Tvrdi da je nezakonito otpuštena dok je bila na bolovanju

Poslodavac i agencija za privremeno ustupanje zaposlenih kažu da je Bjelopoljki Snežani Femić ugovor istekao po sili zakona, iz Sindikata upozoravaju na učestalu zloupotrebu propisa
16500 pregleda 12 komentar(a)
Snežana Femić, Foto: Jadranka Ćetković
Snežana Femić, Foto: Jadranka Ćetković

Radnica kioska “Tobacco S Press” d.o.o. Podgorica, Bjelopoljka Snežana Femić (51) tvrdi da je poslije tri i po godine rada u toj firmi nezakonito otpuštena sa posla i to dok je bila na bolovanju zbog operisanog kancera.

Iz te firme kazali su da oni nisu njen poslodavac od ljeta 2017. godine i da je Femićevu nakon toga Agencija ustupila na rad kod njih. Oni su proslijedili odgovor Agencije, u kojoj tvrde da Femićeva nije dobila otkaz, već joj je istekao ugovor o radu na određeno, koji su produžavali više puta: “U skladu sa Zakonom o radu, bolovanje ne sprečava da radni odnos prestane, ako je bio zasnovan na određeno vrijeme, pa se unaprijed zna kada će isteći”.

Iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) potvrdili su da na prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme, “nažalost, ne utiče otvoreno bolovanje i da ostaje samo nada da će poslodavci osjetiti ljudsku i moralnu obavezu koja nije zakonska”. Istakli su i da radnici sa ugovorom na određeno i neodređeno vrijeme samo “na papiru” imaju jednaka prava.

Femić je kod “Tobacco S Press” zvanično radila sedam mjeseci tokom 2017. godine, a onda je preko dvije agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, “Explorer” i “VS Solution”, ustupljivana toj firmi na rad.

Ona je “Vijestima” ispričala da joj je bolest otkrivena u decembru prošle godine i da je na bolovanju bila od sredine januara kada je operisana zbog teške bolesti.

„Krajem decembra otkrivena mi je bolest, a 15. januara sam operisana u Beogradu. Dok sam bila u Beogradu, šef firme koji radi u mom gradu pozvao me je telefonom da pita kako sam. U aprilu me ponovo pozvao i pitao kada planiram da počnem da radim, na šta sam mu odgovorila da ću početi kad mi dozvole ljekari“, priča ona i navodi da je zbog ovako teške bolesti imala pravo bolovanja deset mjeseci.

Ona navodi da je baš dok se vraćala sa zračenja u Podgorici, šef pozvao i saopštio da je dobila otkaz.

“Na kućnu adresu sam 30. juna dobila rješenje o otkazu, u kojem stoju da je prestala potreba za mojim daljim angažovanjem. Nije jasno zbog čega su morali da mi daju otkaz, kada od 15. marta cijelu moju platu refundira Fond zdravstva”, kazala je ona.

Femić je rekla da “Tobacco S Press” radnike zapošljava na ugovor od tri mjeseca godinama, a kada istekne zakonski rok kada treba da dobiju ugovor za stalno - jednostavno promijene agenciju za privremeno ustupanje zaposlenih.

Snežana Femić je sada nezaposlena, živi sa majkom i odlučila je da tuži bivšu firmu. Najteže joj, kako kaže, pada neljudski odnos poslodavaca koji se za vrijeme njene teške bolesti nisu sjetili ni da je pitaju kako je.

Savjetnica za pravna pitanja USSCG Ivana Mihajlović “Vijestima” je odgovorila da su agencije od 2011. godine, kada su prvi put uvedene u zakonodavstvo, jedan od najčešće zloupotrebljavanih instituta.

“... Iz razloga što ih većina poslodavaca koristi isključivo u cilju izbjegavanja obaveze da nakon 24 mjeseca transformišu ugovore o radu sa određenog na neodređeno vrijeme i pored nesporne činjenice da imaju potrebu za određenim radnim mjestom i radnikom”, kazala je ona.

Mihajlović je istakla da su ugovori na određeno vrijeme u odnosu na ugovore na neodređeno u Crnoj Gori, nažalost, pravilo.

“Zakon o radu propisuje da se ugovor na određeno vrijeme može zaključiti radi obavljanja poslova čije je trajanje iz objektivnih razloga određeno ili uslovljeno nastupanjem okolnosti i događaja koji se nisu mogli predvidjeti. Kod nas se ovakvi ugovori zaključuju za gotovo sva ona sistematizovana radna mjesta iz osnovne djelatnosti poslodavca, odnosno za sva radna mjesta za kojima postoji stalna potreba”.

Mihajlović je zaključila da zaposleni na određeno vrijeme, osim nesigurnosti, ne mogu ostvariti brojna druga prava, pa ni pravo na pruženje ugovora o radu u slučaju da u toku trajanja privremeno odsustvuju zbog bolesti i trudnoće. Ti radnici nemaju pravo ni na otpremninu po prestanku radnog odnosa, mogućnost da se kreditno zaduže, a često ni da se sindikalno organizuju.

Ugovor produžavan tri puta, nijesu htjeli da je upućuju na invalidsku komisiju

Iz firme “Tobacco S Press” kazali su da je Femićevoj radni odnos prestao 31. jula 2017. godine istekom ugovora na određeno vrijeme i da je od 1. avgusta iste godine njima ustupljena na rad od agencije. Rekli su da je u toj firmi radila sve do 15. januara ove godine kada su obaviješteni da je na bolovanju, da nikada nijesu upoznati sa razlozima zašto je spriječena za rad.

U odgovoru Agencije, koji su proslijedili iz “Tobacco S Pressa”, piše da je radni odnos mogao da prestane 28. februara ove godine, ali da joj je tri puta nakon toga produžavan, iako je na bolovanju, sve do kraja juna ove godine.

Rekli su da su time učinili sve što je bilo do njih, da se stvore uslovi da se zaposlena vrati na rad “kod nekog od korisnika”, iako im to nije bilo u koristi jer moraju da prate potrebe poslodavaca za zaposlenima koji su dostupni da efektivno rade.

“Daljim čekanjem bismo samo došli u situaciju da zaposlenu moramo da uputimo na invalidsku komisiju”, piše u odgovoru.