Rok za podnošenje prijava je 20 dana

Konkurs za direktora Agencije za sprječavanje korupcije

Doskorašnji predsjednik ASK Sreten Radonjić izabran je za predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
1316 pregleda 0 komentar(a)
ASK
ASK

Savjet Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) raspisao je javni konkurs za izbor direktora Agencije, a kandidati, pored ostalih uslova, moraju dostaviti najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana.

Doskorašnji predsjednik ASK Sreten Radonjić izabran je za predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.

Tu funkciju kao v.d. sada obavlja Savo Milašinović, koji je bio pomoćnik direktora ASK-a.

Pored opštih uslova za rad u državnim organima, kandidati za direktora ASK moraju da imaju visoko obrazovanje i deset godina radnog iskustva, od čega najmanje pet godina u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava.

“Kandidati moraju da imaju najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju”, kaže se u konkursu.

Kandidat za direktora Agencije za sprječevanje korupcije dužan je da dostavi i obrazloženi predlog programa rada i ključnih prioriteta Agencije.

Navodi se da za direktora Agencije ne može biti izabrano lice koje je u posljednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkciju poslanika ili odbornika, člana Vlade, funkciju u političkoj partiji, niti osoba koju je u posljednjih pet godina imenovala ili postavila Vlada ili Skupština, kao javnog funkcionera.

Direktor Agencije bira se na pet godina i može biti izabran najviše dva puta.

Preporučujemo za Vas