VLADA PLANIRA AKTIVNOSTI

Više kontrola zbog bolje zaštite i zdravlja potrošača

Vlada planirala 85 aktivnosti da bi građani bili zaštićeniji, edukovaniji i informisaniji
5011 pregleda 2 komentar(a)
Planirali unapređenje sistema za žalbe potrošače: Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Planirali unapređenje sistema za žalbe potrošače: Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Vlada planira da u ovoj godini zaštiti zdravlje i sigurnost potrošača i njihovih ekonomske interese kroz povećan nadzor nad sprovođenjem zakonskih odredbi, donošenje novih i izmjenu postojećih zakonskih rješenja i pružanje pravne pomoći. Uz to, radiće na pravu potrošača da budu informisani i edukovani i pravu na naknadu štete, a planira i udruživanje, zastupanje i učešće potrošača radi ostvarenja njihovih prava.

Sve ovo ciljeve je zacrtala izvršna vlast u akcionom planu za sprovođenje Nacionanog programa zaštite potrošača (2019-2021) i to kroz sprovođenje 85 aktivnosti.

Među planiram aktivnostima nalaze se izmjene i dopune zakona o potrošačkim kreditima koje treba da pripremi Centralna banka (CBCG) do kraja drugog kvartala ove godine, kao i dalji nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti potrošača (ZZP) i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača kroz koji će se utvrditi broj utvrđenih nepravilnosti i prreduzetih mjera za njihovo otklanjanje. Iste aktivnosti su planirane i u okviru nadzora nad sprovođenjem zakona o unutrašnjoj trgovini i nad sprovođenjem zakona koji uređuju bezbjednost proizvoda i nadzor nad tržištem.

Plan je da se u ovoj godini unaprijedi rad sistema za zaštitu potrošača kroz podsistem za praćenje žalbe potrošača i podsistem za razmjenu informacija o opasnim proizvodima.Taj posao je povjeren Upravi za inspekcijske poslove. U okviru ove aktivnost koja će se finansirati novcem iz budžeta i EU projekata, treba da se proširi lista učesnika sistema za zaštitu potrošača i da se obezbijedi veća posjećenost veb stranice tog sistema.

Dalje je planirano da Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) pruža pravna pomoć potrošačima u vezi sa potrošačkim pravima, posredovanje i upućivanje žalbi nadležnim inspekcijama, evidentiranje žalbi potrošača. Novac za tu aktivnost zasada nije obezbijeđen i plan je da se on nađe kroz grantove, a ako to ne uspije, onda bi se angažovali volonteri za taj posao.

Radiće se i na jačanju poštovanja propisa zaštite potrošača sa invaliditetom, jer je utvrđeno da je povećan broj prijavljenih slučajeva diskriminacije u vezi sa dostupnošću koji su prijavljeni ombudsmanu i inspekcijama.

U okviru operativnog cilj “pravo potrošača da budu informisani i edukovani i pravo na naknadu štete”, planirano je da CBCG pruža odgovora na dostavljene zahtjeve za zaštitu prava potrošača, ali i da Agencija za elektronske medije i poštansku djelatnost (EKIP) uradi analizu zadovoljstva korisnika elektronskim komunikacionim uslugama i obezbijedi posebna i-mejl adresa i posebni telefonski brojevi za direktnu komunikaciju sa korisnicima.

Ministartva jane uprave i ekonomije imaće obavezu da kreiraju elektronske ankete za potrošače, a zbog povećanog broja upita potrošača Uprava za inspekcijske poslove treba da nastavi sa pružanjem odgovora na pitanja potrošača iz oblasti zaštite ekonomskih interesa potrošača i bezbjednosti proizvoda.

Namjera je organizovanje okruglih stolova, seminara, javnih rasprava, treninga, radionica, obuka službenika, saradnja sa medijima...

Za 10 mjeseci 11.408 nepravilnosti

Uprava za inspekcijske poslove je u oblasti zaštite ekonomskih interesa potrošača za prvih deset mjeseci prošle godine izvršila ukupno 24.410 inspekcijska pregleda u kojima je utvrđeno ukupno 11.408 nepravilnosti, za čije otklanjanje su preduzete propisane upravne i kaznene mjere.

Preporučujemo za Vas