"Posebnu pažnju posvetiti profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom"

“Cilj je da se obezbijede uslovi za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju, povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti”, obrazložili su iz Savjeta
479 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Crnogorsko društvo treba da posveti posebnu pažnju profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, polazeći od međunarodnih standarda u ovoj oblasti i dobrih uporednih rješenja, ocijenjeno je na sjednici Socijalnog savjeta.

Savjet je razmatrao Predlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.

“Cilj je da se obezbijede uslovi za uspješnu profesionalnu rehabilitaciju, povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti”, obrazložili su iz Savjeta.

Navodi se da su članovi Savjeta dali okvirnu saglasnost na tekst Predloga zakona, sa obavezom da se nakon dobijanja mišljenja i sugestija Evropske komisije, on još jednom razmotri na sjednici Socijalnog savjeta.

Savjet je dao pozitivno mišljenje na Predlog zakona o volontiranju koji treba da stvori povoljnije uslove za dalji razvoj volonterstva u Crnoj Gori.

Dodaje se da prijedlog zakona o volontiranju donosi novi koncept volontiranja, kao dobrovoljne paktivnosti u opštem interesu.

“Što je najčešći međunarodni standard, a napušta dosadašnji koji je imao i elemente radno-pravnog odnosa (stručno usavršavanje, radna praksa), što svakako nije bilo klasično volonterstvo”, piše u saopštenju.

Savjet je saglasan sa Predlogom Odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za sledeću godinu.

Članovi Savjeta su informisani o trenutnom statusu Nacrta zakona o radu i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

“Savjet je sa današnje sjednice uputio preporuku Vladi Crne Gore da se u što kraćem roku ova dva propisa, koja su od posebne važnosti za zaposlene i građane Crne Gore, usvoji i uputi Skupštini na razmatranje i usvajanje”, kaže se u saopštenju.

Savjet je podržao inicijativu da se na sljedeću sjednicu Savjeta pozove premijer Duško Marković, kako bi zajedno poveli dijalog o temama koje su od izuzetne važnosti kako za socijalne partnere tako i crnogorsko društvo.

Bonus video: