UPUTIO MORT-U ZAHTJEV

Carević traži saglasnost za formiranje Legata porodice Luketić

Predsjednik Opštine Budva ističe da je lokacija bloka 2 u okviru DUP-a "Budva Centar" izabrana sa višestrukom simbolikom i potrebom
1415 pregleda 3 komentar(a)
Idejno rješenje, Foto: Vuk Lajović
Idejno rješenje, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 14.11.2019. 20:28h

Predsjednik Opštine Budva, Marko Bato Carević, uputio je Ministarstvu održivog turizma i razvoja (MORT) zahtjev za dobijanje saglasnosti na donirano idejno rešenje za formiranje Legata porodice Luketić.

"Opština Budva se u prethodnim mandatima obavezala naslijednicima porodice Luketić čiji su preci svu svoju imovinu zavještali Opštini Budva, da formira Legat porodice Luketić. Kako do danas nije došlo do formiranje Legata porodice Luketić, Opština Budva je u cilju izražavanja obaveza prema pomenutoj porodici, a sa posebnom brigom o razvoju nedostajućih javnih sadržaja u Budvi odlućila da uđe u relaizaciju planskog rješenja u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Budva Centar", navodi Carević u obraćanju MORT-u.

Napominje da je lokacija bloka 2 u okviru DUP-a "Budva Centar" izabrana sa višestrukom simbolikom i potrebom. 

"Naime, predmetno zemljište predstavlja zaostavštinu pokojnog Toma i Stane Luketić. Lokacija se nalazi u centru Budve, te je i potreba za javnim sadržajima posebno kulture i obrazovanja aposlutno kompatabilna sa okruženjem. Predmetna lokacija je obrađena na način, što je arhitekta Vladimir Luketić (jedan od naslijednika porodice Luketić) donirao Opštini idejno rješenje. Na ovaj način je porodica Luketić, posebno arhitekta Vladimr Luketić, iskazao svoje namjere i odobrenje da Legat Luketića bude namijenjen za objekat javne namjene koji će se naći na njihovom bivšem zemljištu", navodi Carević.

U cilju afirmacije ove ideje, Opština je, dodaje on, prihvatila predmetno idejno rješenje kao donaciju arhitekte Luketića.

"Kako je članom 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata precizirano da se za objekte državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, prosvejtnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite, koji su u državnoj svojini potrebno sporvesti javni konkurs koji vaš Direktorat raspisuje i sprovodi, molimo Vas da zajednički iznađemo rješenje koje bi ovu delikatnu situaciju moglo da riješi na način u skaldu sa zakonom, ali i pomogne nam da ispravimo nepravdu koja je porodici Luketić nanijeta, te da akt njihove dobre volje u formi dopnacije idejnog rješenja budućeg objketa kulturnog centra, uvažimo. Predmet idejnog rješenja, koje vam u prilogu dostavljamo su, katastarske parcele 2421, 2423 KO Budva, dio urbanističke parcele 2.1 u bloku 2 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana "Budva centar"," navodi se u zahtjevu predsjednika Opštine Budva.