Iz "Čistoće" naplaćuju račune i ne mare za Ustavni sud

Ustavni sud je odluku kojom se poništava dosadašnja Odluka o održavanju čistoće donio 27. septembra 2019. Ona je u Službenom listu objavljena 27. decembra i, kako je predviđeno, istog dana prestala je da važi
10928 pregleda 9 komentar(a)
Javna rasprava na Nacrt odluke o održavanju čistoće traje do 27. januara, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević
Javna rasprava na Nacrt odluke o održavanju čistoće traje do 27. januara, Foto: Savo Prelević, Savo Prelević

Potrošačima u Podgorici računi za odvoz smeća uredno će stići i za januar - iz preduzeća Čistoća kazali su “Vijestima” da nema razloga da u kontinuitetu ne nastave sa dostavom računa. Tvrde i da je cjenovnik, iako donijet na osnovu odluke koju je Ustavni sud proglasio nezakonitom - važeći.

Do usvajanja nove odluke, Čistoća nema osnov za određivanje cijena, ali iz tog gradskog preduzeća konstatuju da nema razloga da račune ne ispostave potrošačima. Saopštili su da u važećim propisima imaju uporište za naplatu računa - bez prekida i dodaju da će do donošenja novih cjenovnika primjenjivati - važeće. “S obzirom na to da će cijene sakupljanja i deponovanja komunalnog otpada ostati iste do donošenja novog cjenovnika koji će se donijeti na način i po postupku utvrđenom Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti potrošača, a u skladu sa podzakonskim aktom Vlade Crne Gore, kojim se utvrđuju bliži elementi i metodologija za određivanje cijene i ovih komunalnih usluga, kao i korekcione faktore za određene kategorije korisnika, to će se do donošenja novih cjenovnika primjenjivati važeći cjenovnici”, navodi se, pored ostalog, u odgovoru Čistoće “Vijestima”.

Da nema osnova da se korisnicima upute računi za odvoz smeća, smatraju i u GP URA.

“U ovom trenutku na teritoriji Podgorice ne postoji važeći pravni akt na osnovu kojeg Čistoća i Deponija mogu obračunavati i naplaćivati usluge odvoza i deponovanja otpada”, rekao je Zoran Mikić iz URA. “Vijesti” su nedavno objavile da to gradsko preduzeće nema pravni osnov da od građana i privrede naplaćuje naknadu za prevoz i deponovanje otpada. To je potvrdila i uprava Glavnog grada, kad je objavila nacrt nove odluke o održavanju čistoće.

Glavni grad je taj nacrt, koji je na na javnoj raspravi do 27. januara, objavio tek pošto je u Službenom listu objavljena odluka Ustavnog suda kojom se poništava dosadašnja Odluka o održavanju čistoće, na osnovu koje se donosi i cjenovnik.

Ustavni sud je tu odluku poništio, jer nije bila u saglasnosti sa zakonom koji je predviđao da cijene moraju biti iste za sve - i za firme i za građane, što dosad nije bio slučaj.

Ustavni sud je odluku kojom se poništava dosadašnja Odluka o održavanju čistoće donio 27. septembra 2019. Ona je u Službenom listu objavljena 27. decembra i, kako je predviđeno, istog dana prestala je da važi. O novom nacrtu odluke o održavanju čistoće rasprava traje do kraja sedmice, nakon čega će pripremljeni dokument biti upućen Skupštini glavnog grada. Ako bude usvojena, odluka se šalje u Službeni list i stupa na snagu osam dana od objavljivanja. Čistoća nakon toga treba da donese novi cjenovnik za usluge, na koji saglasnost daje Skupština glavnog grada. Kako je za zakazivanje sjednice gradskog parlamenta potrebno 15 dana, a uzimajući u obzir i druge rokove, računi za odvoz smeća građanima i privredi, objavile su ranije “Vijesti”, ne mogu biti poslati za januar, a moguće ni za februar.

URA: Neustavne odluke i planovi nisu novost, ali niko ne odgovara

Glavni grad je, kaže Mikić, više puta donosio podzakonska akta koja je kasnije obarao Ustavni sud proglašavajući ih neusklađenim sa Ustavom i Zakonima.

Zoran Mikić
Zoran Mikić(Foto: Savo Prelević)

“To nije smetalo DPS-ovim upravama Glavnog grada da nezakonito naplaćuju građanima razne usluge”, kazao je on. Mikić je podsjetio da je u julu 2017. Ustavni sud na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma ukinuo Odluke o donošenju planske dokumentacije na području glavnog grada i van pravne snage stavio preko 140 planskih dokumenata.

“U tri navrata u posljednjih nekoliko godina, Ustavni sud je oborio Odluke o javnim parkiralištima u Podgorici. Za veliki broj loših podzakonskih akata niko nije snosio odgovornost”, kazao je on.