Na transplantaciju organa čeka 13 djece i 35 odraslih

Poslanik DPS-a Halil Duković je pozvao poslanike da podrže zakon i promovišu značaj transplantacije kao jedinog načina liječenja koji je nekima preostao
1169 pregleda 2 komentar(a)
Ministar zdravlja Kenan Hrapović na današnjoj sjednici, Foto: Screenshot/Youtube
Ministar zdravlja Kenan Hrapović na današnjoj sjednici, Foto: Screenshot/Youtube
Ažurirano: 21.10.2019. 18:18h

Presađivanje organa umrlih davalaca produžiće i poboljšati kvalitet života osobama kojima je to jedini način liječenja, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović u parlamentu.

Poslanici su danas završili raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja.

Tokom sjednice je saopšteno da u Crnoj Gori na transplantaciju organa čeka trinaestoro djece i 35 odraslih osoba.

Hrapović je podsjetio da Zakonom o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja iz 2016. godine davanje saglasnosti punoljetnih osoba za uzimanje organa za slučaj smrti nije uređeno.

Zbog toga je, kako je objasnio, uskraćena je mogućnost davanja saglasnosti za uzimanje broja organa tih osoba za slučaj nastupanja moždane smrti, radi njihovog presađivanja licima kojima je to jedini način liječenja.

Hrapović je istakao da je Predlogom zakona omogućeno punoljetnim osobama, poslovno sposobnim i sposobnim za rasuđivanje da daju pisanu dobrovoljnu saglasnost za uzimanje organa za slučaj smrti kod izabranog doktora, radi presađivanja osobama kojima je to jedini način liječenja.

“Data je mogućnost da daju pisanu izjavu kojom se protive ovom postupku, kao i mogućnost uzimanja organa od umrlog koje nije dalo pisanu saglasnost za uzimanje organa, niti izjavu o protivljenju ovom postupku, na osnovu saglasnosti koju daje član uže porodice”, naveo je Hrapović.

Na taj način, kako je dodao, obezbijeđeno je davanje, odnosno uzimanje organa sa umrlog davaoca samo na osnovu pisane saglasnosti koja se daje na propisani način.

„U slučaju nastupanja moždane smrti osobe koja nijesu dala ovu saglasnost, niti izjavu kod izabranog doktora da se izričito protive ovom postupku, saglasnost za uzimanje, odnosno davanje organa može da da član njihove uže porodice“, pojasnio je Hrapović.

On je kazao da se, u cilju sprječavanja svih oblika zloupotreba, zakonom propisuje vođenje registara svih saglasnosti za uzimanje organa, kao i izjava o njihovom opozivu ili izmjeni i registara davalaca organa

Registre će voditi Ministarstvo zdravlja, na osnovu saglasnosti i podataka dobijenih od izabranih doktora i bolničkih koordinatora.

Predložena rješenja, prema riječima ministra, daju mogućnost povećanja broja umrlih davalaca organa, kao i povećanja broja presađenih organa osobama kojima je to jedini način liječenja.

„Presađivanje organa umrlih davalaca dovešće do produžavanja i poboljšanja kvaliteta života ovih lica, a kao pozitivan efekat ovih rješenja, treba pomenuti i smanjenje troškova liječenja i opterećenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, smanjenje broja privremenih spriječenosti za rad, sa svim posljedicama koje ovo izaziva“, dodao je Hrapović.

On je rekao da, iz navedenih i razloga humanosti prema ljudima kojima je presađivanje organa jedini način liječenja, očekuje da parlament podrži Predlog zakona.

Izvjestilac Zakonodavnog odbora Momčilo Martinović kazao je da je transplantacija organa jedan od najvećih dostignuća koja su do danas implementirana u crnogorskom zdravstvu.

„Siguran sam da svi dobro znamo kako proces doniranja organa u Crnoj Gori još nije zaživio na način kako je to uređeno u drugim državama“, naveo je Martinović.

On je kazao da sada trinaestoro djece iz Crne Gore čeka transplantaciju organa, a 35 odraslih osoba čeka već duže o pola godine.

„Nije li to dovoljno da motiviše čitavo naše društvo na reakciju? Kao što bi smo bili spremni da prihvatimo donirani organ, što bi ujedno značilo i nastavak života, vjerujem da bi bili spremni da doniramo organe ukoliko je to znači spas nečijeg života“, istakao je Martinović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Halil Duković smatra da je svaki zakon koji ide u pravcu omogućavanja svakom građaninu normalan život dobar.

On je rekao da transplantacija znači vraćanje u normalan život i da se na taj način u svijetu godišnje spasi više od deset hiljada života.

„Transplantacija znači da kad se ugasi jedan život ne mora da se gasi zauvijek. On može drugom omogućiti da normalano živi“, rekao je Duković i dodao da se sve zemlje suočavaju sa problemom trensplatacije i da svijest društva o tome nije na zadovoljavajućem nivou.

On je sve poslanike pozvao da podrže zakon i promovišu značaj transplantacije kao jedinog načina liječenja koji je nekima preostao.

Poslanica Demokratskog fronta Ljiljana Đurašković kazala je da problem predstavlja nepovjerenje građana u kompletan društveni sistem i sve institucije.

„U Crnoj Gori ne postoje tajni podaci, sve se zna. Građani nemaju povjerenja da će registar donora, koji vodi Ministarstvo zdravlja, biti tajan iako postoje šifrovani podaci, da će se ispoštovati lista čekanja i da će prioritet imati „ko da više““, navela je Đurašković.

Prema njenim riječima, potrebno je napraviti veliku medijsku kampanju kojom bi uvijerili građane u ispravnost zakona i podići svijest o značaju čina donorstva.

„Vratite povjerenje građana u zdravstveni sistem pa ćete vidjeti koliko će biti potpisanih donorskih kartica ne kao do sada situacija da od 47 situacija moždane smrti samo dvije porodice daju saglasnost za uzimanje organa“, dodala je Đurašković.

Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović Stanković rekla je da svako ima pravo da odluči šta će da radi sa svojim tijelom i da će ona potpisati donorsku karticu.

Ona je kazala da je važno da se pokrene intenzivna kampanja u medijima gdje će građanima približila ova materija kako bi bili sigurni da neće biti zloupotreba

„Time pomažemo sebi, ali i drugima. I mi možemo biti potencijalni primaoci organa a ne samo donori“, dodala je Vuksanović.

Bonus video: