcela iz popisnog katastra, već je izvršena parcelacija i utvrđene su granice novoformiranih parcela na katastarskoj podlozi katastra nepokretnosti koji je još u toku formiranja i nije u zvaničnoj upotrebi.

Upitno je kako su se navedene, nezakonite radnje, mogle sprovesti od strane ovlašćenog službenika Uprave za nekretnine i koji službenik je predmetni Elaborat parcelacije potpisao i ovjerio na nezakonit način”.

Uz obrazložene primjedbe, Kovačeviću su dostavili zahtjev za ovjeru elaborata o parcelaciji, broj: 953-118-91/18 od 5. jula 2018. skice iz elaborata o parcelaciji KO Donja Bukovica, KO Timar i KO Slatina i ovlašćenje da se izvrši parcelacija, koje je firma ‘Hydra MNE’ potpisala 6. marta 2018. godine.

Ta NVO i mještani koji gravitiraju rijeci Bukovici nedavno su listu sa devet evidentiranih propusta dostavili premijeru DuškuMarkoviću i ministarki ekonomije Dragici Sekulić.

Iz resora kojim upravlja Sekulićeva “Vijestima” je prije dva dana odgovoreno da pažljivo razmatraju dokumentaciju koju su im dostavili, a u kojoj je naveden i obrazložen niz propusta prilikom davanja koncesije za izgradnju mHE “Bukovica”.

Primjedbe su im dostavili nakon što je premijer Marković zadužio Ministarstvo ekonomije, kao koordinatora, da preispita dokumentaciju koju su izdale sve crnogorske institucije.

Koncesiju na vode Bukovice konzorcijum “Hydra MNE” dobio je na 27 godina. Vlasnici “Hydra MNE” su Milovan Maksimović, brat od ujaka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i Jovan Gordijan.

“Vujačić bi da smo svi robovi kao on”

Dan nakon prezentacije mHE u školskoj sali u Boanu, koju je zbog podignutih tenzija prekinula policija, u Šavniku se nijesu stišale strasti.

Čuvari rijeke koji skoro mjesec stražare ispred “Hydrinih” mašina kazali su “Vijestima” da su ogorčeni na postupak predsjednika opštine Šavnik Mijomira Vujačića i direktora “Hydra MNE” Bobana Garovića.

“Pokušali su da sakriju prezentaciju, a kad im nije pošlo za rukom iz straha da se suoče sa našim argumentima, izazvali su incident. Da su ispravni, ne bi morali da se kriju iza kordona policije”.

Poručili su da su spremni da daju živote za spas rijeke.

“Vujačić, koji je juče pokazao kolikom broju građana je zapravo predsjednik, bi da se vrati u vrijeme robova i da malo obnovi tu istorijsku epohu posmatrajući je uživo preko naših leđa. Nije mu lako, jer je i sam rob i bi da nas povuče za sobom da zajedno plivamo u tom kanalu, samo bismo mi tu ostali i fizički, a on bi se i dalje svakog dana vraćao u Nikšić”, saopštili su juče iz NVO EPDB.

Oni su pitali “da li se Vujačić pita treba li još da ostane na funkciji”.

“Ili ako mu je išta preteklo od dostojanstva da se pokupi i ode, jer ko proda i izda svoga, čemu ima da se nada? Njegovi odbornici i saradnici treba da znaju da im on ne drži život u šaci i da je svako od njih kao pojedinac odgovoran za sebe, i da ne moraju da ga podžavaju u ovom apsurdu, jer život je samo jedan, a čovjek se pamti po tome je li čovjek, ili nije. Tužno je živjeti kao rob i podanik u vrijeme slobode koju imamo danas, a koja je krvavo plaćena. Uostalom, svi sami biraju kako će da žive”, poručili su iz te NVO.