Akcija u okviru projekta "Upoznajmo otpad bolje“

Čistili otpad oko Carevog mosta

Projekat „Upoznajmo otpad bolje“ je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Tivat, Kotor, Pljevlja i Podgorica
947 pregleda 0 komentar(a)
Sa akcije čišćenja, Foto: DMEN
Sa akcije čišćenja, Foto: DMEN

Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN), u saradnji sa NVO „Pandurica“ i „Svijet ribolova“ organizovalo je akciju uklanjanja otpada na lokacijama oko Carevog mosta i na brdu Pandurica.

„Polazna osnova za organizaovanje akcije je TrashOut mapa koja služi za mapiranje nelegalnih odlagališta otpada. Od ukupno do sada prijavljena 32 nelegalna odlagališta otpada na teritoriji Nikšića na bližoj lokaciji gdje smo organizovali akciju prijavljeno je pet. Akcija je realizovana na ovom terenu jer Carev most predstavlja važan kulturno-istorijski spomenik, a ispod njega protiče rijeka Zeta, najvažnija rijeka nikšićkog polja“, kazao je Miodrag Karadžić iz DMEN-a.

Akcijom, koja je realizovala u okviru projekta „Upoznajmo otpad bolje“, uspjeli su da uklone otpad sa tri mapirane lokacije, a putem TrashOut mape čekiraće lokacije na kojima je uklonjen otpad i u budćem periodu i pratiti stanje na terenu.

„Ova akcija je i pokazna jer svako u svojoj zajednici uz malu organizaciju može uraditi slično ili isto. Rukovanje TrashOut mapom je jednostavno, dostupna je svima, samo treba malo odgovrnijeg pristupa prema životnoj sredini i stanje će se mijenjati na bolje i bilježiti uspjesi“, poručio je Karadžić.

Projekat „Upoznajmo otpad bolje“ je podržan u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). U Crnoj Gori, ReLOaD program sprovodi se u partnerstvu sa opštinama Nikšić, Tivat, Kotor, Pljevlja i Podgorica.

Galerija