REAGOVALI IZ FZO

Čirgić: Komisija iskomplikovala nabavku ultrazvučnih aparata

FZO tvrdi da im je Državna komisija bez valjanog razloga poništila odluku o izboru najpovoljnije ponude
1190 pregleda 0 komentar(a)
Nabavka vrijedna blizu pola miliona eura: FZO, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković
Nabavka vrijedna blizu pola miliona eura: FZO, Foto: Luka Zeković, Luka Zeković

Povodom teksta „Fond nezakonito prekinuo nabavku ultrazvučnih aparata”, koji su “Vijesti” objavile 19. avgusta, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Sead Čirgić dostavio je reagovanje u kome je naveo “da se postupak nabavke ultrazvučnih aparata iskomplikovao zbog niza nastalih okolnosti u toku postupka, a koje su proizvod više donijetih rješenja od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki i Upravnog suda, i van su nadležnosti Fonda”.

“Vijesti” su objavile da je Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki usvojila žalbe firme Farmalab i firme BTL Medical Montenegro i poništila odluku FZO od 7. juna 2018. godine kojom je obustavljen postupak nabavke ultrazvučnih aparata, procijenjene vrijednosti 481 hiljadu eura. Fond je obustavio postupak, jer navodno na ovom tenderu nije pristigla nijedna ispravna ponuda, ali je Upravni sud početkom juna ove godine vratio spise predmeta Fondu, čime su se stekli uslovi za rješavanje po žalbama. Sporni tender Fonda oglašen je u oktobru 2017. godine.

Čirgić je objasnio da je Državna komisija bez valjanog osnova poništila odluku o izboru najpovoljnije ponude sa cijenom koja je za više od 60.000 eura niža u odnosu na drugorangiranu ponudu, da bi nakon toga, po tužbi FZO pred Upravnim sudom, Državna komisija svoje prethodno donijeto rješenje stavila van snage i donijela novo rješenje.

Nakon toga u žalbenom postupku pred Državnom komisijom i upravnom sporu pred Upravnim sudom, kako navodi Čirgić, “ti organi donose više rješenja i odluka od kojih nijedna nije u pravcu donošenja meritorne odluke, već se postupak vraća na ponovno odlučivanje, što značajno prolongira okončanje postupka javne nabavke”.

“Imajući u vidu značaj predmeta nabavke ovog postupka za zdravstveni sistem, i uzimajući u obzir činjenicu da je država opredijelila finansijska sredstva za nabavku, nije u interesu FZO da se postupak odugovlači, niti FZO postupa protivno propisima”, tvrdi Čirgić.

On je naveo da Fond ni na koji način ne želi da utiče na odluke Državne komisije, ali se ne može složiti da su sve njene odluke ispravne, jer se one mogu preispitivati u sudskom postupku.

Postupci nabavke za potrebe zdravstvenog sistema su, kako je dodao, “vrlo složeni za pripremu sa stručno medicinskog, tehničkog, pravnog i ekonomskog aspekta, pa se sa posebnom pažnjom i odgovornošću ovi postupci pripremaju, kako bi se izbjegle posljedice koje mogu nastati u kasnijoj fazi postupka, usljed žalbi i tužbi, a to potvrđuje gotovo zanemarljiv broj žalbi na tendersku dokumentaciju na sprovedene postupke”.

Preporučujemo za Vas