UPCG: Novi Zakon o radu imaće pozitivne efekte na regulisanje radnih odnosa

" Simović Zvicer je održala predavanje o novinama koje se odnose na: radno vrijeme, prekovremeni rad i preraspodjelu radnog vremena, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, ugovor o radu na određeno vrijeme i sporazum o ustupanju zaposlenih, utvrđivanje odgovornosti zaposlenih", navodi se u saopštenju
3037 pregleda 1 komentar(a)
Sa današnjeg seminara, Foto: Unija poslodavaca Crne Gore
Sa današnjeg seminara, Foto: Unija poslodavaca Crne Gore

U organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG), danas je u hotelu „CentreVille“ održan prvi u nizu seminara za crnogorske privrednike – članove UPCG povodom početka primjene novog Zakona o radu koji je stupio na snagu 8. januara, saopšteno je iz te organizacije.

"Savjetovanjem ove vrste, održanim pod nazivom “Novi Zakon o radu”, UPCG je imala za cilj da upozna privrednike sa navedenim propisom, novitetima koji proizilaze njegovom primjenom, kao i promjenama nastalim u odnosu na prethodni zakon", navodi se u saopštenju.

Kako saopštavau, nova rješenja sadržana u Zakonu o radu prezentovali su članovi Radne grupe za izradu zakona: direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS) mr Zoran Ratković, koordinatorka Radne grupe prof. dr Vesna Simović Zvicer i generalna sekretarka UPCG Suzana Radulović.

"Predstavnik MRSS je u svom izlaganju obradio pitanja koja se odnose na: zasnivanje radnog odnosa, zaštitu zaposlenih u slučaju stečajnog postupka i promjene poslodavca, otpremnine, otkaz od strane zaposlenih i sporazumni prestanak radnog odnosa", Navodi se u saopštenju.

"Simović Zvicer je održala predavanje o novinama koje se odnose na: radno vrijeme, prekovremeni rad i preraspodjelu radnog vremena, porodiljsko i roditeljsko odsustvo, ugovor o radu na određeno vrijeme i sporazum o ustupanju zaposlenih, utvrđivanje odgovornosti zaposlenih", kaže se u saopštenju.

Dodaju da je Suzana Radulović "fokus svog izlaganja o novom Zakonu o radu stavila na sljedeće oblasti: aneks ugovora o radu, mirovanje radnog odnosa i raspoređivanje u hitnim slučajevima, zarade, godišnji odmor, prestanak radnog odnosa po sili zakona, individualni otkaz, kolektivni ugovori", navodi se u saopštenju.

U nastavku je, kako saopštavaju, "uslijedila diskusija u kojoj su privrednici bili u prilici da dobiju odgovore na konkretna pitanja, a time i razriješe određene dileme u vezi adekvatne primjene ovog propisa u daljoj poslovnoj praksi".

"Učesnici današnjeg seminara ocijenili su da novi Zakon o radu, čijem usvajanju su prethodili višegodišnji pregovori socijalnih partnera - Vlade, UPCG i sindikata, predstavlja važan akt koji će imati pozitivan efekat na poslovanje privrednih subjekata u dijelu kojim se bavi, a to je regulisanje radnih odnosa. Zakon je nastao kao rezultat visokog stepena konsenzusa socijalnih partnera, sadrži odredbe koje korespondiraju sa pravnim propisima EU (usklađen sa 14 Direktiva i velikim brojem konvencija MOR-a) i kao takav je dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije. Stoga privrednici očekuju da će primjena ovog propisa na kvalitetan način odgovoriti zahtjevima savremenih uslova poslovanja, kao i potrebama poslodavaca i zaposlenih koje proističu iz oblasti radnih odnosa", saopšteno je iz UPCG.