MIŠLJENJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Šefove birajte i među manjinama

Bjelopoljci se žalili Ombudsmanu da u tamošnjem CB-u ne odlučuju muslimani-bošnjaci
1010 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada policije u Bijelom Polju, Foto: Dopisnik
Zgrada policije u Bijelom Polju, Foto: Dopisnik

Uprava policije mora voditi računa o zastupljenosti manjinskih naroda u svojoj službi, navodi se u mišljenju zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Siniše Bjekovića.

Kancelariji zaštitnika obratila se grupa građana Bijelog Polja, koja se žalila da u strukturi rukovodnog kadra u tamošnjem Centru bezbjednosti nema muslimana-bošnjaka: 

“I da je od ukupno devet rukovodećih radnih mjesta samo jedan rukovodilac pripadnik nacionalne manjine... Da u sektoru Granične policije u Bijelom Polju na rukovodećim mjestima nema nijednog pripadnika manjinskog naroda, što posebno zabrinjava kod činjenice da je sjedište Regionalnog centra granične policije ‘Sjever’ u Bijelom Polju”, piše u mišljenju Bjekovića.

On je utvrdio da na osnovu ispitnog postupka proizlazi da Uprava policije ne vodi evidenciju o nacionalnoj strukturi zaposlenih i da “nije obezbijedila neophodne pretpostavke za praćenje zastupljenosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na mjestima visokorukovodnog kadra u CB Bijelo Polje”.

Bjeković, međutim, navodi da se samo na osnovu imena i prezimena ne smije zaključivati o nacionalnosti ili etničkoj pripadnosti zaposlenih.

“Na osnovu izjašnjenja kojim je dostavljen spisak rukovodećih radnih mjesta sa imenom i prezimenom službenika koji pokrivaju ta radna mjesta nije se smio izvoditi zaključak o njihovoj nacionalnoj pripadnosti kao neizostavnom elementu na osnovu kojeg se mogu primijeniti posebne mjere sa ciljem dostizanja srazmjerne zastupljenosti i ravnopravnosti nacionalnih manjina”, piše u mišljenju Zaštitinika.

Istakao je da se u predmetu odlučivanja nije prigovaralo pojedinačnoj povredi prava na jednakost pri zapošljavanju u CB Bijelo Polje i da se na osnovu raspoloživih podataka nije mogla utvrditi nacionalna struktura visoko-rukovodnog kadra.

On je zato preporučio Upravi policije da u okviru implementacije strateških dokumenata vodi računa o zastupljenosti manjina u službi, i da u tom postupku sarađuje sa Upravom za kadrove i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava.