Obilježeno šest decenija Pomorskog fakulteta Kotor

Pomorski fakultet Kotor nagrađen je posebnom plaketom za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta, a koju je na ceremoniji dekanu Ivoševiću uručio rektor Nikolić
1104 pregleda 0 komentar(a)
Sa akademije, Foto: Radio Kotor
Sa akademije, Foto: Radio Kotor

Svečanom akademijom koja je juče održana u velikoj Sali Kulturnog centra u Kotoru, obilježen je veliki jubilej – 60 godina Pomorskog fakulteta Kotor.

Brojne zvanivce, među kojima su bili rektor Univerziteta Crne Gore dr Danilo Nikolić gradonačelnik Kotora Željko Aprcović, komandant Mornarice VCG, kapetan bojnog broda Vesko Tomanović, admiral Bokeljske mornarice dr Antun Sbutega, te predstavnici pomorske privrede i instutucija, kao i dekani fakulteta sa kojima kotorski fakultet sarađuje u zemaljama regiona – Dubrovnika, Solita, Zadra, Beograda i Čačka, pozdravio je dekan Pomorskog fakulteta Kotor, prof.dr Špiro Ivošević.

,,Tokom svih predhodnih godina naš Fakultet ima misiju da kvalitetnim nastavnim sadržajem i metodama obrazuje mlade sručnjake iz oblasti pomorstva, u skladu sa referentnim standardima i trendovima. Upravo takvi kadrovi su sposobni da kreativnim radom pomažu prevashodno razvoj zemlje i regiona ali i da budu konkurentni i na svjetskom tržištu rada. Nagla ekspanzija pomorske privrede sredinom prošlog vijeka uticala je na formiranje brodarskih preduzeća u Crnoj Goru, i samim tim nametnula potrebu za sistemskim školovanjem pomoraca. Upravo zbog toga je 19.novembra 1959. godine osnovana najprije Viša pomorska škola u Kotoru, gradu crnogorskog pomorstva, koja se 1982. godine razvija u Fakultet za pomorstvo Kotor“- naglasio je Ivošević dodajući da je od 1961/62 godine do danas na Fakultetu diplomiralo 7.368 studenata, 419 specijalizaralo, 56 magistriralo, a odbranjeno je i deset doktorskih disertacija”, kazao je pored ostakloga, Ivošević.

Pomorski fakultet Kotor
Zgrada Pomorskog fakulteta u Kotoru(Foto: Siniša Luković)

Pomorski fakultet Kotor nagrađen je posebnom plaketom za izuzetan doprinos razvoju Univerziteta, a koju je na ceremoniji dekanu Ivoševiću uručio rektor Nikolić.

,,Pomorski fakultet Kotor je neizostavni dio viševjekovne tradicije bokeljskog pomorstva. Šest decenija rada Pomorskog fakulteta, predstavlja sinonim za kvalitet, kvantitet i kontinuitet pogotovo u domenu jačanja konkurentnosti i internacionalizacije, kao strateških pravaca razvoja Univerziteta Crne Gore. Njegova obaveza je i odgovornost u generisanju i afirmaciji pomorskog kadra i struke u privredi i društvu Crne Gore. Stoga predstavlja najzahtijevniju kariku u obrazovnom lancu pomorskih kadrova usmjerenih ka produkciji kvalitetnih stručnjaka, kako na moru tako i na kopnu, na palubi i ispod palube“, istakao je Nikolić.

Uručene su i prigodne nagrade i priznanja najuspješnijim studentima kotorskog fakulteta za ovu godinu. Za najboljeg studenta cijelog fakulteta proglašen je Krsto Šućur koji je diplomirao na studijskom programu Pomorske nauke, a priznanja i novčane nagrade dobili su i najbolji studenti po smjerovima i to: Ivan Papić (Nautika), Srđan Marić (Brodomašinstvo), Nataša Zorić (Menadžment u pomorstvu) i Isidora Jovanović (Pomorske nauke).

Odata su priznanja i uručene plakete zahvalnosti pojedinicima i institucijama za posebne zasluge u vezi sa njihovim doprinosom Pomorskom fakultetu. Plakete su dobili Slobodan Starović iz “Crnogorske plovidbe”, kapetan Rajko Čavor iz Tivta, Ministarstvo odbrane Crne Gore, prof.dr Pero Viđan sa Sveučilišta u Splitu i pomorska kompaniji ,,Dabinović“ iz Monaka u čije je ime plaketu primio kapetan Milan Sbutega. U povodu velikog jubileja najstarije univerzitetske jedinice u Boki Kotorskoj, juče je na Pomorskom fakultetu priređen poseban “Dan nauke”.

Tom prilikom predstavljeni su Zbornik naučnih radova i Monografija Pomorskog fakulteta Kotor, nakon čega je u amfiteatru priređena prezentacija „Pomorski put svile“ Instituta Konfucije, a potom i naučni projekti kotorske visokoškolske institucije. Zbornik su predstavili članovi uredničkog tima: doc. dr Tatjana Dlabač, doc. dr Senka Šekularac Ivošević i prof. dr Mimo Drašković, dok su o Monografiji Pomorskog fakulteta Kotor govorili dekan dr Špiro Ivošević i prof. dr Stevan Koridić.