3.486 BUDŽETSKIH MJESTA

Konkurs za upis novih studenata UCG 25. juna

"Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte..."
642 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija
Ilustracija

Univerzitet Crne Gore raspisaće 25. juna 2019. godine Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/2020, koji će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta.

"Konkursom je predviđeno 3.486 budžetskih mjesta, na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnosiće se 26. i 27. juna 2019. godine", saopštila je prorektorica za nastavu UCG prof. dr Đurđica Perović.

Perović je dodala da pravo prijave na Konkurs za upis na studije imaju crnogorski državljani i stranci, u skladu sa zakonom, koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

"Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja", kazala je prorektorica Perović.

Prema njenim riječima, stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas