UPUTILI AMANDMANE

Uvesti krivično djelo seksualno uznemiravanje

Iz Sigurne ženske kuće smatraju da se postojeće zaprijećene kazne za osnovni oblik krivičnog djela nedozvoljene polne radnje mogu smatrati neadekvatnim
894 pregleda 0 komentar(a)
"Žene svakodnevno žrtve nasilja", Foto: Sigurna ženska kuća
"Žene svakodnevno žrtve nasilja", Foto: Sigurna ženska kuća

Sigurna ženska kuća (SŽK), SOS telefon Nikšić i nevladina organizacija Prima, uputili su radnoj grupi za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika, amandmane za uvođenje novog krivičnog djela seksualno uznemiravanje, i pooštravanje kaznene politike za krivično djelo nedozvoljene polne radnje.

Iz SŽK su kazali da njihova praksa pokazuje da žene u Crnoj Gori svakodnevno doživljavaju seksualno uznemiravanje, koje ne prijavljuju.

„Najčešći odgovor koje žene dobijaju od nadležnih institucija ukoliko prijave nasilje, je da nadležni ne mogu ništa da urade, ako nije došlo do fizičkog kontakta i ako nema povreda“, kaže se u saopštenju.

Crna Gora je, podsjetili su iz SŽK, ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici preuzela obavezu da, krivično sankcioniše ponašanja seksualne prirode u svrhu ili uz ishod povrede dostojanstva osobe

„Seksualno uznemiravanje iako je najblaži oblik seksualnog nasilja, praksa pokazuje da ono može izazvati iste posledice“, pojašnjava se u saopštenju.

Iz SŽK smatraju da postojeće zaprijećene kazne za osnovni oblik krivičnog djela nedozvoljene polne radnje sе mogu smatrati neadekvatnim, posebno imajući u vidu mogućnost novčanog kažnjavanja, čak i kada su žrtve maloljetna lica.

„Država mora da pooštri kaznenu politiku u skladu sa obavezama koje je preuzela na osnovu Konvencije UN o pravima djeteta, Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja“, navodi se u saopštenju.

Kako su naveli, usvajanjem predloženih izmjena uspostavio bi se sistem koji je djelotvoran i koji odvraća od vršenja krivičnog djela.

Crna Gora je, kako su istakli, dužna da da mogućnost osobama koje dožive seksualno nasilje da progovore o svom iskustvu, a institucijama moć i obavezu da im pruže pomoć i podršku.

Iz SŽK su podsjetili da zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom Nikšić i NVO Prima sprovode kampanju u cilju informisanja o predrasudama i oblicima seksualnog nasilja.

„Aktivnosti se organizuju u okviru projekta Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja, koju finansira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave“, zaključuje se u saopštenju.

Preporučujemo za Vas