Crna Gora da plati preko 4,5 miliona eura KIPS-u

Povod za predstavku pred sudom u Strazburu je bilo odbijanje države da izda građevinsku dozvolu KIPS-u za gradnju tržnog centra
9015 pregleda 27 komentar(a)
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock
Evropski sud za ljudska prava, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 22.10.2019. 19:23h

Crna Gora treba da plati kompaniji KIPS više od 4,5 miliona eura materijalne štete, odlučio je danas Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Povod za predstavku pred sudom u Strazburu je bilo odbijanje države da izda građevinsku dozvolu KIPS-u za gradnju tržnog centra,

Presudom od 26. juna 2018, Evropski sud je u slučaju KIPS i Drekalović protiv Crne Gore utvrdio povredu prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na trajanje upravnog postupka (čl. 6 st. 1 EKLJP), prava na djelotvorni pravni lijek (čl. 13 EKLJP) ali i prava na zaštitu imovine (čl. 1 Protokola 1 EKLJP).

Zastupnica Crne Gore Valentina Pavličić, saopštila je danas da je imajući u vidu da je drugi tržni centar KIPS-a zasnovan na istim planovima, Evropski sud je prihvatio da je TC Cijevna izgrađen umjesto planiranog tržnog centra na Starom Aerodromu.

"Kako je TC Cijevna otvoren krajem 2007.godine, što nije bilo sporno među strankama, Evropski sud je, polazeći od stanovišta iz glavne presude i argumenta koje su iznijele stranke u postupku, utvrdio da je prvi podnosilac predstavke pretrpio štetu zbog izgubljene dobiti samo za period 2006. i 2007.godine", saopštila je ona danas.

Praveći komparaciju između površine i lokacije planiranog tržnog centra na Starom Aerodromu i postojećeg TC Cijevna, u presudi se navodi da Evropski sud ne može spekulisati na kojoj bi lokaciji prvi podnosilac predstavke ostvarivao veći profit, iz kojih razloga je kao polaznu osnovu za procjenu izgubljene dobiti koju bi ostvario planirani tržni centar na Starom Aerodromu, uzeo profit koji ostvaruje TC Cijevna.

"Kako je u dostavljenim finansijskim izvještajima, ostvareni profit TC Cijevna varirao iz godine u godinu (npr. za prve dvije godine poslovanja, tj. 2008. i 2009.godinu je iznosio 5,346,093.87 eura i 2,177,714.71 eura) Evropski sud je smatrao za pravičnim da uzme prosječni iznos kao pretpostavljeni profit po godini, odnosno iznos od 2,267,797.60 eura. Kako je prvi podnosilac predstavke trpio štetu samo za dvije godine, tj. 2006. i 2007.godinu, Evropski sud je u konačnom opredijelio ukupni iznos pretrpljene štete zbog izgubljene dobiti na 4,535,595.20 eura i obavezao državu da plati navedeni iznos u roku od 3 mjeseca od pravosnažnosti presude. Kada je riječ o traženoj materijalnoj šteti i ostatku zahtjeva za naknadu izgubljene dobiti, Evropski sud je odbacio iste kao neosnovane," pojasnila je odluku Pavličić.

Iz KIPS-a su tražili preko 30 miliona eura.

Bonus video: