CGO PODNIO NOVU KRIVIČNU PRIJAVU

Profesorica nije prvi put „pozajmila” rad od studenta?

CGO podnio novu krivičnu prijavu protiv suspendovane profesorice Pravnog fakulteta Bojane Lakićević Đuranović zbog sumnje da je plagirala
20418 pregleda 90 komentar(a)
Ni Spahića nije potpisala na “svoj” rad iz 2014: Lakićević Đuranović (desno)), Foto: Savo Prelević
Ni Spahića nije potpisala na “svoj” rad iz 2014: Lakićević Đuranović (desno)), Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 03.12.2019. 07:41h

Suspendovana vanredna profesorica Pravnog fakulteta Bojana Lakićević Đuranović u oktobru 2014. je kao svoj predstavila rad „Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije“ na međunarodnom skupu i u Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, iako se radi o specijalističkom radu njenog studenta Danila Spahića.

To piše u krivičnoj prijavi Centra za građansko obrazovanje (CGO), koju je ta nevladina organizacija juče podnijela podgoričkom Osnovnom tužilaštvu.

Pravnik Danilo Spahić potvrdio je da je u septembru 2014. odbranio specijalistički rad „Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije“.

Nije htio detaljnije komentarisati, a istakao je da je to za njega “novost”, te da živi i radi u inostranstvu, zbog čega nema potpune informacije.

Suspendovana vanredna profesorica je već optužena da je rad studenta Đorđija Drinčića iz 2018. predstavila kao svoj u beogradskom stručnom časopisu “Pravni život” i suđenje je u toku.

“Bojana Lakićević Đuranović je u oktobru 2014. godine u Zborniku radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pale, oktobar 2014, ISBN 978-99938-57-41-9 objavila rad pod svojim imenom a pod nazivom ‘Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije’. Taj rad koji je predstavljen i na međunarodnom naučnom skupu, održanom 25. oktobra 2014. godine (kako se navodi i referatu Lakićević Đuranović objavljenom u Biltenu UCG br. 439) gotovo je u cjelosti preuzet od studenta Danila Spahića, kojem je bila mentorka prilikom izrade njegovog specijalističkog rada pod nazivom ‘Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije’ a koji je on odbranio u septembru 2014. godine na Pravnom fakultetu UCG, odnosno prije nego što je ona objavila rad u navedenom zborniku”, stoji u krivičnoj prijavi koju potpisuje izvršna direktorka CGO Daliborka Uljarević.

U prijavi se još ističe da je Spahićev rad daleko širi, u odnosu na ono što je Lakićević-Đuranović objavila.

“Prema našim nalazima, u radu Lakićević Đuranović nema više od sedam rečenica koje nijesu integralno prenesene iz njegovog rada. Cijenimo da je Lakićević Đuranović time sračunato doprinijela dovođenju u zabludu i održavanju u zabludi lica koja se bave pravnom naukom iz predmetne oblasti, kao i lica koja se bave relevantnošću predmetnih radova koji se objavljuju”, navodi se u prijavi CGO.

Dodatno i veoma važno, Lakićević Đuranović je na osnovu ovoga rada u oktobru 2018. godine birana u naučno-nastavno zvanje, pa postoji osnov sumnje da je tada stekla protipravnu korist u smislu stava 2, člana 233 Krivičnog zakonika, stoji u krivičnoj prijavi dostavljenoj ODT-u.

Rad Spahića ima 30 strana, od čega je izabrana tema razložena na 28. Rad Lakićević Đuranović ima 10 strana.

Osim što imaju isti naziv, gotovo identični su i nazivi poglavlja - Istorijski okvir - institucionalni okvir EU od sporazuma iz Mastrihta do lisabonskog sporazuma, Evropska unija danas: Institucionalni okvir nakon ratifikacije Lisabonskog sporazuma, Evropski parlament, Evropski savjet, Evropska komisija, Savjet ministara, Sud pravde Evropske unije, Opšti sud, Građanski sud.

Spahić dalje objašnjava ulogu Evropskog revizorskog suda i Evropske centralne banke, dok Lakićević Đuranović daje zaključak. U oba rada - zaključak je isti.

Vanredna profesorica u ranijim obraćanjima medija tvrdila je da se radi “o nezapamćenoj medijskoj hajci”, te da će “nadležni organi dati završnu riječ, a ja ću satisfakciju za povredu časti i ugleda potražiti pred nadležnim organima u Crnoj Gori i van nje”.

Univerzitet da se bavi plagijatima a ne nevladine organizacije

CGO je juče rektoru Danilu Nikoliću i predsjednici Naučnog odbora Ireni Orović dostavio inicijativu za pokretanje postupka provjere autentičnosti rada „Jedinstveni institucionalni okvir Evropske unije“ Lakićević Đuranović, koji je bio dio podnesene dokumentacije za izbor u naučno zvanje.

Saopštili su rukovodstvu UCG da su protiv suspendovane profesorice podnijeli novu krivičnu prijavu.

“Koristimo i ovu priliku da ponovo izrazimo žaljenje što rukovodstvo UCG sistemski odbija da se valjano bavi ovim slučajem. Najveću odgovornost ima upravo rukovodstvo UCG da svaki navod o neetičkom i/ili nezakonitom djelovanju svog osoblja hitno ispita i utvrdi činjenično stanje. Nasuprot tome, bili smo svjedoci odbijanja takvog pristupa rukovodstva UCG, a imajući u vidu da smo vam još prije pet mjeseci odgovorno sugerisali da čitav akademski rad Lakićević Đuranović provjerite”, navodi se u inicijativi.

Danilo Nikolić
Da NVO ne rade njegov posao: Nikolić(Foto: Ucg.ac.me)

Iz CGO podsjećaju da su toj ustanovi prošle sedmice uputili i “detaljnije indicije kako bi vam pomogli da konačno, sa lakše startne pozicije, pristupite ovom poslu, a ovim putem vam šaljemo jedan primjer koji je potpuno obrađen”.

“Nadamo se da će makar ovo sada biti za vas motivirajuće da slučaj Lakićević Đuranović u cjelosti ispitate i na taj način pokažete da držite do akademskih principa i akademske časti na UCG, iako je jasno da su ti principi i ta čast dosta nisko na listi vaših prioriteta. Na to bjelodano ukazuje slučaj ove profesorice Pravnog fakulteta. Konačno, takav vaš napor bi i nas relaksirao daljeg bavljenja ovim slučajem pa bi se mogli posvetiti drugima za koje, takođe, postoje slične indicije”, poručuju iz CGO.

Poručuju i da žele da vjeruju da Naučni odbor i druga tijela UCG imaju više mehanizama i raspoloživih eksperstkih kapaciteta nego CGO.

“Kao i da bi bilo bolje da do saznanja o nepravilnostima u radu svog akademskog osoblja dođu sami organi UCG, a ne da to mi radimo, jer svaki naš nalaz ovog tipa je podjednako problem za UCG koliko i za člana vašeg akademskog osoblja koji je predmet naše obrade. Apelujemo da ovaj slučaj stavite u prioritete svog rada jer se u njemu ogleda kompletan odnos prema akademskom integritetu aktuelnog rukovodstva UCG, a prije nego nastupe teže štetne posljedice po UCG”, zaključuje se u dopisu rektoru Nikoliću i predsjednici Naučnog odbora Ireni Orović.