OBRATILI SE ĐUKANOVIĆU

Grupa NVO i POK predložili Lacmanovića za Zaštitnika

Zaštitnika bira Skupština Crne Gore, na predlog predsjednika države Mila Đukanovića
1788 pregleda 5 komentar(a)
Lacmanović, Foto: Savo Prelević
Lacmanović, Foto: Savo Prelević

Više nevladinih organizacija i Paraolimpijski komitet Crne Gore (POK CG) predložili su danas Radenka Lacmanovića za kandidata za Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Dosadašnji ombudsman Šućko Baković ispunio je uslove za starosnu penziju, a tu funkciju sada obavlja njegova zamjenica Zdenka Perović.

Kandidaturu Lacmanoviću podnijeli su Savez slijepih Crne Gore, Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, Udruženje paraplegičara Podgorica, POK CG, Građanska alijansa i MANS, saznaje agencija MINA.

Zaštitnika bira Skupština Crne Gore, na predlog predsjednika države Mila Đukanovića.

U obrazloženju predloga, upućenom Đukanoviću, navodi se poseban doprunos Lacmanovića u oblasti ljudskih prava i sloboda od 2009. godine kada je izabran za člana Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka, a kasnije i slobodan pristup informacijama.

Lacmanović je, kako se navodi, na funkciji člana Savjeta snažno afirmiše pravo javnosti da zna i promoviše zaštitu ličnih podataka.

Ocjenjuje se da je posebno vrijedno pomena Lacmanovićevo zalaganje za obustavljanje prakse davanja naloga od sudija za istrage o izuzimanju zadržanih podataka iz telekomunikacionog saobraćaja za područja opština za period koji je dostizao i do dva mjeseca.

"Lacmanović je smatrao da se time duboko zadire u ljudska prava i slobode i tim povodom napisao preporuku koju je prihvatio Savjet Agencije, ali i Krivično odjeljenje Vrhovnog suda Crne Gore“, kažu predlagači.

Ističe se da Lacmanović i u oblasti slobodnog pristupa informacijama snažno promoviše pravo javnosti da zna, kao jedan od efikasnih modela demokratske kontrole vlasti.

„Vjerujemo da Vam je poznato, kroz Lacmanovićev javni aktivizam, da pravna tumačenja Ustava, zakona i međunarodnih propisa iz oblasti kojima se Agencija bavi daje na profesionalan, odgovoran i nepristrasan način, ne vodeći računa da li će se dopasti bilo kojoj političkoj partiji, nevladinoj organizaciji ili drugoj zajednici u Crnoj Gori“, kaže se u dopisu Đukanoviću.

Navodi se da je Lacmanović kao član Radne grupe za poglavlje 10 - Informaciono društvo i medije, u pregovaračkom procesu za pristupanje Evropskoj uniji, dao značajan doprinos.

„Vrijedno je to što je uradio Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u koji su unijete odredbe o ponovnoj upotrebi podataka u posjedu organa javne vlasti“, kaže se u obrazloženju.

Navodi se da je Lacmanović ima potpuni gubitak vida i jedan je od najaktivnijih promotera prava osoba sa invaliditetom.

„Lacmanović je pozitivan primjer, a brojnima iz populacije kojoj i sam pripada motivacija da ne osvrćući se na prepreke koje mu pored života i ljudi postavljaju, hrabro, odvažno i sigurno korača prema cilju koji sam bira, a koji je na korist mnogima“, kaže se u predlogu.

Grupa NVO i POK navode da se prihvatanjem njihovog predloga na najbolji način afirmiše inkluzivno društvo, odnosno zajednicu u kojoj svi imaju podjednake šanse, bez obzira i na invaliditet.

„Ovo tim prije što se u svim izviještajima Ombudsmana, ali i drugih koji su se bavili istraživanjem o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori osobe sa invaliditetom pominju kao jedna od najmarginalizovanijih grupa“, kaže se u obrazloženju.

Preporučujemo za Vas